Gepubliceerd op 20-09-18 | Categorie:

Workshop ‘Intervisie’ – PPN Academie

Op woensdag 13 november 2019 organiseert de PPN Academie in samenwerking met Cindy Koolhaas de workshop ‘Intervisie’ in Woerden (NVLF). Tijdens de workshop ‘Intervisie’ wordt ingegaan op de verbetermethodiek intervisie. Tijdens intervisie leren professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied van en met elkaar. Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving waar deskundigheid wordt gedeeld en waar men zich inzet om de kwaliteit van het werk te verhogen. Tijdens deze workshop worden verschillende verbetermethodieken toegelicht, die tijdens intervisie ingezet kunnen worden. En natuurlijk gaan we ook aan de slag.

Doelgroep
Paramedici die willen werken met de verbetermethodiek intervisie. Deze workshop is bedoeld voor oefentherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, huidtherapeuten en optometristen die in het kader van deskundigheidsbevordering deze workshop willen volgen.

Doelen

  • Kennis opdoen van verschillende verbetermethodieken voor intervisie
  • In staat zijn verschillende verbetermethodieken in te zetten in hun werk, bijvoorbeeld in de kwaliteitskring
  • Oefenen met verschillende verbetermethodieken voor intervisie
  • Delen van deskundigheid m.b.t. intervisie paramedisch breed

Programma
9:00-9:30             Inloop & ontvangst deelnemers bij de NVLF
9:30-10:00           Welkom, kennismaking inventarisatie vragen m.b.t. intervisie
10:00-10:15        Wat is intervisie? (verschil met casuïstiek)
10:15-10:30        Koffiepauze
10:30-12:15        Verschillende intervisiemethodieken inclusief oefenen met intervisiemethodieken

  • 5 stappenmethode (incidentmethode)
  • 10 stappenmethode (incidentmethode uitgebreid)
  • Roddelmethode
  • Clinic methode
  • Turbo adviesronde

12:15-12:35        Valkuilen intervisie
12:35-12:45        Afsluiting workshop ‘Intervisie’

Studiemateriaal

Verbetermethodiek intervisie -> formats NVLF
Handreiking intervisie (2016) ZEL
Hendriksen, J. (2002). Werkboek intervisie. Nelissen, Baarn
Hendriksen, J. (2009). Handboek intervisie. Nelissen, Baarn
Meer de, W, Rombout, T. (2005). Sociaals agogisch basiswerk intervisie.

Trainer
De trainer van de workshop ‘Intervisie’ is Cindy Koolhaas. Cindy Koolhaas is eigenaar van ‘Trainen & Coachen met Kleur’. Als coach/trainer biedt zij maatwerk gericht op talentontwikkeling, samenwerking en het vergroten van het innovatief denken. Tevens is Cindy Koolhaas eigenaar van ‘Structuur te Huur’. Als projectleider heeft zij ervaring met richtlijnontwikkeling, implementatie van richtlijnen, professionaliseren van intercollegiaal overleg en het opzetten van scholingsbeleid binnen de zorgsector. (www.cindykoolhaas.nl ) 

Datum & locatie
De workshop ‘Intervisie’ vindt plaats op woensdag 13 november 2019 bij Bureau NVLF, Steinhagenseweg 2b te Woerden (logopedie@nvlf.nl). Deze workshop is van 9:30 tot 12:45 (inloop van 9:00 tot 9:30).  

Kosten
Leden VvOCM/EN/NVD/NVLF/NVH/OVN                            € 95,-
Niet leden                                                                                         € 145,-
Minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers 

Accreditatie
Accreditatie voor de workshop ‘Intervisie’ wordt aangevraagd. Verwachte aantal punten is 3.

Bewijs van Deelname
Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmeldingsformulier

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw email (verplicht)

Beroepsgroep (verplicht)

Lidnummer EN/NVD/VvOCM/NVLF/NVH/OVN

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Tags: , , , , ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑