Externe projecten

Externe projecten Ergotherapie Nederland

Actieve leden: Dank je wel!

Regelmatig (gelukkig maar!) wordt Ergotherapie Nederland uitgenodigd door externe partijen om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling of herziening van een zorgplan, richtlijn, of ander product. Het Bureau kan dit niet alleen en heeft hiervoor medewerking van de leden met expertise nodig. Hiervoor komt dan een oproep in de Ergotherapie Nederland Nieuwsbrief te staan met de vraag wie (samen met de bestuurder of beleidsmedewerker) namens onze vereniging deel wil nemen aan de betreffende werkgroep, adviesgroep, klankbordgroep of leesgroep. Naast deze activiteiten zijn er ook nog veel leden bereid om aan een leesgroep of klankbordgroep deel te nemen voor producten die door de overleggroepen, adviesraden of commissies van Ergotherapie Nederland ontwikkeld worden.

Fantastisch dat er elke keer weer voldoende reacties zijn zodat de ergotherapie goed vertegenwoordigd kan worden, in de dikwijls multidisciplinaire projecten.

De afgelopen jaren zijn er diverse projecten gestart. Sommige projecten zijn afgerond en anderen lopen nog door. Een overzicht van de projecten en de betrokken leden van Ergotherapie Nederland, vindt u in onderstaande tabel.

Overzicht Externe Projecten    
In 2018 zijn de volgende projecten gestart:
Ontwikkeling V&VN-kwaliteitsstandaard slaap-waakritme Linda Walgemoet in adviesgroep 2018
Extra module bij richtlijn Richtlijn Spastische Cerebrale Parese bij Autorisatie
kinderen 2018
– Commentaarfase Revisie module Chirurgie ter behoud van G.M.H. (Kiki) van Heel
mobiliteit Anke Defesche
Lies Lucassen
Leontine Nipius
Carmen Bergström
(beleidsmedewerker EN)
Commentaarfase richtlijn Vermoeidheid bij Kanker in de Martine Valk, Autorisatie
Palliatieve fase Marike Robbers 2019
Sandra Sijbesma
Schreurs, Helma
Jantina Kroese
Barry Nugteren
Carmen Bergström
(beleidsmedewerker EN)
Stuurgroep Werk aan de winkel Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Expertraad Carpaal Tunnel Syndroom van Zorgladder Jomina Aret
KNGF rcihtlijn COPD Klanbordgroep:
Eveliene van Biemen
Richtlijnontwikkeling VG: Richtlijn Probleemgedrag
– Commentaarfase
Focusgroep: Paulien Duinkerken
Miriam Caminada Jantine van Drie Mariska van de Ven Karlijn Smits-Houtman
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
2018
2018
Invitational Conference oprichting Hersenletsel Alliantie Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
deelname SKMS project Triage voor revalidatie na CVA : een leidraad Esther Steultjens
Richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding (voorheen: Richtlijn
‘Beroerte’ 2013)
Esther Steultjens
Herziening richtlijn Amputatie en Prothesiologie Petra vd Vecht
SWOV veiligheid Scootmobielen Jochen Bilderbeek
Kwaliteitsstandaard MS Steffie Muijsers
Ontwikkeling JGZ-richtlijn ”Houding en Bewegen” Margo van Hartingsveldt
Update multidisciplinaire richtlijn MS Renske Standhardt
In 2017 zijn de volgende projecten gestart:
Ontwikkeling richtlijn Developmental Coordination Disorder (DCD)
– Deelname aan de werkgroep
– Deelname Invitational Conference
Loes van Heel-Op den Kamp
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Start febr. 2017
Deelname stuurgroep ‘Update Praktijkrichtlijn Ergotherapie bij
ALS’
Eirlys Pijpers Start 2017
Werkgroep multi-disciplinaire “ PROM-hand” Jomina Aret
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Start 2017
Q-support (Q-koorts): Ontwikkelen richtlijn Ergotherapie bij QVS. Deze wordt onderdeel van de Kwaliteitsstandaard multidisciplinaire zorg Q-koorts Edith Cup (Radboudumc) Ton Satink (HAN)
Ellen Weustink (Weustink en Partners) Veerle Snepvangers
Jiska Eekhout
Anni Tuski (Q-support) Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Afgerond 2018
Q-support (Q-koorts)
Overleg inbreng ergotherapie en arbeid
Ellen Weustink (Weustink en Partners) Afgerond
Ledendag Osteoporose Vereniging 2017 Marieke Steendam
Ontwikkeling set van kwaliteitsindicatoren Downsyndroom Karlijn Smits
Marieke Vosveld – van den Elzen
JIGSAW-E – Artrose
– Deelname Projectgroep
– Commentaar Handboek artrose
Ilse Daamen
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN) Carmen Bergström
(beleidsmedewerker EN)
Start 2017
Commentaarfase richtlijn FSHD Jacqueline Leenders Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Autorisatie 2017
Cross cultural validation and simplification of the ICF core set Ton Satink
rehailitation Edith Cup
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Ergotherapierichtlijn Multiple Sclerose Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN) Carmen Bergström
(beleidsmedewerker EN)
Herziening KNGF richtlijn Reumatoide Artritis Patricia Stockmann
Richtijnontwikkeling VG
– Expertmeeting richtlijn ketenzorg verstandelijk en motorische beperkingen
– Expertgroep visuele beperking bij mensen met verstandelijke beperking
Landelijk Netwerk Ergotherapie Verstandelijk Gehandicaptenzorg 2017
Richtlijn detecteren behoeften Psychosociale zorg
– Knelpuntenanalyse
Vakgroep Oncologie 2014
– Commentarenronde Marije Bolt
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
2016
Herziening zorgstandaard Dementie Gera Boomstra 2017
Deelname werkgroep & Invitational conference herziening richtlijn
Ziekte van Parkinson
Ingrid Sturkeboom
Ontwikkeling kwaliteitsstandaard Parkinsonismen Irma Jansen
JGZ-richtlijn ‘Extremiteiten’ Anja Stroet
In 2016 zijn de volgende projecten gestart:
Ledendag Osteoporose Vereniging 2016 Patty Vennekes
Osteoporose leef/zorgplan Ingrid Boekhoud Rianne de Boer Marieke Steendam Patty Vennekes
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Deelname Consortium Geriatrische Revalidatie : Vaststellen
Onderzoeksagenda
Maud Graff
ParkinsonInzicht / Wetenschappelijke Commissie Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Ontwikkeling de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel kinderen en jongeren Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Autorisatie 2016
Accordering Keuzehulpen Armhandfunctie & Lopen na een CVA Barbara Oosterhof
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Nov 2016
(NB niet geaccordeerd)
Kwaliteitscycli (o.a. CVA, Parkinson)- Kwaliteits- en
Doelmatigheidsagenda: Deelname 2 Invitational Conferences
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN) Mei 2016
Q-support (Q-koorts)
– Werkconferentie
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
– Werkgroep Kwaliteitsstandaard multidisciplinaire Zorg q- koorts Veerle Snepvangers Jiska Eekhout
– Klankbordgroep Kwaliteitsstandaard multidisciplinaire Zorg q-koorts Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
‘Richtlijn Handfracturen ’ : Invitational conference en meeleesgroep ‘ Jomina Aret
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Autorisatie 2018
– Commentaarfase Marieke Doff Rozemarie Fokkert Jomina Aret
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
2017
Firevaned:
– Paneldiscussie ‘ Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen – een
prima hulpmiddel’
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN) mei 2016
– en Verdiepend gesprek: komen tot verbetering hulpmiddelen- verstrekking. (juiste product, op het juiste moment bij de juiste persoon) Vervolg: jan 2017
Commentaarfase richtlijn Behandeling van cerebrale en of spinale spasticiteit bij volwassenen Noortje van Hasselt-Daems José Gernaat
Esther Steultjens
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Autorisatie 2017
Commentaarfase ‘Zorgstandaard Depressie ’ Chantal robberson Marlous visser Nathalie houweling Marion ammeraal Monique kolvers
Team: Sylvia teunissen, Anne van bemmel, Denise abrahamms, Marieke van leeuwen
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Autorisatie 2017
In 2015 zijn de volgende projecten gestart:
Richtlijnontwikkeling Preventie van valincidenten bij ouderen
– Deelname klankbordgroep richtlijnontwikkeling
– Commentaarfase
Myrthe Pruijn Ingrid Sturkeboom
Anuschka Langelaar Myrthe Pruijn Ingrid Sturkeboom Anuschka Langelaar
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Autorisatie 2017
2017
– Werkconferentie Zorgstandaard Chronische Pijn Marieke Lindenschot
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Afgerond 2016
– Commentaarfase Angelique van der Helm Annemiek Jacobs
Bep van Norden Carla Kraaij Debby Wagenaar Ilse Otten
Marieke Lindenschot Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Ontwikkeling richtlijn Dwarslaesie
– Commentaarfase richtlijn
– Commentaarfase module ‘goed leren zitten’
Jacqueline Leenders
Jacqueline Leenders Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Liesbeth Wassink-de Boer Marijke Verbeek
Carmen Bergström
(beleidsmedewerker EN)
2017
Autorisatie 2017
2018
Autorisatie 2018
Ontwikkeling richtlijn Flexorpeesletsel
– Commentaarfase
Marjolein Wind
Yvonne Klepke Mariëtte Stroo
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Autorisatie 2018
2017
LESA (Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak)
Ouderenzorg
– Commentaarfase
Marielle Hammer-Schilderman
Marjo van Gils Franks van Buuren Netta van ’t Leven Sonja Kluin-Reimert
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Afgerond 2017
2016
Herziening richtlijn Oncologische Revalidatie
– Commentaarfase van de richtlijn
– Commentaarfase aanvullende modules ‘Organisatie van zorg’ en ‘Kosteneffectiviteit’ en ‘kwetsbare oudere’
Vakgroep Ergotherapie en Oncologie
Jantina Kroese Bastiënne de Regt Marianne Baesjou Anja Duijn
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Karen Snel Ellen Weustink Bernadet Bos Anje Korsten Ilse de Deckere
Marjet Nooteboom Luke de Jong
Sabine van de Water-Koster Marije Bolt
Lucelle van de Ven-Stevens
Autorisatie 2017 (EN is niet om autorisatie gevraagd)
2015
2017
– Commentaarfase aanvullende modules behandelprogramma
‘coaching en energieverdeling’
(beleidsmedewerker EN)
Karen Snel
Ilse de Deckere Marjet Nooteboom Luke de Jong Marije Bolt
Kim de boer
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
2017
Ontwikkeling van leef/zorgstandaard voor mensen met
Osteoporose
Ingrid Boekhoud Marieke Steendam Patty Vennekens
Rianne van de Velde – de Boer
Regiegroep:
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Startbijeenkomst screeningsfase ziekten van het
ademhalingsstelsel (Zorginstituut) En Schriftelijke consultatie
Eline van den Bos Elieke Nijhuis
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Afgerond 2016
Zorginstituut en VG : eerstelijns zorg Annemarie Remmerswaal
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Afgerond sept 2016
Ledendag Osteoporose Vereniging 2015 Patty Vennekens
Invitational conference Artrose heup knie – conservatieve behandeling
– Commentaarfase
Tamara Mesman (ook deelname klankbordgroep)
Ellen Posthuma Suzanne Nijssen José Heuker Martje Mol
Ilse de Deckere,
Carmen Bergström (beleidsmedewerker EN)
Autorisatie 2019
2018
Invitational conference Reumanetwerken Gerdien ten Cate
Ontwikkeling richtlijnmodule SMA-type 1
– Commentaarfase
Yolanda van den Elzen
Lianne Verhage
Rian van Duijnhoven Carmen Bergström
(beleidsmedewerker EN)
Autorisatie 2018
2017
Richtlijn Ontwikkeling Zorgpad Kwetsbare ouderen
– Commentaarfase
Marjo van Gils
Leden van de adviesraad Ouderen
Ingrid den Ouden
Mw. B.C.M. (Barry) Nugteren
B. Strik
Nella de Jong
Birgit van Iddekinge Ina Gommers
Jordy Boey
Marlies Dierikx
Autorisatie 2018
2017
M van Beek-Bakker Inge Hemkes
Netta van ’t Leven
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Project COM: Communiceer
– Communicatie ondersteunende hulpmiddelen Op de Markt
– Compenserende dyslexie hulpmiddelen Op de Markt
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Vanaf sept 2016
Anja Stroet Dennis Arnold
In 2013/2014 betrof dit de volgende projecten:
Project Betrokken leden Afronding i.v.t.
– Deelname aan invitational conference voor de ontwikkeling van de richtlijn “Multidisciplinaire behandeling kwetsbare ouderen bij chirurgische ingrepen
– Commentaarfase 2016
Marjan de Knoop
Marjan de Knoop Netta van ’t Leven Aline Leijenhorst
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
2016
COPD – “Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten” Sjoukje Appels afgerond
Kinderen CP
Richtlijnontwikkeling ‘Diagnostiek en behandeling van kinderen met spastische Cerebrale Parese’
– Commentaarfase
Titel richtlijn is aangepast: Richtlijn Spastische cerebrale parese bij kinderen
Kerngroep:
M. Harmer-Bosgoed (geen lid)
Klankbordgroep:
Pauline Aarts
K. Boeschoten Barbara Piskur
N. v/d Dickenberg (geen lid) Carlijn Scheijmans (geen lid)
Linda vd Valk Nienke Rooda
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Autorisatie 2015
2014
Commentaarfase Herziening Richtlijn CRPS-I Dennis Willems Madelein Vroomen
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Autorisatie 2014
DVO-Digitale Verwijsgids Oncologie
– Criteria Ergotherapeuten Oncologie
Jantina Kroese Marissa Meijer
Autorisatie multidisciplinaire richtlijn leefstijl mensen met ernstig psychische aandoeningen Marion Ammeraal Autorisatie 2014
Ledendag Osteoporose Vereniging (2014) Juliane Stöcker 2014
Ontwikkeling en verspreiding multidisciplinaire richtlijn voor de
participatieve aanpak op de werkplek
Marleen van Oosterhout afgerond 2016
Herziening Richtlijn ‘Beroerte’ Esther Steultjens Autorisatie 2017
Nieuwe titel: richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding
Spasticiteit na NAH: richtlijn ‘Behandeling van spasticiteit na niet- aangeboren hersenletsel bij volwassenen’ Mariëlle Ruissen-Eversdijk afgerond
Ontwikkeling Toolkit ondersteuning mantelzorg Paramedici Marjolein Thijssen
Lucelle van de Ven-Stevens
Afgerond (begin 2016)
Ontwikkeling de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Pieter van der Meer Jacqueline Leenders Jannemien Bosman Marian Koevoets Jantina Kroese Maartje Rustemeijer
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Autorisatie 2014
Herziening EN Richtlijn Valpreventie Coördinatie: Esther Steultjens
Ingrid Sturkenboom
Afgerond sept/okt 2016
Richtlijn voor Ergotherapie binnen een onderwijssetting Marian Peters Mayke Daatselaar
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
2014
Ontwikkeling Richtlijn op het vlak van wonen, welzijn, zorg en installaties Margriet Pol afgerond
Ontwikkeling Informatie Sclerodermie Suzanne van Hees afgerond
Herziening Zorgboek MS Isaline Eijssen
Ernst Evenhuis (geen lid)
afgerond
Zorgpockets MS Magelien Tielemans Suzan Aertz afgerond
Ontwikkeling Informatie Scoliose Agnes van der Lei Jose Gernaat afgerond
Herziening Rugpijn en Hernia Dineke Bangerter-van der Molen Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN) afgerond
Ontwikkeling Zorgboek Parkinson(ismen) Ingrid Sturkenboom afgerond
Projecten of samenwerkingsverbanden, al dan niet op initiatief van Ergotherapie Nederland
Q-support (Q-koorts) Positieve gezondheid: en dan?
In gesprek over het vervolg met Q-support, Angelique van Dam
(Mijn leven met…)
Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN) Afgerond, oorlopig geen ervolg
PRO-Ergo: ontwikkeling beroepspecifieke vragenlijst voor Ergotherapie Edith Cup (Radboudumc) Ton Satink (HAN)
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
P.A.I.N. Alliantie Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
2018
Hersenletsel Alliantie Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
2018

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑