Beroepscode

Beroepscode Ergotherapie Nederland

De beroepscode voor de ergotherapeut is een richtlijn voor het professioneel handelen van de ergotherapeut. In deze richtlijn staan regels hoe een ergotherapeut zich dient te gedragen in de uitoefening van zijn beroep in de dagelijkse praktijk. De beroepscode geeft de ergotherapeut dus praktische handreikingen om beslissingen te nemen en om rekening te houden met de rechten en de wensen van de cliënt. Ook kan met deze richtlijn het eigen professionele handelen getoetst worden.
Download hier de Beroepscode.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑