Richtlijn Ergotherapie binnen een onderwijssetting

Richtlijn Ergotherapie binnen een onderwijssetting Ergotherapie Nederland

Zorgverzekeraars hebben verschillende bepalingen opgenomen in de zorgovereenkomsten ten aanzien van het toestaan van ergotherapiebehandeling voor het schoolgaande kind op de locatie “school”. Dit vraagt om een richtlijn die duidelijkheid geeft aan de beroepsgroep, de cliënten en hun betrokkenen en de financiers wanneer er wel en wanneer er niet een indicatie is om het kind op school, in de klas, te observeren, te testen of te behandelen. U Kunt deze richtlijn hier downloaden.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑