Wat is een standaard of protocol

Wat is een standaard of protocol Ergotherapie Nederland

Standaarden en protocollen beogen ook de kwaliteit van zorg te verbeteren door processen en werkwijzen te uniformiseren. Er zijn geen eenduidige definities van standaarden of protocollen en termen worden vaak door elkaar gebruikt. In de eerste lijn worden richtlijnen ook wel standaarden genoemd.

Een protocol geeft stap voor stap aan hoe iets gedaan moet worden en door wie, het is een soort werkinstructie. Een protocol kan een lokale vertaling van een richtlijn zijn.

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑