Externe projecten

Externe projecten Ergotherapie Nederland

Actieve leden: Dank je wel!

Regelmatig (gelukkig maar!) wordt Ergotherapie Nederland uitgenodigd door externe partijen om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling of herziening van een zorgplan, richtlijn, of ander product. Het Bureau kan dit niet alleen en heeft hiervoor medewerking van de leden met expertise nodig. Hiervoor komt dan een oproep in de Ergotherapie Nederland Nieuwsbrief te staan met de vraag wie (samen met de bestuurder of beleidsmedewerker) namens onze vereniging deel wil nemen aan de betreffende werkgroep, adviesgroep, klankbordgroep of leesgroep. Naast deze activiteiten zijn er ook nog veel leden bereid om aan een leesgroep of klankbordgroep deel te nemen voor producten die door de overleggroepen, adviesraden of commissies van Ergotherapie Nederland ontwikkeld worden.

Fantastisch dat er elke keer weer voldoende reacties zijn zodat de ergotherapie goed vertegenwoordigd kan worden, in de dikwijls multidisciplinaire projecten.

De afgelopen jaren zijn er diverse projecten gestart. Sommige projecten zijn afgerond en anderen lopen nog door. Een overzicht van de projecten en de betrokken leden van Ergotherapie Nederland, vindt u in onderstaande tabel.

Projecten of samenwerkingsverbanden al dan niet op initiatief van Ergotherapie Nederland    
PRO-Ergo: ontwikkeling beroepspecifieke vragenlijst voor
Ergotherapie
Edith Cup (Radboudumc) Ton Satink (HAN), Lucelle van de Ven-Stevens (beleidsmedewerker EN)
Q-support (Q-koorts)
Overleg inbreng ergotherapie en arbeid
Ellen Weustink (Weustink en Partners)
Q-support (Q-koorts): Werkgroep de Kwaliteit s standaard
m ult idis ciplina ire zorg Q – koor t s
Jiska Eekhout
Anni Tuski (Q-support)
Lucelle van de Ven-Stevens (EN)
Q-support (Q-koorts)
Positieve gezondheid: en dan?
In gesprek over het vervolg met Q-support, Angelique van Dam
(Mijn leven met…)
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
In 2017 zijn de volgende projecten gestart:
Q-support (Q-koorts): Ontwikkelen richtlijn Ergotherapie bij QVS. Deze wordt onderdeel van de Kwaliteitsstandaard multidisciplinaire zorrg Q-koorts Edith Cup (Radboudumc) Ton Satink (HAN)
Ellen Weustink (Weustink en Partners)
Veerle Snepvangers
Jiska Eekhout
Anni Tuski (Q-support)
Lucelle van de Ven-Stevens (EN)
Werkgroep multi-disciplinaire “PROM-hand” Lucelle van de Ven-Stevens Start 2017
Deelname stuurgroep ‘Update Praktijkrichtlijn Ergotherapie bij
ALS’
Eirlys Pijpers Start 2017
Ontwikkeling richtlijn Developmental Coordination Disorder
(DCD)
– deelname aan de werkgroep
– deelname Invitational Conference
Loes van Heel-Op den Kamp
Lucelle van de Ven-Stevens
Start febr.
2017
In 2016 zijn de volgende projecten gestart:
Commentaarronde ‘Zorgstandaard Depressie’ Chantal robberson Marlous visser Nathalie houweling Marion ammeraal Monique kolvers
Team: Sylvia teunissen, anne van bemmel, denise abrahamms, marieke van leeuwen
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Commentaarfase richtlijn Behandeling van cerebrale en of spinale spasticiteit bij volwassenen Noortje van Hasselt-Daems
José Gernaat, Esther Steultjen, Lucelle van de Ven-Stevens
Firevaned:
– paneldiscussie ‘Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen – een
prima hulpmiddel’
– en Verdiepend gesprek: komen tot verbetering hulpmiddelen- verstrekking. (juiste product, op het juiste moment bij de juiste persoon)
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Panneldiscussie; mei 2016. Vervolg: jan 2017
‘Richtlijn Handfracturen’ : Invitational conference en meeleesgroep ‘ Jomina Aret
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Start April 2016
Q-support (Q-koorts)
– werkgroep Kwaliteitsstandaard multidisciplinaire Zorg q-koorts

– Klankbordgroep Kwaliteitsstandaard multidisciplinaire Zorg q-koorts

Veerle Snepvangers
Jiska Eekhout

Lucelle van de Ven-Stevens (EN)

Q-support (Q-koorts) – werkconferentie Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Kwaliteitscycli (o.a. CVA, Parkinson)- Kwaliteits- en
Doelmatigheidsagenda: Deelname 2 Invitational Conferences
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Mei 2016
Ontwikkeling PROM-Hand: Deelname werkgroep Lucelle van de Ven-Stevens
Ontwikkeling set van kwaliteitsindicatoren Downsyndroom Karlijn Smits
Marieke Vosveld – van den Elzen?
42614
Accordering Keuzehulpen Armhandfunctie & Lopen na een CVA Barbara Oosterhof
Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Nov 2016 (NB niet geaccordeerd)
ParkinsonInzicht / Wetenschappelijke Commissie Lucelle van de Ven-Stevens
(beleidsmedewerker EN)
Deelname Consortium Geriatrische Revalidatie: Vaststellen
Onderzoeksagenda
Maud Graff
In 2015 zijn de volgende projecten gestart:
project COM: Communiceer
– Communicatie ondersteunende hulpmiddelen Op de Markt
– Compenserende dyslexie hulpmiddelen Op de Markt
Lucelle van de Ven-Stevens

Vanaf sept 2016
Anja Stroet
Dennis Arnold

Richtlijn Ontwikkeling Zorgpad Kwetsbare ouderen Marjo van Gils
Ontwikkeling richtlijnmodule SMA-type 1 Yolanda van den Elzen
Invitational conference Reumanetwerken Gerdien ten Cate
Invitational conference Artrose heup knie – conservatieve behandeling Tamara Mesman
Ledendag Osteoporose Vereniging 2015 Patty Vennekens Afgerond 2016
Zorginstituut en VG: eerstelijns zorg Annemarie Remmerswaal
Lucelle van de Ven-Stevens
Afgerond sept
2016
Startbijeenkomst screeningsfase ziekten van het ademhalingsstelsel (Zorginstituut)
en
Schriftelijke consultatie
Eline van den Bos
Elieke Nijhuis
Lucelle van de Ven-Stevens
Afgerond
2016
Regiegroep Ontwikkeling leef/zorgstandaard voor mensen met
Osteoporose
Lucelle van de Ven-Stevens
Ontwikkeling van leef/zorgstandaard voor mensen met
Osteoporose
Ingrid Boekhoud Marieke Steendam Patty Vennekens
Rianne van de Velde – de Boer
Herziening richtlijn oncologische revalidatie Vakgroep Ergotherapie en Oncologie
LESA (Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak) Ouderenzorg Marielle Hammer-Schilderman
Ontwikkeling richtlijn Flexorpeesletsel Marjolein Wind
Ontwikkeling richtlijn Dwarslaesie Jacqueline Leenders afgerond
Deelname werkconferentie Zorgstandaard Chronische Pijn Marieke Lindenschot
Lucelle van de Ven-Stevens
afgerond
Deelname de commentaarronde voor de Zorgstandaard
Chronische pijn
Angelique van der Helm
Annemiek Jacobs Bep van Norden Carla Kraaij Debby Wagenaar Ilse Otten
Marieke Lindenschot
Lucelle van de Ven-Stevens
Afgerond
2016
Deelname klankbordgroep richtlijnontwikkeling valpreventie bij ouderen Myrthe Pruijn
In 2013/2014 betrof dit de volgende projecten:
Ontwikkeling Zorgboek Parkinson(ismen) Ingrid Sturkenboom afgerond
Herziening Rugpijn en Hernia Dineke Bangerter-van der Molen
Lucelle van de Ven
afgerond
Ontwikkeling Informatie Scoliose Agnes van der Lei
Jose Gernaat
afgerond
Zorgpockets MS Magelien Tielemans
Suzan Aertz
afgerond
Herziening Zorgboek MS Isaline Eijssen
Ernst Evenhuis (geen lid)
afgerond
Ontwikkeling Informatie Sclerodermie Suzanne van Hees afgerond
Ontwikkeling Richtlijn op het vlak van wonen, welzijn, zorg en installaties Margriet Pol afgerond
Richtlijn voor Ergotherapie binnen een onderwijssetting Marian Peters, Mayke Daatselaar, Lucelle van de Ven 2014
Herziening EN Richtlijn Valpreventie Coordinatie: Esther Steultjens, Ingrid Sturkenboom Afgerond sept/okt 2016
Ontwikkeling de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Pieter van der Meer, Jacqueline Leenders, Jannemien Bosman,
Lucelle van de Ven-Stevens
afgerond
Ontwikkeling Toolkit ondersteuning mantelzorg Paramedici Marjolein Thijssen
Lucelle van de Ven-Stevens
Afgerond
(begin 2016)
Spasticiteit na NAH
richtlijn ‘Behandeling van s pasticiteit na niet-aangeboren h ersenletsel bij volwassenen’
Mariëlle Ruissen-Eversdijk afgerond
Herziening Richtlijn ‘Beroerte’ Esther Steultjens afgerond
Ontwikkeling en verspreiding multidisciplinaire richtlijn voor de participatieve aanpak op de werkplek Marleen van Oosterhout afgerond
2016
Ledendag Osteoporose Vereniging (2014) Juliane Stöcker afgerond
multidisciplinaire richtlijn leefstijl mensen met ernstig psychische aandoeningen Marion Ammeraal afgerond
DVO-Digitale Verwijsgids Oncologie
– Criteria Ergotherapeuten Oncologie
Jantina Kroese
Marissa Meijer
Herziening Richtlijn CRPS-I Dennis Willems
Madelein Vroomen
Lucelle van de Ven-Stevens
afgerond
Kinderen CP
Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van k inderen met spastische
Cerebr ale P arese’
Voor de Kerngroep: M. Harmer-Bosgoed (geen lid)
Voor de Klankbordgroep: Pauline Aarts
K. Boeschoten
Barbara Piskur
N. v/d Dickenberg (geen lid), Carlijn Scheijmans (geen lid)
afgerond
COPD – “Nationaal Actieprogramma Chr onische Longziekten” Sjoukje Appels afgerond
– Deelname aan invitational conference voor de ontwikkeling van de richtlijn “Multidisciplinaire behandeling kwetsbare ouderen bij chirurgische ingrepen
– Commentaarfase
Marjan de Knoop

Netta van ’t Leven, Aline Leijenhorst,
Lucelle van de Ven-Stevens

2016

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑