Richtlijnen en standaarden

Richtlijnen en standaarden Ergotherapie Nederland

Er zijn veel soorten kwaliteitsinstrumenten. Onder dit begrip vallen onder andere (multidisciplinaire) richtlijnen, standaarden, protocollen, samenwerkingsafspraken, zorgstandaarden en productbeschrijvingen.

Daarnaast kennen we instrumenten die gericht zijn op het verbeteren van de beroepsuitoefening. Alle begrippen hebben echter een gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de zorg/dienst voor de cliënt via het formuleren van aanbevelingen en het maken van afspraken.

U treft hier de volgende informatie aan:

Richtlijnen
Wat is een richtlijn?
Welke monodisiplinaire richtlijnen zijn er voor de ergotherapie?
Welke multidisiplinaire richtlijnen zijn er voor de ergotherapie?
Hoe ontwikkel ik een richtlijn?

Standaarden en protocollen
Wat is een standaard of protocol?
Welke standaarden/protocollen zijn er voor de ergotherapie?

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑