Gepubliceerd op 20-05-18 | Categorie:

Post-hbo Kinderergotherapie

Ergotherapie Nederland heeft in samenwerking met de vier opleidingen ergotherapie de opleiding post-hbo kinderergotherapeut ontwikkeld. De post-hbo opleiding kinderergotherapeut is het vervolg op het profiel specialisatie kinderergotherapeut en is één onderdeel van de specialisatie kinderergotherapie.

Wat leer je?

 • Je leert je te ontwikkelen van een bachelor ergotherapeut naar competente kinderergotherapeut (van beheersniveau 3 naar beheersniveau 4).
 • Je leert je kennis, vaardigheden en attitude volgens de laatste trends en ontwikkelingen in de kinderergotherapie te verbeteren.
 • Je leert beroepsproducten te ontwikkelen, zodat je deze kunt toepassen in je eigen beroepspraktijk.
 • Je leert hoe je je kunt positioneren op de arbeidsmarkt richting zorgverzekeraars en andere financiers.

Doelgroep
De specialisatie-opleiding is bedoeld voor ergotherapeuten die ervaring hebben met het behandelen van of werken met kinderen en jongeren (0 – 18 jaar) en hun omgeving. Studenten die de bachelor Ergotherapie hebben afgerond kunnen ook deelnemen aan deze opleiding, mits de praktijkopdrachten geoefend kunnen worden met kinderen.

Hoe ziet het post-hbo curriculum kinderergotherapeut eruit?

De opleiding bestaat uit één doorlopende professionele ontwikkelingslijn (DPO) en vier basismodules over de laatste ontwikkelingen binnen de kinderergotherapie.

 • DPO: Deze leerlijn loopt parallel aan de andere modules en bestaat uit één scholingsdag bij Ergotherapie Nederland. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Individuele professionele Ontwikkeling (IPO) modules uit het kwaliteitsregister. Hiermee kan de cursist zich profileren en verantwoorden. Tevens wordt het ontwikkelen van professionele netwerken gestimuleerd door samen te werken rondom specifieke opdrachten waar meerdere praktijkcontexten van kunnen profiteren.
  Hier vind je het programma van de DPO-dag
 • Module 1: De kritische en kwaliteitsgerichte professional
 • Module 2: Kind- en familiegericht werken gericht op dagelijks handelen draagt bij aan gezondheid en welzijn
 • Module 3: Technologie en zelfmanagement
 • Module 4: Sociaal-Maatschappelijk perspectief

Meer informatie over de inhoud/curriculum van de 4 modules.

Wanneer kom je in het specialistenregister?
De specialisatie bestaat uit 4 criteria-onderdelen. De post-hbo opleiding is 1 onderdeel hiervan (bij- en nascholing, verplichte deel). Pas als je de 4 criteria-onderdelen met succes hebt afgerond, kom je in aanmerking voor een registratie in het specialistenregister. Hier kun je meer lezen over de algemeen gestelde criteria en de specifiek gestelde criteria voor de kinderergotherapie.

Didactische uitgangspunten
Alle modules gaan uit van ‘actief leren’ volgens de uitgangspunten van ‘adult learning’. Hierbij staat centraal dat de cursist gemotiveerd is tot leren, het eigen leren stuurt en daar initiatief en verantwoordelijkheid in neemt. Het leren is betekenisvol en kent een variëteit aan taken gericht op toepassing in de eigen context. Om zelfsturing en pro-activiteit te bewerkstellingen, worden keuzemogelijkheden en verschillende werkvormen aangeboden, zowel tijdens de contactdagen als tijdens de zelfstudiedagen. De cursisten passen het geleerde meteen toe in de eigen beroepspraktijk. Intervisie met medecursisten in de DPO lijn geeft mogelijkheden voor verdere reflectie, samenwerking en discussie. De eigen sterke kanten als kinderergotherapeut vormen het uitgangspunt en worden ingezet en uitgewerkt tijdens de modules.

Studiebelastingsuren
Voor de modules 1 t/m 4 geldt een studiebelasting van 84 of 82,5 uur. Daarin zijn inbegrepen de contactdagen en de uren voorbereiding, zelfstudie en het maken van het beroepsproduct. Omdat het een post-hbo studie is, ligt het niveau hoog en wordt er veel van de deelnemer verwacht.

De ‘state of the art’ basismodules kennen veel zelfstudieactiviteiten (alleen en in netwerken) en drie contactdagen verspreid gegeven binnen twaalf weken. Module 1 bestaat bijvoorbeeld uit 84 uur. Deze worden verdeeld over 12 weken. De 3 contactdagen van 6,5 uur zijn hierbij inbegrepen. In de tussenliggende weken wordt gewerkt aan de hand van zelfstudieopdrachten hiervoor moet je ongeveer rekening houden met 5 uur zelfstudie per week.

Toetsing
De toetsing vindt per module plaats aan de hand van de door de cursist ontwikkelde beroepsproduct. Het beroepsproduct dient aan te tonen dat de cursist het vereiste competentie niveau heeft verworven.

In samenwerking met Ergotherapie Nederland worden de modules ontwikkeld en aangeboden via de vier Hogescholen (HvA, HAN, HR, Zuyd). Er worden twee modules per jaar gegeven en in twee tot drie jaar kunnen alle modules doorlopen zijn. Iedereen start met de doorlopende professionele ontwikkelingslijn (DPO) en module 1. De andere modules kunnen in flexibele volgorde doorlopen worden.

Losse modules volgen is mogelijk
Heeft de totale Post-hbo opleiding niet jouw interesse, maar één (of meerdere) van de modules wel, dan kunt je ook losse modules volgen. Hierbij is het voorafgaand volgen van de DPO dag niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen, omdat opdrachten uit de DPO verwerkt zijn in de modules. Wanneer je met succes de module hebt doorlopen krijg je een deelcertificaat. Dit deelcertificaat kun je ook opvoeren in het Kwaliteitsregister Paramedici.
LET OP: Je komt pas in aanmerking voor een diploma post-hbo curriculum kinderergotherapeut als je alle 5 modules hebt afgerond met een deelcertificaat.

Zie de data, contacturen, locatie en accreditatiepunten per module op de volgende pagina”s.

Periode 2 is te komen vervallen.

Accreditatie, data, locatie en contacturen 2020 per module

Module Periode 1 (Inschrijving gesloten) Periode 3 Tijd Locatie Accreditatie
DPO 13 januari (VOL) 7 september (VOL) 9:30 – 16:30 uur Ergotherapie Nederland 7,5
1 20 januari
10 februari
9 maart
14 september
5 oktober
2 november
9:30 – 17:00 uur Ergotherapie Nederland 84
2 20 januari
10 februari
9 maart
30 maart
20 april
18 mei14 september
5 oktober
2 november
9:30 – 17:00 uur Hogeschool van Amsterdam 84
3 20 januari
10 februari
16 maart
(VOL)
14 september
5 oktober
2 november
9:30 – 17:00 uur 20 januari:
Zorgacademie Parkstad (3e etage)
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen
10 en 16 februari:
Zuyd Hogeschool
16 maart in Roermond
82,5
4 20 januari
10 februari
9 maart
(VOL)
14 september
5 oktober
2 november
9:30 – 17:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 84

Accreditatie, data, locatie en contacturen 2021 per module

Module Periode 1 Periode 3 Tijd Locatie Accreditatie
DPO 11 januari 13 september 9:30 – 16:30 uur Ergotherapie Nederland 7,5
1 18 januari
8 februari
1 maart
20 september
11 oktober
1 november
9:30 – 17:00 uur Ergotherapie Nederland 84
2 18 januari
8 februari
1 maart
20 september
11 oktober
1 november
9:30 – 17:00 uur Hogeschool van Amsterdam 84
3 18 januari
8 februari
1 maart
20 september
11 oktober
1 november
9:30 – 17:00 uur Zuyd Hogeschool 82,5
4 18 januari
8 februari
1 maart
20 september
11 oktober
1 november
9:30 – 17:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 84

Wij adviseren je om bovenstaande informatie geregeld te bekijken in verband met eventuele wijzigingen.

Adresgegevens locaties

Ergotherapie Nederland Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht
Hogeschool van Amsterdam Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Zuyd Hogeschool Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Kapittelweg 33, 6523 EN Nijmegen


Kosten
Leden
DPO: €225,- | Basismodules (1 t/m 4): €1.100,-

Niet-leden
DPO: €375,- | Basismodules (1 t/m 4): €1.250,-

Aanschaf literatuur
Het aantal boeken dat aangeschaft moet worden, is beperkt: Literatuurlijst_specialisatie kinderergotherapie
De opleidingskosten zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Certificaat, diploma en accreditatie
Per afgeronde module ontvang je een deelcertificaat. Heb je de DPO en alle modules behaald, dan ontvang je het diploma ‘Post-hbo kinderergotherapeut’. De accreditatiepunten worden bijgeschreven door Ergotherapie Nederland. Daar hoef je zelf niets voor te doen.

Veel gestelde vragen (FAQ)
Nog vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Bekijk dan de FAQ Kinderspecialisatie.

Opleidingsvoorwaarden
De opleidingsvoorwaarden kunt je hier downloaden

Aanmeldformulier

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Data DPO

Prijs DPO module

Data module 1

Prijs per module

Data module 2

Prijs per module

Data module 3

Prijs per module

Data module 4

Prijs per module

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Tags: , ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑