Home » Landelijk Netwerk Ergotherapie Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Landelijk Netwerk Ergotherapie Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG)

Doel en missie

Een netwerk voor ergotherapeuten die werken in de zorg met mensen met een verstandelijke beperking. Het netwerk vertegenwoordigt de ergotherapeutische zorg binnen deze doelgroep. Er wordt samengewerkt met Ergotherapie Nederland en se streven naar een gemeenschappelijke visie, waarden en doelstellingen. Het netwerk vormt het aanspreekpunt voor Ergotherapie Nederland en andere belanghebbenden. We bevorderen professionalisering van de ergotherapeutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we onder andere door:

 • profilering
 • belangenbehartiging
 • kwaliteitsbeleid en ontwikkeling
 • samenwerking
 • deskundigheidsbevordering

Producten/Documenten

 • Beschrijving ergotherapie in de VG
 • Sociale kaart organisaties in de VG
 • Overzicht van relevante scholingen voor ergotherapeuten
 • Hulpmiddelenvergoeding in de Wlz-VG
 • Jaarverslagen
 • De rol van de ergotherapeut bij decubitus binnen de VG (in ontwikkeling)

Voorzitter

 • Gemma Testerink
 • Paulien Duinkerken

Contactpersoon

Gemma Testerink

Leden

 • Lianne Nielen
 • Annemarie Remmerswaal
 • Gemma Testerink
 • Inge Knijff
 • Paulien Duinkerken
 • Rianne van de Poll
 • Wendy van den Aker
 • Wieneke Beerkens
 • Karlijn Smits
 • Didi Oude Egberink
 • Anne Hermsen – van Rooij
 • Lisette Janssen
 • Marianne de Lange
 • Miriam Caminada
 • Amarins Sjonger- de Jager
 • Christine van Riessen
 • Christi Holweg