Gepubliceerd op 19-07-18 | Categorie:

Training ‘Weer aan het Werk’ (2 daagse + terugkommiddag)

Ergotherapeutische begeleiding van cliënten bij de re-integratie naar eigen werk

De ErgoAcademie organiseert in samenwerking met Edith Brocken (ergotherapeut bij Ergo & Arbeid) de training ‘Weer aan het Werk’. 

Een groot deel van onze cliënten verzuimt geheel of gedeeltelijk van zijn werk vanwege zijn gezondheidsklachten. Uit onderzoek blijkt dat veel ergotherapeuten ervaren onvoldoende kennis te hebben om cliënten adequaat te ondersteunen bij hun terugkeer naar eigen werk terwijl zij dit wel zien als hun taak als ergotherapeut.

Tijdens de training ‘Weer aan het Werk’ leer je als ergotherapeut-behandelaar de (wetenschappelijk onderbouwde) methodiek en de werkmaterialen van ‘Weer aan het Werk’ toe te passen binnen de ergotherapiebehandeling en jouw cliënt optimaal te kunnen begeleiden tijdens de re-integratie.

Door de praktische opzet hoef je geen re-integratiespecialist te zijn om dit te implementeren. De werkmaterialen zijn zo opgezet dat je er de volgende dag mee aan de slag kan.

Wat leer je tijdens deze training?

  • Je leert globaal de wetgeving m.b.t. verzuim en re-integratie
  • Je leert hoe de Wet Verbetering Poortwachter in elkaar zit en hoe je informatie uit deze wet kunt integreren in je behandeling.
  • Je leert de inhoud en het doel van de verschillende processtappen in de Wet Verbetering Poortwachter en hoe je deze kunt voorbereiden met je cliënt.
  • Je leert hoe je de Methode Weer aan het Werk kunt toe passen binnen je ergotherapiebehandeling.
  • Je bent in staat de werkmaterialen die bij de methode horen adequaat toe te passen.
  • Je leert hoe je kunt communiceren met werkgever en bedrijfsarts binnen de geldende wetgeving.

Doelgroep
Ergotherapeuten die als behandelaar regelmatig cliënten zien die de wens hebben terug te keren in hun eigen werk.

Docent
Edith Brocken is ergotherapeut en re-integratieprofessional. Zij is eigenaar van Ergo & Arbeid, een praktijk voor ergotherapie en re-integratie in Den Haag en Zoetermeer.
Hier behandelt zij individuele arbeid gerelateerde hulpvragen vanuit diverse invalshoeken. Zij staat aan de basis van de ontwikkeling van de methode Weer aan het Werk.

Training ‘Weer aan het Werk
Deze training betreft 2,5 dagen scholing, waarbij dag 1 en 2 van 09:00 uur tot 17:00 uur zijn en de terugkommiddag van 13:00 uur tot 17:00 uur. Tevens zal er sprake zijn van 8 uur zelfstudie tijdens deze training. De verwachtte totale studiebelasting is 25 uur.
Om in de training vooral de vertaling naar de praktijk te kunnen maken word er verwacht dat je vóór de eerste bijeenkomst een deel theorie leest uit het studieboek dat vooraf wordt toegestuurd.
Tussen de bijeenkomsten in word je gevraagd zoveel mogelijk werkmaterialen toe te passen bij cliënten met arbeidsvragen uit jouw eigen praktijk. Houd hier rekening mee in je planning.

Programma

Dag 1
8:30-9:00             Ontvangst & inloop deelnemers
9:00-11:00           Na de kennismaking met de methode Weer aan het Werk wordt een begin gemaakt met de geldende wetgeving die van toepassing is.
11:00-11:15        Koffiepauze
11:15-12:30        Vervolg wet- en regelgeving
12:30-13:30        Lunch
13:30-15:00        Methode Weer aan het Werk Fases 1 (probleemanalyse) en 2 (diagnosebehandelplan)
15:00-15:15        Koffiepauze
15:15-17:00        Methode Weer aan het Werk Fases 3 (educatie) en 4 (voorwaarden scheppen)

Dag 2
8:30-9:00             Ontvangst & inloop deelnemers
9:00-11:00           Met behulp van werkmaterialen Wetgeving wordt dieper ingegaan op de eerstejaars- evaluatie, het inzetbaarheidsprofiel en de FML
11:00-11:15        Koffiepauze
11:15-12:30        Idem voor het arbeidskundig onderzoek en de WIA(-keuring)
12:30-13:30        Lunch
13:30-15:00        In de middag gaan we verder met de methode Weer aan het Werk. Hier wordt aandacht besteed aan fase 5 (concept-werkhervattingsplan)
15:00-15:15        Koffiepauze
15:15-17:00        We vervolgen de middag met de Fases 6 (consensusfase), 7 (uitvoeringsfase) en 8 (evaluatie en follow-up)

Terugkommiddag
12:30-13:00        Ontvangst & inloop deelnemers
13:00-15:00        Leren van elkaar d.m.v. casuïstiek en ervaringen
15:00-15:15        Koffiepauze
15:15-17:00        Verslaglegging naar bedrijfsarts en werkgever volgens geldende wetgeving

Data & Locatie

  • 23 januari en 13 februari 2020 (9:00-17:00, inloop 8:30-9:00) en de terugkommiddag op 26 maart 2020 (13:00-17:00, inloop 12:30-13:00) bij Van der Valk Hotel Zaltbommel – A2, Hogeweg 65, 5301 LJ Zaltbommel. – VOL
  • 17 september en 8 oktober 2020  (9:00-17:00, inloop 8:30-9:00) en de terugkommiddag op 5 november 2020 (13:00-17:00, inloop 12:30-13:00) bij Van der Valk Amersfoort  – A1, Ruimtevaart 22, Amersfoort

Kosten
Leden EN/EV                     € 545,-
Niet-leden                         € 645,-

Accreditatie
Accreditatie voor de training ‘Weer aan het Werk’ wordt aangevraagd. Het verwachtte aantal punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici is 25 punten.

Bewijs van Deelname
Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Alle bovengenoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en/of typefouten.

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Tags: , , , ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑