Multidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré syndroom

Multidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré syndroom Ergotherapie Nederland

GBS (het Guillain-Barré syndroom) is een aandoening van de zenuwen buiten het centrale zenuwstelsel: de motorische zenuwen die vanuit het ruggenmerg naar de spieren lopen en de gevoelszenuwen die van de huid, gewrichten en spieren naar het ruggenmerg gaan.

In de Multidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré syndroom wordt aangegeven wat in het algemeen de beste zorg is voor patiënten. De richtlijn geeft aanbevelingen over de diagnostiek, verwijzing, behandeling en re-integratie van patiënten met het syndroom en kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten. Ook biedt de richtlijn aanknopingspunten voor bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen ter bevordering van de implementatie.

Doel van de richtlijn is zorgen voor uniformiteit in de diagnostiek, behandeling en begeleiding in de diverse centra en het definiëren van de kaders waarbinnen de multidisciplinaire zorg van patiënten met het Guillain-Barré syndroom moet plaatsvinden. U kunt de richtlijn hier downloaden.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑