Gepubliceerd op 04-03-15 | Categorie: Cao

Principeakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

Na acties van werknemers in de ziekenhuizen is 4 maart 2015 in alle vroegte eindelijk een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. De vorige cao voor de 190.000 ziekenhuismedewerkers liep al een jaar geleden af. In de cao zijn afspraken gemaakt over koopkracht, echte banen en het verhogen van de kwaliteit binnen de zorg. Zo wordt het scholingsbudget met 3% per jaar verhoogd, wat de kwaliteit ten goede komt. Naast afspraken over scholing zijn afspraken gemaakt over een loonstijging van gemiddeld 6,5% en het verhogen van het aantal vaste contracten in plaats van flexcontracten.
Rob Koster (FBZ), onderhandelaar arbeidsvoorwaarden namens Ergotherapie Nederland blikt terug: ”Er waren meer dan tien rondes nodig om te komen tot dit onderhandelingsresultaat. De onderhandelingen verliepen moeizaam. Na de onderhandelingen in november lag het overleg zelfs enkele maanden stil. Met flyeracties hebben werknemers in de ziekenhuizen overal in Nederland duidelijk laten zien dat ze een goede cao willen. Dankzij de druk van een ultimatum van de werknemersorganisaties en de dreiging van hardere acties wilde de NVZ opnieuw aan de onderhandelingstafel en is eindelijk ingegaan op de eisen van de werknemers. We zijn blij met het goede resultaat.”
In het akkoord is een loonstijging afgesproken die kan oplopen tot gemiddeld 6,5%.
Zo worden de salarisschalen en de salarissen:
• per 1 januari 2015 structureel verhoogd met 1,5%
• in juli 2015 vindt een eenmalige uitkering plaats van 0,5% met een bodem van 400 euro
• per 1 januari 2016 structureel verhoogd met 1,5%
• in juli 2016 vindt een eenmalige uitkering plaats van 0,5% met een bodem van 125 euro.

Loon, eenmalige uitkeringen en het ontvangen van onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie zorgt voor koopkracht voor alle werknemers in de ziekenhuizen. Afhankelijk van de gemiddelde ORT, kan dat laatste oplopen tot een verbetering van 1 tot 1,5%.

Afgesproken is dat de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling voor Medisch Specialisten (AMS-regeling) die in 2014 tot stand is gekomen, onderdeel uitmaakt van de Cao Ziekenhuizen. De AMS-partijen (NVZ, LAD en de Federatie Medisch Specialisten) hebben de ruimte gekregen om afspraken te maken over de invoeringsdata van specifieke onderdelen van de AMS-regeling. Het overleg hierover wordt zo spoedig mogelijk gepland.
Als gevolg van wettelijke en fiscale maatregelen is de pensioenopbouw in de pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 gemaximeerd op een inkomen van 100.000 euro. Het voordeel van de vrijval van het werknemersdeel van de premie valt direct terug in het inkomen van de werknemer. De financiële gevolgen voor de werkgevers zijn nog niet duidelijk. Ook is nog niet helder of en op welke wijze het pensioenfonds aanvullende pensioenproducten voor deze groep werknemers gaat aanbieden. Afgesproken is dat partijen in mei verder overleggen om tot een oplossing te komen. Inzet van FBZ is dat het werkgeversdeel in de pensioenopbouw boven 100.000 euro (met terugwerkende kracht) beschikbaar blijft voor de groep die het betreft.
Verder worden externe flexcontracten omgezet in vaste contracten voor intern personeel en hebben alle ziekenhuiswerknemers recht op scholing. Het werk in ziekenhuizen verandert, de vergrijzing neemt steeds meer toe, daarom is het van groot belang dat in de werknemers wordt geïnvesteerd.

Er is een structureel scholingsbudget van 3% per jaar waarmee werknemers hun vakkennis op peil kunnen houden en zich persoonlijk blijven ontwikkelen, zodat ze aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt. Ook wordt de wachtgeldregeling omgezet in een activeringsregeling die van-werk-naar-werk als uitgangspunt heeft. Hierdoor houden werknemers meer zekerheid op werk.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2014 en loopt tot 31 december 2016. FBZ legt het principeakkoord voor de ledenraadpleging voor aan de werknemersachterban van de FBZ-organisaties.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑