Instrumenten

Instrumenten Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsinstrumenten kunnen gericht zijn op de inhoud van het beroep. Zie hiervoor het onderdeel richtlijnen en standaarden. Instrumenten kunnen ook helpen bij het specifiek verbeteren van de beroepsuitoefening. Denk hierbij aan leren werken in een keten, collegiaal overleg, recente inzichten implementeren of het maken van een kwaliteitsjaarverslag.

Methoden voor collegiaal overleg
Hieronder staan methoden en modules die u kunt gebruiken voor collegiaal overleg.

Module casuïstiek bespreken
‘Casuïstiek bespreken’ is een instrument dat gebruikt wordt bij kwaliteitsbevorderende activiteiten in de gezondheidszorg. De methode is vooral geschikt voor gebruik in groepsverband met collega’s. Met behulp van dit instrument kunt u de reflectie op uw eigen handelen vergroten en van elkaar leren. U kunt dit instrument hier downloaden.

Module intervisie

‘Intervisie’ is een instrument dat gebruikt wordt bij kwaliteitsbevorderende activiteiten in de gezondheidszorg. De methode is vooral geschikt voor gebruik in groepsverband met collega’s. Bij dit instrument ligt de nadruk op een probleem waar een ergotherapeut tegen aanloopt. Deze legt dit probleem als casus voor aan de intervisiegroep en vraagt aan collega’s hoe zij een dergelijk probleem aanpakken. De ‘casusinbrenger’ krijgt in korte tijd op effectieve wijze een persoonlijk advies. U kunt dit instrument hier downloaden.

Module recente inzichten in de praktijk
‘Recente inzichten in de praktijk’ is een instrument dat gebruikt wordt bij kwaliteitsbevorderende activiteiten in de gezondheidszorg. De methode is vooral geschikt voor gebruik in groepsverband met collega’s. De module biedt zorgverleners een stappenplan om nieuw verworven kennis en inzichten daadwerkelijk om te zetten in veranderingen en vernieuwingen in de praktijk(voering) en deze veranderingen in de praktijk door te voeren. U kunt dit instrument hier downloaden.

Module korte verbeterprojecten
‘Korte verbeterprojecten’ is een instrument dat gebruikt wordt bij kwaliteitsbevorderende activiteiten in de gezondheidszorg. De methode is vooral geschikt voor gebruik in groepsverband met collega’s. In deze module kiezen groepsleden gezamenlijk een onderwerp en spreken af welk resultaat ze willen bereiken. Vervolgens worden (verander)ideeën over goede zorg in de groep geïnventariseerd. Daarna kiest elk groepslid een of meer veranderideeën die hij wil invoeren. De groepsleden testen individueel één of meerdere veranderideeën. Afhankelijk van het resultaat wordt een verandering verder ingevoerd of worden andere veranderideeën getest. U kunt dit instrument hier downloaden.

Tools voor ketenzorg
Ketenzorg is het organiseren van een geïntegreerd aanbod van handelingen op het terrein van behandeling, zorg of welzijn. Meestal gebeurt dit voor een bepaalde doelgroep, zoals diabetici, COPD-, palliatieve zorg- of CVA-patiënten. Vervolgens wordt gekeken welke disciplines in de keten van deze patiëntengroepen vertegenwoordigd moeten zijn en wat verbeterpunten zijn in dienstverlening en samenwerking. Het doel van ketenzorg is meestal streven naar betere zorg of meer efficiency. In ‘Tools voor ketenzorg’ worden de basisprincipes en tien tools voor ketenzorg behandeld. U kunt het document hier downloaden.

Meten en verbeteren van patiëntveiligheidscultuur in de eerste lijn
De laatste jaren is patiëntveiligheid een belangrijk aandachtspunt geworden in de zorg. De cultuur binnen een organisatie of praktijk is bepalend hoe er om wordt gegaan met de patiënt, hoe er gewerkt en samengewerkt wordt. Een goede veiligheidscultuur is een voorwaarde voor patiëntveiligheid. Maar wat is nu een open veiligheidscultuur? Hoe kan je vaststellen welke cultuur er binnen je eigen praktijk heerst en hoe kun je deze cultuur verbeteren, zodat de veiligheid voor de patiënt en medewerker vergroot wordt?

De handleiding over het meten en verbeteren van de patiëntveiligheidscultuur is bedoeld om praktijken te helpen antwoord te geven op bovenstaande vragen en concreet aan de slag te gaan met het verbeteren van de eigen veiligheidscultuur. De handleiding bestaat uit twee delen. In deel A wordt uitgelegd hoe de patiëntveiligheidscultuur gemeten kan worden met behulp van de SCOPE vragenlijst. Deel B geeft handvatten om de uitslag van de meting te bespreken en de cultuur te verbeteren. Hiervoor is een workshop ontwikkeld. U kunt de handleiding hier downloaden.

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑