Ergotherapie Nederland | Inhoudelijk beleidsmedewerker

Ergotherapie Nederland | Inhoudelijk beleidsmedewerker Ergotherapie Nederland

 Gezocht:  Inhoudelijk beleidsmedewerker 

Ergotherapie Nederland is de beroepsorganisatie van en voor ergotherapeuten in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt alle ergotherapeuten en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het beroep. Ergotherapie Nederland behartigt de beroepsinhoudelijke én de sociaal economische belangen van de ergotherapie en de ergotherapeuten.

De vereniging is op zoek naar een beleidsmedewerker die met enthousiasme een substantiële bijdrage wil leveren aan de inhoudelijke ontwikkeling van het beroep in brede zin.

De functie wordt het eerste jaar aangegaan voor 27 uur per week.

Doel van de functie:
Ergotherapeutisch inhoudelijk beleid initiëren en vormgeven.

Plaats in de organisatie:
Ontvangt directe leiding van de directeur bestuurder

Taken
De beleidsmedewerker

 • volgt en analyseert relevante ontwikkelingen op het gebied (inhoudelijk) van de ergotherapie op lange en middellange termijn en de gevolgen daarvan en adviseert daarover;
 • signaleert en analyseert knelpunten in het bestaande inhoudelijke beleid, formuleert beleidsalternatieven en stelt beleidsnota”s, -adviezen, -rapporten, -plannen, plannen van aanpak, projectvoorstellen e.d. op;
 • adviseert de directeur bestuurder t.b.v. wet- en regelgeving;
 • evalueert en toetst geïmplementeerd beleid;
 • zorgt voor de uitwerking van vastgesteld beleid in concrete regelingen;
 • stemt binnen het beroepsveld de verschillende deelgebieden van het betreffende beleidsterrein op elkaar af en draagt zorg voor de integrale samenhang;
 • verzorgt mede interne en externe voorlichting over ergotherapie inhoudelijke zaken en is daarin aanspreekpunt en vraagbaak voor de medewerkers;
 • initieert, ontwikkelt, evalueert en begeleidt het interactieve beleidsproces;
 • stemt af en overlegt met de collega beleidsmedewerker m.b.t. inhoudelijke dossiers.

Het profiel:
De beleidsmedewerker:

 • is ergotherapeut en is bij voorkeur academisch geschoold;
 • heeft werkervaring als beleidsmedewerker (is een pré);
 • heeft visie op zorg en welzijnsontwikkelingen en kan tijdig veranderingen signaleren;
 • kan plannen vorm geven;
 • kan samenwerken; is een teamspeler;
 • voert, binnen de door de directeur bestuurder gestelde kaders en gemaakte afspraken, de werkzaamheden zelfstandig uit;
 • is initiatiefrijk, heeft probleemoplossend vermogen en vindingrijkheid;
 • kan prioriteiten stellen en op langere termijn denken;
 • heeft kennis van het inrichten en aansturen van projecten;
 • is bekend met de dynamiek van een beroepsvereniging en vindt dit leuk;
 • bezit goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
 • is onderhandelingsvaardig en overtuigend;
 • is in staat om “buiten bestaande kaders” te denken;
 • heeft een “hands on” mentaliteit;
 • is bereid soms in de avonduren te werken.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt aangegaan voor één jaar. Bij gebleken geschiktheid kan gesproken worden over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De CAO ziekenhuizen wordt gevolgd.

Informatie
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. Th. van der Bom, directeur-bestuurder,  030 2628356. Naar hem kunt u ook uw sollicitatiebrief mailen of sturen.

Sollicitatie:
U kunt per mail of brief solliciteren. De sollicitatietermijn sluit op 23 december 2016.
Email: jroon@ergotherapie.nl o.v.v. “sollicitatie beleidsmedewerker”
Postadres: Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑