Gepubliceerd op 10-04-17 | Categorie: FBZ

FBZ timmert voor vele beroepsgroepen stevig aan de weg

Voor de leden van (beroeps)verenigingen met een dienstverband zet cao-partij FBZ zich onverminderd in op de drie speerpunten: goede arbeidsvoorwaarden, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.

Eigentijdse cao”s
Na intensieve onderhandelingen kwam een aantal cao”s tot stand. Ook ging met input van de achterban de onderhandelingen voor tal van cao”s van start die in 2016 afliepen. FBZ zet met andere cao-partijen in op een eigentijds pakket aan arbeidsvoorwaarden. De cao”s zelf komen ook steeds toegankelijker op de markt: de cao-apps zijn een succes bij werknemers. Zie voor de highlights per cao het jaarverslag.

Arbeidsmarkt onder druk
De arbeidsmarkt staat in de verschillende zorgbranches onder druk. Des te belangrijker is het dat er cao”s zijn waarin afspraken zijn gemaakt over scholing en het tegengaan van flexibele contracten. Nu de pensioengrens steeds verder omhoog gaat – terwijl er al een vergrijsde zorgarbeidsmarkt is – zet FBZ in de verschillende cao”s volop in op het gezond bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Generatiebeleid moet tegelijkertijd de ruimte scheppen voor jongeren om in te stromen.

Topjaar fusies en reorganisaties
De arbeidsmarkt speelt zich vooral regionaal af. Wat betreft fusies en reorganisaties in de zorg was 2016 een topjaar. FBZ sloot zo”n 80 sociaal plannen met werkgevers op basis van: geen gedwongen ontslagen, een objectief herplaatsingsbeleid en salarisgarantie bij eventuele plaatsing in een lagere functie. FBZ is sociale partner in tal van arbeidsmarktfondsen. Daarin stimuleren werknemers en werkgevers een evenwichtige arbeidsmarkt in de branches door beleid, producten en campagnes te ontwikkelen die breed uitgerold worden in de sector. Enkele voorbeelden: duurzame inzetbaarheid, agressiebeleid, en meer medezeggenschap voor werknemers over werktijden.

Landelijke acties
Waar nodig mobiliseert FBZ haar achterban. Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn de acties rondom pensioenaftopping, in juni kwamen de medisch specialisten in actie in de ziekenhuizen en in november de psychiaters in ggz-instellingen. Daardoor is het uiteindelijk gelukt een afspraak voor de werknemers in ziekenhuizen voor elkaar te boksen. Onlangs werd dit gevolgd door een akkoord in de ggz.

Meer weten?
Bekijk het jaarverslag 2016Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑