Gepubliceerd op 01-08-18 | Categorie:

Post-HBO Kinderergotherapeut

De post-HBO opleiding Kinderergotherapeut is een onderdeel van de specialisatie Kinderergotherapeut. 
 
Bouw mee aan de kinderergotherapie in Nederland!
De vier opleidingen Ergotherapie hebben in opdracht van Ergotherapie Nederland en als vervolg op het Profiel Specialisatie Kinderergotherapeut het post-HBO curriculum Kinderergotherapeut ontwikkeld.

Waarom een specialisatie?
Kinderergotherapeuten hebben zich de laatste jaren, mede gestimuleerd door beroepsinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, geprofileerd als specialisten binnen het beroep ergotherapie. Voor het beroep is het belangrijk dat kinderergotherapeuten in de communicatie het kerndomein eenduidig uitdragen. Zodat iedereen in Nederland weet wat kinderergotherapeuten DOEN en daarmee dit specialisme ook landelijk op de kaart zetten. Het wordt steeds belangrijker om de keuzes en de impact van ergotherapeutische interventies te kunnen onderbouwen. Het onderbouwen en verantwoorden van efficiënte en effectieve zorg is belangrijk naar diverse partners in zorg en welzijn; naar zorgverzekeraars, scholen, gemeenten, in de wijk en richting de politiek.

Wanneer ben je specialist Kinderergotherapie?
De specialisatie bestaat uit 4 criteria-onderdelen. Voldoe je aan deze 4 onderdelen, dan mag je je Specialist Kinderergotherapie noemen. De post-HBO opleiding valt onder 1 onderdeel hiervan (bij- en nascholing, verplichte deel). Hier kunt u meer lezen over de algemeen gestelde criteria en de specifiek gestelde criteria voor de kinderergotherapie.

Doel van de post-HBO opleiding:

  • van bachelor ergotherapeut naar competente specialist kinderergotherapeut (van beheersniveau 3 naar beheersniveau 4)
  • kennis, vaardigheden en attitude volgens de laatste ‘state of the art’ in de kinderergotherapie
  • ontwikkeling beroepsproducten, toepasbaar in eigen beroepspraktijk
  • onderbouwde positie in arbeidsmarkt richting zorgverzekeraars en andere financiers

Voor wie is de opleiding bedoeld?
De specialisatie-opleiding is bedoeld voor ergotherapeuten die ervaring hebben met het behandelen of werken met kinderen en jongeren (0 – 18 jaar) en hun omgeving. Studenten die de bachelor Ergotherapie hebben afgerond kunnen ook deelnemen aan deze opleiding, mits de praktijkopdrachten geoefend kunnen worden met kinderen.

Hoe ziet het post-HBO curriculum Kinderergotherapeut eruit?

De opleiding bestaat uit één doorlopende professionele ontwikkelingslijn (DPO) en vier basismodules over de ‘state of the art’ van de kinderergotherapie.

  • DPO = Doorlopende Persoonlijke Ontwikkeling | Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht
  • Module 1 = Kinderergotherapeut gepositioneerd als kritische en kwaliteitsgerichte professional EBP en onderzoek |Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht
  • Module 2 = Kansen voor kinderen: dagelijks handelen draagt bij aan gezondheid en welzijn, kind- en familiegericht werken | Hogeschool van Amsterdam (HvA)
  • Module 3 = Kansen voor kinderen: technologie en zelfmanagement | Zuyd Hogeschool (Zuyd)
  • Module 4 = Kansen voor kinderen: de invloed van de sociale en maatschappelijke context | Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

De ‘state of the art’ basismodules kennen veel zelfstudieactiviteiten (alleen en in netwerken) en drie contactdagen verspreid gegeven binnen twaalf weken. In de tussenliggende weken wordt gewerkt aan de hand van zelfstudieopdrachten. In samenwerking met Ergotherapie Nederland worden de modules ontwikkeld en aangeboden via de vier Hogescholen (HvA, HAN, HR, Zuyd). Er worden twee modules per jaar gegeven en in twee tot drie jaar kunnen alle modules doorlopen zijn. Iedereen start met de doorlopende professionele ontwikkelingslijn (DPO) en module 1. De andere modules kunnen in flexibele volgorde doorlopen worden.

De toetsing vindt per module plaats aan de hand van de door de cursist ontwikkelde beroepsproducten. Door het beroepsproduct dat toegepast wordt in de eigen beroepspraktijk toont de cursist aan het vereiste competentie niveau te hebben verworven.

Meer informatie over de inhoud/curriculum van de 4 modules.

DPO als vijfde onderdeel
Het vijfde onderdeel van de Beroepsontwikkeling is de Doorlopende Professionele Ontwikkeling (DPO) lijn. Deze leerlijn loopt parallel aan de andere modules en bestaat uit een studiedag bij EN en het gebruik maken van de Individuele professionele Ontwikkeling (IPO) modules uit het kwaliteitsregister. Hiermee kan de cursist zich profileren en verantwoorden. Tevens wordt het ontwikkelen van professionele netwerken gestimuleerd door samen te werken rondom specifieke opdrachten waar meerdere praktijkcontexten van kunnen profiteren.

Hier vindt u het programma van de DPO-dag.

Deskundigheidsbevorderende activiteit: volgen van losse modules:
Heeft de totale Post-HBO opleiding niet uw interesse, maar één (of meerdere) van de modules wel, dan kunt u ook losse modules volgen. Hierbij is het voorafgaand volgen van de DPO dag niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen, omdat opdrachten uit de DPO verwerkt zijn in de modules. Wanneer u met succes de module heeft doorlopen krijgt u een deelcertificaat. Dit deelcertificaat kunt u ook opvoeren in het Kwaliteitsregister Paramedici.
LET OP: u komt pas in aanmerking voor een diploma post-HBO curriculum Kinderergotherapeut als u alle 5 modules heeft afgerond met een deelcertificaat.

Studiebelastingsuren
Voor de modules 1 t/m 4 geldt een studiebelasting van 84 en/of 75 uur. Daarin zijn inbegrepen de contactdagen en de uren voorbereiding, zelfstudie en het maken van het beroepsproduct.

Waar worden de modules gegeven?
DPO bij Ergotherapie Nederland (Orteliuslaan 750 | 3528 BB Utrecht), 9.30 uur – 16.30 uur
Module 1 bij Ergotherapie Nederland (Orteliuslaan 750 | 3528 BB Utrech) 9.30 uur – 17.00 uur
Module 2 bij Hogeschool van Amsterdam (Nicolaes Tulphuis | Tafelbergweg 51 | 1105 BD  Amsterdam), 9.30 uur – 17.00 uur
Module 3 bij Zuyd Hogeschool (Nieuw Eyckholt 300 | 6419 DJ Heerlen), 9.30 uur – 17.00 uur
Module 4 bij Hogeschool Arnhem en Nijmegen (Kapittelweg 33 | 6525 EN Nijmegen), 9.30 uur – 17.00 uur

Cursusdagen 2019: de contactdagen van de verschillende periodes*:

Periode 1 2019

DPO (EN), Module 1 (EN) ,locatie gewijzigd) volgeboekt en module 2, (HvA) en module 3 (Zuyd) en module 4 (HAN)
maandag 14 januari 2019 (DPO) (volgeboekt)
maandag 21 januari 2019
maandag 11 februari 2019
maandag 11 maart 2019
 **
 Periode 3 2019 
DPO (EN), Module 1 (EN, locatie gewijzigd), module 2, (HvA), module 3 (Zuyd) en module 4 (HAN)
maandag 9 september 2019 (DPO) (volgeboekt)
maandag 16 september 2019
maandag 7 oktober 2019
maandag 28 oktober 2019

Cursusdagen en Locatie EN 2020: de contactdagen van de verschillende periodes*:

Periode 1 2020 
DPO (EN), Module 1 (EN), locatie gewijzigd en module 2, (HvA) en module 3 (Zuyd) en module 4 (HAN)
maandag 13 januari 2020 (DPO) (volgeboekt)
maandag 20 januari 2020
maandag 10 februari 2020
maandag 9 maart 2020
 **
Periode 3 2020
DPO (EN), Module 1 (EN, locatie gewijzigd), module 2, (HvA), module 3 (Zuyd) en module 4 (HAN)
maandag 7 september 2020 (DPO)(volgeboekt)
maandag 14 september 2020
maandag 5 oktober 2020
maandag 2 november 2020

Cursusdagen en Locatie EN 2021: de contactdagen van de verschillende periodes*:

Periode 1 2021 
DPO (EN), Module 1 (EN), locatie gewijzigd en module 2, (HvA) en module 3 (Zuyd) en module 4 (HAN)
maandag 11 januari 2021 (DPO)
maandag 18 januari 2021
maandag 8 februari 2021
maandag 1 maart 2021
 **
Periode 3 2021
DPO (EN), Module 1 (EN, locatie gewijzigd), module 2, (HvA), module 3 (Zuyd) en module 4 (HAN)
maandag 13 september 2021 (DPO)
maandag 20 september 2021
maandag 11 oktober 2021
maandag 1 november 2021

Er zijn geen contactdagen in de maanden juni-juli-augustus ivm vakanties. Voor gestart kan worden met de modules 1 t/m 4 dient elke deelnemer de DPO-module te hebben gevolgd.
*De informatie wordt geregeld geactualiseerd, in verband met het aantal inschrijvingen (zowel als de module vol is of geannuleerd wordt). Wij adviseren u om bovenstaande informatie geregeld te bekijken.
** Vanaf 2019 vervalt Periode 2, dan worden alle modules in periode 1 en 3 gegeven.

Didactische uitgangspunten
Alle modules gaan uit van ‘actief leren’ volgens de uitgangspunten van ‘adult learning’. Hierbij staat centraal dat de cursist gemotiveerd is tot leren, het eigen leren stuurt en daar initiatief en verantwoordelijkheid in neemt. Het leren is betekenisvol en kent een variëteit aan taken gericht op toepassing in de eigen context. Om zelfsturing en pro-activiteit te stimuleren worden keuzemogelijkheden en verschillende werkvormen aangeboden, zowel tijdens de contactdagen als tijdens de zelfstudiedagen. De cursisten passen het geleerde meteen toe in de eigen beroepspraktijk. Intervisie met medecursisten in de DPO lijn geeft mogelijkheden voor verdere reflectie, samenwerking en discussie. De eigen sterke kanten als kinderergotherapeut vormen het uitgangspunt en worden ingezet en uitgewerkt tijdens de modules.

Kosten
Leden
De kostprijs per module is € 1.100,- (basismodules 1 t/m 4) en € 225,- voor de DPO module.

Niet-leden
De kostprijs per module is € 1.250,- (basismodules 1 t/m 4) en € 375,- voor de DPO module.

Het aantal boeken dat aangeschaft moet worden, is beperkt: Literatuurlijst_specialisatie Kinderergotherapeut
De opleidingskosten zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Accreditatie
DPO:  7.5 punten
Module 1:  84 punten
Module 2: 84 punten
Module 3: 82,5 punten
Module 4: 84 punten
De accreditatiepunten worden bijgeschreven door Ergotherapie Nederland. Daar hoeft u zelf niets voor te doen.

Certificaat en diploma
Per afgeronde module ontvang je een deelcertificaat. Heb je alle modules behaald, dan ontvang je het diploma ‘Post-HBO Kinderergotherapeut’.

Veel gestelde vragen (FAQ)
Nog vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Bekijk dan de FAQ Kinderspecialisatie.

Opleidingsvoorwaarden
De opleidingsvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmeldformulier

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Data DPO

Prijs DPO module

Data module 1

Prijs per module

Data module 2

Prijs per module

Data module 3

Prijs per module

Data module 4

Prijs per module

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Tags: ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑