Gepubliceerd op 01-06-18 | Categorie:

Studiedag ‘Ergotherapie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’

Studiedag ‘Ergotherapie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’

Het is tijd voor bundeling van kennis!
Op Vrijdag 21 september 2018 organiseert de ErgoAcademie in samenwerking met Paulien Duinkerken en Lisette Janssen van het “Landelijk netwerk ergotherapeuten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking” (ET-VG) van Ergotherapie Nederland de alweer 3e Studiedag ‘Ergotherapie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’.

Deze studiedag richt zich op ergotherapeuten werkzaam met volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking. Het plenaire gedeelte zal ingaan op wat het werken met deze doelgroep zo specifiek maakt. Naast de plenaire lezingen zal er in verschillende workshops aandacht zijn voor uiteenlopende onderwerpen.

We gaan tijdens deze studiedag op zoek naar de specifieke toepassingsmogelijkheden binnen deze doelgroep. Ook is er tijd om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Programma Studiedag

09.00 uur-09.30 uur Inloop & Ontvangst deelnemers bij Ergotherapie Nederland
09:30 uur-09:45 uur Opening Studiedag

Door: Theo van der Bom (directeur-bestuurder EN), en
Paulien Duinkerken & Lisette Janssen

09:45 uur-10:30 uur Presentatie ‘Anders Kijken naar kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking’

Door: Miriam Hufen (Ergotherapeut en opleidingsmanager Anders Kijken naar kinderen)

‘Bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking is er sprake van een complexe problematiek waarbij cognitieve sensorische, motorische, fysieke en gedragsmatige problemen met elkaar verweven zijn. Centra voor Consultatie en Expertise vragen bij complexe zorgvragen altijd om een door een ergotherapeut of fysiotherapeut uitgevoerd sensorisch profiel en onderzoek. De zintuigen spelen in de ontwikkeling en de participatie in het dagelijks leven immers een belangrijke rol. Het in kaart brengen van de sensorische informatieverwerking door het maken van een individu-specifiek sensorisch profiel bijpassende interventie strategieën biedt perspectieven in het ondersteunen van de ontwikkeling, het begrijpen van gedrag, en het ondersteunen en bevorderen van participatie in het dagelijks (be)leven. Met behulp van praktijkvoorbeelden en filmbeelden worden kansen en kwetsbaarheden  in de prikkelverwerking en de impact op het dagelijks functioneren inzichtelijk gemaakt.’

10:30 uur-10:45 uur Koffiepauze
10:45 uur-11:45 uur Workshopronde 1
 1. ‘Visueel en verstandelijk beperkte kinderen’

Marieke Steendam (Ergotherapeut Koninklijke Visio)

‘Tijdens de workshop wordt in het kort informatie gegeven over visuele aandoeningen. De vraag wat Visio kan betekenen voor kinderen met een verstandelijke beperking en hoe deze zorg gefinancierd wordt beantwoord. De VG-ergotherapeut krijgt handvaten mee, om te signaleren wanneer het inschakelen van Visio zinvol is. Ook de samenwerking met Visio tijdens een onderzoeks/behandeltraject van Visio komt aan bod. Dit alles wordt praktisch ondersteund door een actief workshop onderdeel waarbij de rol van visuele beperkingen bij spelactiviteiten wordt getoond en vooral door de deelnemer zelf kan worden ervaren’.

 1. ‘Houdingsproblematiek en lighouding in de VG’ VOL

Noortje van Hasselt & Jose Gernaat (ABC Ergo)

‘Gezonde mensen veranderen in de slaap regelmatig van houding. Hierdoor zijn onze gewrichten niet steeds in dezelfde hoek en varieert de druk op het onderliggende weefsel. Als we niet van houding veranderen ontstaan er klachten als pijn, stijfheid, decubitus en contracturen. Dit noemen we houdingsproblematiek.

Ongeveer na 9 maanden is een baby in staat om zelf te draaien. Maar wat als dat niet lukt? Ouders leren al vroeg dat het belangrijk is om het hoofdje afwisselend naar links en rechts te leggen om asymmetrische afplatting te voorkomen. Maar hoe zit dat met de rest van het lichaam? In deze workshop kijken we naar de gevolgen van niet (meer) zelf kunnen draaien en de gevolgen voor overdag. We maken een aanzet met de behandeling van houdingsproblematiek.’

 1. ‘Anders kijken naar mensen met dementie’ VOL

Miriam Caminada (ergotherapeut en docent Anders Kijken naar Kinderen)

‘Om te kunnen waarnemen, te begrijpen, te reageren en te beleven, door alle activiteiten van het dagelijks leven heen, is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. Dit laatste is bij mensen met dementie niet meer het geval. Dit zorgt voor een veranderde informatie verwerking. Nieuwe prikkels worden niet goed meer opgeslagen maar ook bekende prikkels worden minder goed begrepen.  Prikkels leiden niet meer tot een juiste betekenis verlening of worden niet herkend of anders ervaren dan vroeger. Dat maakt enerzijds dat mensen zich onveilig kunnen voelen en zich terugtrekken uit activiteiten (verstillen) of terugvallen op vertrouwde prikkels. Daarnaast kan het zijn dat ze gevoeliger reageren op prikkels en onrustig, agressief, afwijzend of vermijdend reageren. Informatie uit de zintuigen vanuit het eigen lichaam en de omgeving (naast een toch al minder werkend visueel en auditief en motorisch systeem) dringen niet meer door waardoor communicatie en interactie met de buitenwereld verarmd. Naast de functionele kant van de prikkelverwerking spelen de zintuigen een belangrijke rol in de beleving. Als informatie uit de buiten- en binnenwereld niet goed meer wordt verwerkt heeft dat een grote impact op de (zelf)beleving, eigenwaarde, interactie en het totale menszijn en welbevinden. Dit vraagt om een op de individu afgestemd zintuiglijk aanbod, het creëren van een sensorisch waardevolle omgeving, het weloverwogen kiezen van zintuigelijke prikkels om de communicatie te ondersteunen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Het belang van het in kaart brengen van zintuiglijke informatieverwerking en het afstemmen van activiteiten op de individu-specifieke prikkelverwerking bij cliënten met dementie biedt interventiekansen. In deze workshop brengen we naar de kansen en kwetsbaarheden en interventie en ondersteuningsmogelijkheden bij de dementerende ouderen in kaart.’

 1. ’Nog effectiever als adviseur aan begeleiders/mantelzorgers m.b.v. Motiverende Gespreksvoering’

Merel van Uden (ergotherapeut, trainer, adviseur. Docent van de cursus Motiverende Gespreksvoering bij EN. Werkzaam bij De Vraag Centraal)

‘Ergotherapeuten zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vaak actief als adviseur over zorg en begeleiding aan groepsbegeleiders en aan ouders/naasten. Helaas worden in de praktijk lang niet alle adviezen opgevolgd. Is het mogelijk je eigen effectiviteit als adviseur te vergroten? Met behulp van inzichten uit Motivational Interviewing worden adviessituaties besproken op zoek naar handvatten die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor jouw gespreksvoering als ergotherapeut/adviseur.’

11:45 uur-12:45 uur Lunch
12:45 uur-13:45 uur Workshopronde 2
 1. ‘Ervaar zelf het ABCircuit!’

Ellen Manders & Marleen Jansen (Driestroom)

‘Wij verzorgen het Autisme Belevings Circuit (ABCircuit). Dit is een workshop die is ontwikkeld door Autisme Centraal, een internationaal befaamd kennisinstituut uit België. Het ABCircuit bestaat uit een aantal opdrachten die door iedereen uitgevoerd kunnen worden. Bij elke opdracht krijg je een tip om meer autismevriendelijk te zijn. Het zijn allemaal eenvoudige aanpassingen die een wereld van verschil kunnen maken.  Professional of niet, met een uitgebreide voorkennis van autisme of helemaal geen. Het maakt niet uit. Het ABCircuit wil je een blik binnenin geven door een autistische ervaring op te doen. Het ABCircuit probeert je te laten voelen wat het betekent om autisme te hebben.’

 1. ‘Anders kijken naar onvrijwillige zorg (brillenworkshop)’

Baukje Schippers (gedragswetenschapper & onderzoeker, ’s-Heerenloo) en Danielle Immers (senior beleidsmedewerker, ‘s-Heerenloo)

‘We passen geen onvrijwillig zorg toe, tenzij er sprake is van gevaar en er echt geen alternatieven zijn’. Dat staat in de Wet zorg en dwang. Maar hoe geef je handen en voeten aan die visie? Waar loop je tegenaan? Hoe kun je verantwoord afbouwen? Hoe balanceer je tussen vrijheid en veiligheid?’

 1. ‘ReAttach voor mensen met een verstandelijke beperking’ VOL

Marielle Barthelomeus (Grow Institute)

‘Ergotherapie is leuk, spannend, gezellig, leerzaam….

                               ReAttach is leuk, spannend, gezellig, leerzaam….

Ergotherapie is bedoeld om de zelfredzaamheid te vergroten…

                               ReAttach is bedoeld om het ontwikkelpotentieel te stimuleren…

Zou het vergroten van het ontwikkelpotentieel van cliënten met een verstandelijke beperking kunnen helpen met het behalen van je ergotherapeutische doelen?

Zou ReAttach een aanvulling kunnen zijn op je ergotherapeutische behandeling?’

Nieuwsgierig? Kom naar de workshop Ergotherapie en ReAttach: tijd voor nieuwe kansen

 1. ’Nog effectiever als adviseur aan begeleiders/mantelzorgers m.b.v. Motiverende Gespreksvoering’

Merel van Uden (ergotherapeut, trainer, adviseur. Docent van de cursus Motiverende Gespreksvoering bij EN. Werkzaam bij De Vraag Centraal)

‘Ergotherapeuten zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vaak actief als adviseur over zorg en begeleiding aan groepsbegeleiders en aan ouders/naasten. Helaas worden in de praktijk lang niet alle adviezen opgevolgd. Is het mogelijk je eigen effectiviteit als adviseur te vergroten? Met behulp van inzichten uit Motivational Interviewing worden adviessituaties besproken op zoek naar handvatten die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor jouw gespreksvoering als ergotherapeut/adviseur.’

13:45 uur-14:00 uur Wisselen van ruimte
14:00 uur-15:00 uur Workshopronde 3
 1. ‘EHealth bij mensen met een verstandelijke beperking’

Loes Gielen (EHealth coördinator en gedragsdeskundige Dichterbij) & Karlijn Smits (Ergotherapeut Dichterbij)

Het ervaren van de toegevoegde waarde van EHealth toepassingen; het is niet alleen “leuk”, maar kan ook functioneel en daarom doelmatig worden ingezet als onderdeel van de ondersteuning van onze cliënten.
In deze workshop zullen we aan de hand van de domeinen van Schalock een toelichting geven op de toepassingsmogelijkheden van diverse middelen op het gebied van EHealth.
Na een korte interactieve  presentatie krijg je de mogelijkheid  om enkele toepassingen zelf te ervaren. We willen je van harte uitnodigen jouw inbreng en/of vragen mee te nemen naar de workshop’

 1. ‘ACS NL bij mensen met een verstandelijke beperking (ouderen en volwassenen)’ VOL

Jacqueline Leenders (Onderzoeker Radboudumc, Revalidatiecentrum Hoogstraat & Ergotherapie Nederland) & Paulien Duinkerken (’s-Heerenloo)

‘Beelden zijn vaak krachtiger dan woorden. Het meetinstrument de Activity Card Sort-NL (ACS-NL) brengt een activiteitenpatroon in kaart door het gebruik van fotokaarten in plaats van vragenlijsten. Associaties ontstaan makkelijker aan de hand van de foto’s. De uitkomsten van de ACS-NL geven een betrouwbaar beeld van het activiteitenpatroon en helpt de meest betekenisvolle activiteiten te benoemen. De ACS-NL was al op de markt voor ouderen, nu is er een volwassenversie in ontwikkeling.
In deze workshop een introductie op het instrument en de presentatie van de volwassen versie. Met behulp van casuïstiek worden de mogelijkheden en ervaringen gedeeld van werken met de ACS-NL binnen de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. De deelnemers maken kennis met het instrument en worden uitgenodigd om mee te denken over de toepasbaarheid binnen de eigen beroepspraktijk.’

 1. ‘Nieuwe technologie, wat moet ik ermee?

Jeanne Heijkers (EIZT/Hogeschool Zuyd)

In deze workshop gaan we in op voorbeelden van best practices van nieuwe technologie toepassingen in de VG sector (de speciale badkamer, de beweegboot o.a). Deze nieuwe technologie is in co-creatie tussen ontwerpers, professionals, studenten en cliënten tot stand gekomen. We staan stil bij de kansen voor nieuwe technologie, processen om tot nieuwe technologie te komen en bij de rol van de ergotherapie daarbij.  Mogelijke technologie: CRDL, Paro, VR-projecties, Zora, Padbot, Obi, Obli.

 1. ‘Ervaar zelf het ABCircuit!’

Ellen Manders & Marleen Jansen (Driestroom)

‘Wij verzorgen het Autisme Belevings Circuit (ABCircuit). Dit is een workshop die is ontwikkeld door Autisme Centraal, een internationaal befaamd kennisinstituut uit België. Het ABCircuit bestaat uit een aantal opdrachten die door iedereen uitgevoerd kunnen worden. Bij elke opdracht krijg je een tip om meer autismevriendelijk te zijn. Het zijn allemaal eenvoudige aanpassingen die een wereld van verschil kunnen maken.  Professional of niet, met een uitgebreide voorkennis van autisme of helemaal geen. Het maakt niet uit. Het ABCircuit wil je een blik binnenin geven door een autistische ervaring op te doen. Het ABCircuit probeert je te laten voelen wat het betekent om autisme te hebben.’

15:00 uur-15:30 uur Koffiepauze
15:30 uur-16:15 uur Presentatie ‘De rol van ergotherapie in mijn leven, een ervaringsverhaal’

Door: Marjolein Schoen (ervaringsdeskundige) & Annemarie Remmerswaal (Sherpa)

Marjolein Schoen, een vrouw met mogelijkheden en meervoudige beperkingen vertelt over haar ervaring met ergotherapie sinds de jaren ‘90 bij Eemeroord/Sherpa.
Zij werkt als belangenbehartiger bij het LFB, een organisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking. (www.lfb.nu/hilversum).
Ondersteund door haar spraakcomputer, samen met haar huidige ergotherapeut Annemarie Remmerswaal presenteert ze graag haar ervaringen en tips aan de aanwezigen.

16:16 uur-16:45 uur  Het ‘Ei van Columbus’

 Paulien Duinkerken & Lisette Janssen

Tijdens de studiedag ET-VG willen we graag aandacht schenken aan creatieve, nieuwe (of oude maar nog steeds populaire) verrassende adviezen en hulpmiddelen uit jullie dagelijkse beroepspraktijk. Of te wel wat is voor jou nou het EI van Columbus in je werk. Graag zien we jullie inzendingen tegemoet (foto, video of via tekst) met daarbij waarom dit voor jou het ei van Columbus is. De leukste en inspirerende inzendingen zullen we op de dag terug laten komen

16:45 uur-17:00 uur Afsluiting Studiedag ‘Ergotherapie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’
17:00 uur -18:00 uur Netwerkborrel

Datum & Locatie
De Studiedag ‘Ergotherapie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ vindt plaats op Vrijdag 21 september 2018 van 9.30 uur tot 18.00 uur, waarbij de inloop is van
9:00 uur tot 9:30 uur. De locatie is bij Ergotherapie Nederland (Schola Medica) in gebouw ’t Hart, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Let op: Parkeren onder het pand is niet toegestaan voor deelnemers. Locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en u kunt een gratis uitrijkaart van P+R Papendorp ontvangen van ons.

Accreditatie
Accreditatie voor deze studiedag is 6 punten.

Kosten

Ledenprijs EN/EV: € 125,00
Niet-leden: € 175,00

Inclusief cursusmaterialen, uitgebreide catering en gratis uitrijkaart P+R Papendorp
Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen nadien een bewijs van deelname.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden
Aanmeldingen voor deze studiedag zijn gesloten.

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑