Ergotherapeut gezocht in westen van het land | Arbeidsdeskundig Bureau Radar

Ergotherapeut gezocht in westen van het land | Arbeidsdeskundig Bureau Radar Ergotherapie Nederland

Arbeidsdeskundig Bureau gaat haar team van ergotherapeuten/ casemanagers uitbreiden!

Over Arbeidsdeskundig Bureau Radar
Arbeidsdeskundig Bureau Radar bestaat 15 jaar en is gespecialiseerd in herstelgerichte dienstverlening, als onderdeel binnen het proces van een letselschaderegeling.
Onder herstelgerichte dienstverlening moet in deze context worden verstaan: het herstellen van (de omstandigheden van) een beschadigd persoon. Aanvankelijk ging het eerst en alleen om herstel van de werksituatie: om re-integratiebegeleiding. Het begeleiden van letselschadeslachtoffers bij herstel in zorgtaken (zelfwerkzaamheid in en rond het huis) werd al snel toegevoegd aan de dienstverlening van de arbeidsdeskundige. Het vertrouwen genietend van beide schaderegelende partijen, kreeg Radar dan ook steeds verdergaande opdrachten toebedeeld. Tegenwoordig biedt Radar onder meer de volgende diensten aan:

Arbeidsdeskundig Bureau Radar wordt gevormd door professionals onder wie arbeidsdeskundigen, re-integratie-experts, ergotherapeuten en coaches. Door een toenemende vraag naar onze diensten zijn wij op zoek naar een ervaren ergotherapeut, die zich wil specialiseren in de ondersteuning van volwassenen en kinderen met ingrijpend letsel na een ongeval.

De functie; ergotherapeut in het westen van het land
Het is jouw taak om als ergotherapeutisch casemanager volwassen en kinderen, die forse beperkingen hebben ten gevolge van een ongeval, te ontzorgen en hun zelfredzaamheid te vergroten ten aanzien van de leefgebieden wonen, werken, mobiliteit, scholing en vrije tijd. Jouw taken zijn onder meer de volgende:

 • Beoordelen: het analyseren van de gevolgen van de beperkingen op alle leefgebieden. Het uniform en transparant vaststellen van de noodzakelijke zorgbehoefte, mantelzorg, huishoudelijke hulp, zelfredzaamheid, et cetera.
 • Adviseren: het aanreiken van oplossingen die de beperkingen doen verminderen of opheffen. Het adviseren over en realiseren van hulp, (hulp)middelen, voorzieningen en aanpassingen.
 • Begeleiden en coördineren: het ontzorgen en hiermee het begeleiden /coördineren/adviseren/casemanagement bij zwaar, ingrijpend en/of blijvend letsel (complexe zorgschades), op de leefgebieden wonen, werken, mobiliteit, verzorging en huishouden.
 • Plegen van overleg over inhoud en kosten met opdrachtgevers, behandelaars (behandelteams), betrokken instanties, leveranciers, werkgevers en scholen.
 • Hierbij de samenwerking zoekende met collega-arbeidsdeskundigen, coaches en bouwkundig experts.
 • Helder en bondig rapporteren over je bevindingen.

Je werkt vanuit je thuissituatie en wordt secretarieel en administratief ondersteund.

Gevraagd wordt:
Wij zoeken een ervaren, autonoom werkende ergotherapeut met ervaring op het gebied van complexe zorgvraagstukken. Je woont in de provincie Utrecht, Zuid-Holland of Noord-Holland.
Wij zoeken geen hulpverlener, maar een overtuigend dienstverlener die kan gedijen in een setting met grote belangen en simultane belangenbehartiging. Gevraagd wordt:

 • Een gediplomeerd ergotherapeut, die bij voorkeur 2 jaar werkzaam is geweest voor een revalidatiecentrum
 • Grondige kennis van sociale (verzekerings)wetgeving, waaronder de Wmo, AWBZ, Wlz, ZKV
 • Minstens 3 jaar ervaring in de advisering met betrekking tot complexe zorgvraagstukken (wonen, werken, mobiliteit en veiligheid, voorzieningen en hulpmiddelen)
 • Analytisch sterk
 • Grote interesse in het werkveld personenschade
 • Een minimale beschikbaarheid van 32 uur per week
 • Gedrevenheid en betrokkenheid; de hands-on mentaliteit
 • Uitstekende (schriftelijke) adviesvaardigheden/rapportage vaardigheden
 • Een evenwichtige, creatieve en stressbestendige persoonlijkheid
 • Rijbewijs B

Wij bieden

 • Een opleidingsprogramma van circa 9 maanden
 • Een markconform salaris, inclusief 13e maand
 • Auto, telefoon en computer van de zaak
 • Uitdagend en afwisselend werk met veel eigen regelmogelijkheden en zelfstandigheid
 • Een gezellig team van gedreven en betrokken collega’s

Ben je geïnteresseerd?
Dan nodigen wij je uit om een motivatiebrief met cv te sturen aan:
Arbeidsdeskundig Bureau Radar BV
T.a.v. mevrouw drs. Esther Adriaansz
Postbus 48
4840 AA Prinsenbeek
Of per e-mail: yelsten@ad-radar.nl

Nog vragen?
Neem gerust contact op met Esther Adriaansz, telefoonnummer 076-548 33 90.

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑