Wat is een richtlijn

Wat is een richtlijn Ergotherapie Nederland

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Deze berusten op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers (Regieraad Kwaliteit van Zorg, 2012)

Richtlijnen ondersteunen professionals in hun werk, maar zij vervangen op geen enkele wijze hun specifieke kennis en vaardigheden.

Voor het opstellen van een richtlijn wordt een methodiek gehanteerd : EBRO of GRADE. Voor nadere informatie voor het opstellen van een richtlijn verwijzen wij naar de pagina ‘hoe ontwikkel ik een richtlijn?’

Richtlijnen:
Welke richtlijnen zijn er voor de ergotherapie?
Hoe ontwikkel ik een richtlijn?

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑