Gepubliceerd op 19-03-19 | Categorie: Geen categorie

Lezing Bijzonder Hoogleraar prof. dr. Maud Graff | Jaarcongres 2019

“Meer eigen regie en zelfredzaamheid in betekenisvolle dagelijkse activiteiten en participatie in de maatschappij”
Ergotherapeuten stellen de wensen, behoeften en mogelijkheden, de eigen kracht en eigen regie van personen en hun sociale netwerk centraal. Met als doel meer kwaliteit van leven en gezondheid, of het behouden daarvan.

Voor ergotherapeuten is dit duidelijk, maar hoe kunnen we dit inzichtelijk maken en met bewijs onderbouwen naar anderen? Binnen de interdisciplinaire zorg- en welzijnsnetwerken, het interdisciplinaire onderwijs en onderzoek als ook maatschappelijk, naar de verzekeraars en politiek toe, is het van belang dat we deze waarde en meerwaarde van ergotherapie kunnen aangeven en waar mogelijk onderbouwen met bewijs. De leerstoel Ergotherapie kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Tijdens het Ergotherapie jaarconges op 22 maart lichtte prof. dr. Maud Graff de plannen waar de leerstoel Ergotherapie zich de komende 5 jaar op zal gaan richten toe. Deze plannen spelen in op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plek, Langer Thuis, Kostenbesparing door Waardegedreven Zorg en de Kennisagenda Ergotherapie. De leerstoel Ergotherapie zal zich de komende jaren richten op het onderbouwen van bestaande en nieuwe ergotherapie interventies (Evidence-Based Practice), de rol en waarde van de ergotherapie binnen de interdisciplinaire zorg- en welzijn netwerken en de inzet van technologie binnen ergotherapeutische en interdisciplinaire interventies.

Zij zal deze plannen aan de hand van een aantal voorbeelden van wetenschappelijke projecten illustreren, die zich richten op de ontwikkeling, wetenschappelijke onderbouwing en implementatie van ergotherapie – en interdisciplinaire psychosociale en revalidatie interventies, met als doel de verbetering en behoud van de eigen regie, zelfredzaamheid en participatie van personen en hun sociale netwerk. De rode draad die door deze projecten loopt, evenals  het wetenschappelijk bewijs dat werd gevonden en de lessen die de praktijk, het onderwijs en het onderzoek uit deze projecten kunnen leren, zal zij toelichten. Ook zal zij stilstaan bij de boodschap die we op basis van een aantal van deze projecten kunnen afgeven in maatschappelijk en politiek opzicht.

Tags: , , , , , , ,Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑