no image

Gepubliceerd op 29-06-18 | Categorie: Geen categorie

Brief aan Ministerie van VWS: langer thuis

Brief aan Ministerie van VWS: Langer Thuis

In het beleidsprogramma “Langer Thuis” noemt minister de Jonge van VWS het belang van een “ouderencoach”. In reactie op deze suggestie van de minister stuurde directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland, Theo van der Bom, een reactie aan de minister. In deze reactie schrijft Theo van der Bom onder andere:

“Met de inzet van de ergotherapie is inmiddels bewezen dat op een doelmatige, kosteneffectieve en cliëntgerichte wijze ouderen op een voor hun wenselijke manier langer thuis kunnen blijven wonen. Een van de voordelen van de ergotherapeut is dat deze gewend is in de verschillende domeinen actief te zijn. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de Zvw, als de WLz en is van oudsher actief in de Wmo.

Daarnaast is de ergotherapeut de deskundige op het gebied van zorgtechnologie: van eenvoudige maar uiterst effectieve hulpmiddelen tot en met domotica en robotica.

Graag draagt de ergotherapie bij aan het tot een succes maken van het programma “Langer thuis”.”

Voor de gehele tekst van de brief: Brief aan minister de Jonge inzake Langer Thuis nwsbfrief 27 juni 2018Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑