Waarom lid worden van Ergotherapie Nederland?

Waarom lid worden van Ergotherapie Nederland? Ergotherapie Nederland

I    Belangenbehartiging
EN komt op voor de belangen van alle ergotherapeuten in Nederland. Wij behartigen uw belangen bij de overheid, zorgverzekeraars, werkgevers, zorginstituten, andere beroepsgroepen, onderwijsinstellingen op het gebied van bijvoorbeeld CAO’s, sociale plannen en tarieven. Wij maken ons tevens hard voor een sterke positie van de ergotherapie in de breedste zin.

II  Kwaliteitsbevordering
EN borgt het kennis- en vaardigheidsniveau van de individuele ergotherapeut en levert mee het bewijs van de effectiviteit van ergotherapie. Zij monitort de ontwikkeling van de beroepsgroep en vergroot de kennis en evidence middels richtlijnontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

 III  Scholing 
Ergotherapie Nederland heeft samen met andere beroepsgroepen een systeem opgezet om de kwaliteit van de aangeboden scholing te toetsen. Daarnaast organiseert EN zelf (jaar)congressen, trainingen en cursussen via de ErgoAcademie. Behalve vakinhoudelijke onderwerpen is er meer dan ooit aandacht voor persoonlijke vaardigheden en praktijkvoering. Als lid ontvangt u altijd korting.

IV  Informatie en advies
EN wijst u de weg in wet- en regelgeving. Heeft u vragen over het houden van een eigen praktijk, arbeidsvoorwaarden, functiewaardering of heeft u juridisch advies nodig? Neem gerust contact met ons op.

V  Ledenvoordeel
U ontvangt tweewekelijks de digitale nieuwsbrief en 6 keer per jaar het vakblad over Ergotherapie: Ergotherapie Magazine. Daarnaast heeft u toegang tot alle informatie die gepubliceerd wordt op Ergotherapie.nl. Heeft u een eigen praktijk? Dan wordt u gratis opgenomen in onze ‘ Zoek een ergotherapeut’ database, een veelbezochte pagina voor clienten die op zoek zijn naar een ergotherapeut.

EN brengt ergotherapeuten bij elkaar die dezelfde belangen hebben, of bepaalde interesses met elkaar delen. Als lid van de vereniging kunt u deelnemen aan commissies en overleggroepen over uw expertise. Ook doen wij regelmatig een oproep voor deelname aan een klankbordgroep over een specifiek onderwerp. De kans om uw vakgebied verder uit te diepen!

Nieuwe leden betalen een bedrag naar rato vanaf het moment dat ze lid worden.

Klik hier voor meer dan 10 redenen om lid te worden.

Overtuigd om lid te worden?
Meld u dan aan via het aanmeldingsformulier.
Klik op ‘aanmeldingsformulier’ en scrol naar boven. Een overzicht van de contributietarieven vindt u hier.

Heeft u meer specifieke vragen? Neem dan gerust contact met ons op via mail en@ergotherapie.nl of telefoon 030-26 28 356

Meer informatie: verenigingsdoelen, verenigingsstructuur

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑