Ergotherapie en coronacrisis update 24 maart 2020

Ergotherapie en coronacrisis update 24 maart 2020 Ergotherapie Nederland

Wel of geen verwijzing nodig?

In samenspraak met het ministerie van VWS geven we hier een nadere duiding inzake de berichtgeving dat er een verwijzing nodig is om cliënten face-to face te behandelen.

Kunnen paramedici, zoals ergotherapeuten, nog zorg blijven bieden?

Ja, maar deze zorg moet op afstand uitgevoerd worden, bijvoorbeeld telefonisch of met videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygiëne maatregelen worden opgevolgd (ook door patiënt):

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt

De paramedicus bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken (huis)arts. Als een patiënt verkoudheidsklachten of koorts heeft en de zorg moet toch geleverd worden, dan moeten daarvoor de richtlijnen van het RIVM voor de betreffende zorgsector worden gevolgd. Zorgaanbieders moeten onderling verdere afspraken maken, zodat noodzakelijke zorg met zo min mogelijk risico voor patiënt en behandelaar geboden kan blijven worden.

Financiële positie ergotherapeutische- en andere paramedische praktijken

Er is een groot besef bij Ergotherapie Nederland, de andere PPN partijen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS over de dreigende financiële positie van zorginstellingen en eerstelijns praktijken. Vorige week heeft ZN aan onder meer de ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen een brief gestuurd waarin maatregelen worden aangekondigd om de continuïteit van (acute) zorg te borgen en zorgverleners te ondersteunen.  Doel is om er voor te zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met bijvoorbeeld financiële onzekerheid.

Ergotherapie Nederland heeft in PPN verband bij ZN en het ministerie van VWS aangegeven dat ook voor de paramedische praktijken de situatie alarmerend is. Zorgverzekeraars hebben eerst maatregelen genomen voor de acute zorg. ZN geeft aan dat zorgverzekeraars goed begrijpen dat de omstandigheden ook veel andere zorgaanbieders raken. Er wordt daarom ook hard gewerkt aan ondersteuning voor onder meer de eerstelijnszorg. In afstemming met de overheid en toezichthouders bespreken zorgverzekeraars nu wat nodig is om ook op daar continuïteit van goede zorg voor verzekerden nu en in de toekomst te garanderen. Ergotherapie Nederland vind dat nu, maar ook na de crisis, goede ergotherapeutische zorg noodzakelijk is en moet dus voorhanden moet zijn.

Het nemen van maatregelen vraagt zorgvuldige afstemming (juridisch, ACM, DNB). Ergotherapie Nederland is ervan overtuigd dat een maximale inspanning wordt geleverd door de zorgverzekeraars om tot een goede uitkomst te komen en onderhoudt hierover in de tussentijd constructief met ZN.

Zodra wij hierover nieuws ontvangen stellen we u op de hoogte.

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat videoconsulten etc. als reguliere zittingen gedeclareerd kunnen worden o.a. op basis van de verruimde richtlijnen van de NZa (zie ook onze berichtgeving in de update van 20 maart jl.) Het gehele bericht van VWS met daarin de mogelijkheden leest u hier.

Hersenstichting

In deze bijzondere tijd is het belangrijk om in contact te blijven met elkaar én om duidelijkheid te scheppen over het coronavirus in combinatie met (de gevolgen van) een hersenletsel.De hersenstichting heeft informatie op hun website geplaats.

Ergotherapeuten, mogelijk geschoold in cognitieve revalidatie, zijn al dikwijls betrokken bij mensen met een hersenletsel. Maar ergotherapeuten kunnen ook cliënten, die na een Intensive Care-opname (cognitieve) klachten hebben, behandelen en begeleiden bij oppakken van dagelijks leven.

Aanbevelingen voor ergotherapie bij COVID-19 tijdens ziekenhuisopname

Ergotherapie Nederland heeft een handreiking opgesteld na een rondgang langs ziekenhuisergotherapeuten (OZET), en met dank aan de ergotherapeuten van het AMC voor het delen van hun adviezen.

De handreiking aan ergotherapeuten werkzaam in de klinische setting van een ziekenhuis biedt informatie aan om op uniforme en professionele wijze zorg te bieden aan opgenomen patiënten. Dat geldt in de eerste plaats voor patiënten met het Coronavirus (COVID-19) maar ook voor de zorg voor de overige patiënten. Indien nieuwe inzichten leiden tot aanvullende  maatregelen dan wordt dit document herzien.

Ergotherapeuten in 1e lijn

In de ziekenhuizen wil men de opnameduur van patiënten zo kort mogelijk houden. Mensen moeten nog sneller met ontslag. Er is dan informatie nodig over waar een patiënt terecht kan voor advies en/of behandeling. In deze Corona-tijd is deze informatie in ziekenhuizen (en bij verwijzers) niet aanwezig.

Ben je ergotherapeut in de eerste lijn, dan kan je je collega’s (en/of verwijzers) per mail informeren over wat je wel of niet doet en waarvoor patiënten naar jou verwezen kunnen worden.

Nuttige informatie

 Vragen?

  • Onze leden kunnen vragen stellen via: en@ergotherapie.nl met als onderwerp Corona. 
  • Al onze leden die in loondienst zijn kunnen bovendien contact opnemen met FBZ Rechtshulp via 088 – 13 44 111 of rechtshulp@fbz.nl. De experts van de FBZ staan voor je klaar
Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑