Consensus Systemische Sclerose

Consensus Systemische Sclerose Ergotherapie Nederland

De consensus Systemische Sclerose is geschreven voor alle ergotherapeuten die cliënten met deze chronische aandoening behandelen. Dit document wil de eenduidigheid en kwaliteit van ergotherapeutische zorg voor de cliënt met Systemische Sclerose verbeteren. Daarnaast wordt de rol van de ergotherapeuten binnen het multidisciplinaire team beschreven. En verder bevat het informatie over de inventarisatie en de behandeling binnen het ergotherapeutisch proces. De consensus geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse beroepspraktijk. Er wordt beschreven wat volgens best evidence de beste (ergotherapeutische) zorg is voor cliënten met Systemische Sclerose. U kunt de consensus hier downloaden.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑