Profiel kinder-ergotherapeut

Profiel kinder-ergotherapeut Ergotherapie Nederland

Het Profiel specialisatie kinderergotherapeut is een aanvulling op het Beroepsprofiel ergotherapeut. In dit profiel wordt de ‘state of the art’ en de verwachte toekomstige ontwikkelingen van de kinderergotherapie in Nederland beschreven. Het is geschreven in het kader van het door Ergotherapie Nederland gestarte project ‘Specialisatie kinderergotherapie’. In relatie tot ergotherapie in het algemeen ligt bij kinderergotherapie meer de nadruk op:

  • het systeem van het kind, dat wil zeggen de ouders, het gezin, de familie, vriendjes, de leerkracht en andere relevante personen, die betrokken zijn bij de interventie met en voor het kind;
  • de ontwikkeling van het dagelijks handelen en het leren, waardoor pedagogische en didactische kennis en vaardigheden van belang zijn bij de uitoefening van het beroep ergotherapie met kinderen.

De kinderergotherapeuten richtten zich, samen met het kind en zijn familie, de organisatie of populatie, op het mogelijk maken van het dagelijks handelen. Zij zetten zich in voor preventie en interventie bij kinderen en jongeren en hun omgeving om actieve participatie te bevorderen.

Het Profiel specialisatie kinderergotherapeut is een document voor ergotherapeuten, opleidingen ergotherapie, studenten ergotherapie en voor alle professionals die hun ergotherapeutische expertise inzetten voor de doelgroep kinderen van 0 tot 18 jaar. Het is geschreven voor alle kinderergotherapeuten, ongeacht hun werkzaamheden en de context waarin zij werkzaam zijn. Voor kinderergotherapeuten die werken binnen nieuwe terreinen van de gezondheidszorg, onderwijs, welzijn of zakelijke dienstverlening, is de beschrijving en terminologie van dit profiel de basis om het unieke domein van de kinderergotherapie duidelijk te maken. Het uitgangspunt is het optimaal benutten van mogelijkheden en kansen voor alle kinderen, waardoor participatie geen winst is maar een vanzelfsprekendheid.

Een samenvatting van het profiel vindt u hier. Het boekje profiel kinder-ergotherapeut is verkrijgbaar in onze webshop.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑