Gepubliceerd op 30-04-15 | Categorie: Geen categorie

Ergotherapie Nederland reageert op rapport Commissie Kaljouw

De Commissie Zorgberoepen en Opleidingen van het Zorginstituut Nederland (commissie Kaljouw) heeft op 10 april jl. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap advies uitgebracht over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg, gebaseerd op de zorgvraag in 2030. In een brief aan minister Schippers van VWS laat directeur bestuurder Theo van der Bom van Ergotherapie Nederland weten dat het rapport aansluit bij wat ergotherapeuten nu al te bieden hebben.

Ergotherapeuten voldoen nu al aan wensen 2030
Ergotherapie Nederland vindt dat ergotherapie nu al het beroep voor de toekomst is. Want centraal bij de zorgvraag in 2030 staat het bevorderen, behoud of herstel van het functioneren. Onder functioneren wordt door de commissie verstaan het kunnen uitoefenen van alle dagelijkse activiteiten die nodig zijn voor het huishouden, zelfzorg en deelname aan het maatschappelijk leven.

Toekomst
Volgens het advies van de commissie Kaljouw zal in 2030 het aantal 65plussers die problemen hebben met (fysiek) functioneren met de helft zijn gegroeid. In 2030 zullen 10 miljoen mensen functioneringsproblemen hebben en 7 miljoen niet.
Ergotherapie Nederland constateert dat het advies van de Commissie Kaljouw veel perspectief biedt voor de ergotherapie.
Klik HIER om de brief aan minister Schippers van VWS te lezen.

Tags: ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑