Gepubliceerd op 02-04-19 | Categorie: Geen categorie

Commissie Dienstverband stelt zich voor

Commissie Dienstverband geen ver van je bed show!

Als alles goed gaat en er geen problemen zijn op het gebied van CAO’s, Sociale plannen, Functiebeschrijving en functiewaardering, denkt niemand er over na.

De Commissie Dienstverband heeft als doel de belangen te behartigen van ergotherapeuten die in dienst zijn van een organisatie in de gezondheidszorg. We houden ontwikkelingen bij, denken mee, ontwikkelen visie en adviseren EN waar nodig op het terrein van:  CAO’s, ontwikkelingen wet en regelgeving, e.d.

Als EN hebben we inspraak bij Arbeidsvoorwaarden, die de basis vormen voor onderhandelingen door FBZ

Door je lidmaatschap van EN ben je als dienstverbander ook automatisch lid van FBZ, Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek.  Werknemersorganisatie FBZ bestaat uit tal van beroepsverenigingen, vooral in de zorg. Zij hebben samen 34.000 leden. Daarmee vertegenwoordigt FBZ de werknemersbelangen van een zeer brede groep hoogopgeleide professionals, waaronder  ergotherapeuten..

Samen krijgen we meer voor elkaar
De beroepsvereniging ondersteunt leden vakinhoudelijk, FBZ zorgt voor de randvoorwaarden. Zo zorgen we er samen voor dat leden hun werk goed uit kunnen voeren. Namens de (beroeps)verenigingen onderhandelen we over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels, FBZ werkt daarbij samen met vakbonden FNV, CNV en NU’91. FBZ is inmiddels een van de grootste werknemersorganisaties in de zorg, een sector met ruim 1 miljoen werknemers.

FBZ is o.a. CAO-partij bij:

 • Cao Geestelijke Gezondheidszorg  – 85.000 werknemers
 • Cao Gehandicaptenzorg  – 160.000 werknemers
 • Cao Gezondheidscentra – 4.500 werknemers
 • Cao VVT – 450.000 werknemers
 • Cao Universitair Medische Centra – 67.000 werknemers
 • Cao Ziekenhuizen  – 200.000 werknemers

Behalve het cao-overleg op landelijk niveau voert FBZ overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan.

De huidige Commissie Dienstverband wordt gevormd door:

 • Carmen Bijkerk
 • Ivy Pot
 • Betty Roodenburg
 • Marlies Thijssen (Contactpersoon)
 • Linda van Vulpen
 • Birgit Wezelenburg (afgevaardigde EN bij FBZ)

De commissie Dienstverband krijgt graag input vanuit het werkveld.

Tags: , , , , ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑