Hoe ontwikkel ik een richtlijn

Hoe ontwikkel ik een richtlijn Ergotherapie Nederland

Het ontwikkelen van een richtlijn volgt een vast en systematisch proces. Een bekende methode is de methode van Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO systematiek). De laatste jaren wordt ook GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) gebruikt als methode om de kwaliteit van het bewijs en de sterkte van aanbevelingen in richtlijnen transparant weer te geven.

Cliëntenparticipatie dient plaats te vinden in verschillende stappen van het ontwikkelproces. Richtlijnontwikkeling gebeurt door een werkgroep met methodologische experts en inhoudelijke experts (vanuit ergotherapie, eventueel andere relevante disciplines/groepen). De samenstelling van de werkgroep is een eerste belangrijke stap. Vervolgens komen de volgende stappen aan bod bij de ontwikkeling van een richtlijn:

  • Een knelpuntenanalyse en het opstellen van uitgangsvragen voor het zoeken naar literatuur
  • Het systematisch en uitputtend zoeken en beoordelen van wetenschappelijke evidentie
  • Het beschrijven van een samenvatting en conclusie van de literatuur (met evidentietabellen en volgens een vast graderingsysteem)
  • Het formuleren van argumenten die niet gebaseerd zijn op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, zoals behoeften en voorkeuren van patiënten, te verwachten therapietrouw en tevredenheid, ervaringen van hulpverleners, kosteneffectiviteit en beschikbaarheid van voorzieningen
  • Het formuleren van aanbevelingen
  • Commentaarrondes en autorisatie
  • Publicatie en implementatie

Voor toepassing in de praktijk is het belangrijk keuzehulpen te ontwikkelen en een patiëntenversie. Voor toetsing van de toepassing kunnen indicatoren ontwikkeld worden.

Bij de Kennisbank Richtlijnontwikkeling staan de fasen van het proces toegelicht, evenals de hierbij bruikbare HARING-tools. HARING staat voor HAndleiding en Toolbox Richtlijnontwikkeling in de Nederlandse Gezondheidszorg.

De commissie Richtlijnen kan een werkgroep advies geven bij het ontwikkelen van een ergotherapie richtlijn.

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑