Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Ergotherapie Nederland

Als ergotherapeut, kun u te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Vanaf 1 juli 2013 bent u verplicht de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld. De Meldcode van Ergotherapie Nederland ondersteunt u bij het signaleren van mishandeling van kinderen en volwassenen. In vijf stappen staat beschreven wat u moet doen vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit wel of geen melding te doen. U kunt de meldcode hier downloaden. Meer informatie vindt u op de pagina over de meldcode.

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑