Soorten lidmaatschappen en contributietarieven

Soorten lidmaatschappen en contributietarieven Ergotherapie Nederland

Hieronder vindt u een overzicht van onze lidmaatschappen en tarieven:

Type lidmaatschap Omschrijving Contributie
Junior lid Studenten ergotherapie  €60,-
Medior lid Ergotherapeut eerste twee jaar na diplomering €252,-
Senior lid Ergotherapeut langer dan twee jaar geleden afgestudeerd  €420,-
Gepensioneerd lid Ergotherapeut die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt €100,-
Niet-werkzaam lid Ergotherapeut die langer dan 6 aansluitende maanden niet werkt als ergotherapeut €200,-
Buitenland lid Ergotherapeut die woont en werkt in het buitenland: 50% korting  €127/211,-   
Internationaal (WFOT) Lidmaatschap World Federation of Occupational Therapists (WFOT) €25,-
Ergotherapie Magazine Abonnement Ergotherapie Magazine – Nederland / buitenland € 82,50/
€ 97,50

Lid worden? Meld u dan aan via het aanmeldingsformulier. Klik op ‘aanmeldingsformulier’ en scrol naar boven.

De contributie kan in 4 termijnen worden voldaan, op voorwaarde dat u automatische incasso afgeeft. Wilt u hier gebruik van maken maar heeft u Ergotherapie Nederland nog niet gemachtigd? Mail of bel ons! Wilt u geen automatische incasso, dan zijn wij genoodzaakt per jaar € 13,00 aan administratiekosten in rekening te brengen.

Partnerregeling
Leden die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en beiden lid zijn van
Ergotherapie Nederland kunnen op schriftelijk verzoek aan de bestuurder in aanmerking
komen voor een reductie (50%) op de contributie voor één van de partners. De toepassing
van de reductie vindt plaats op het goedkoopste lidmaatschap.

Opzeggen lidmaatschap
Uw lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar waarin u lid bent geworden. Zonder tegenbericht wordt uw lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Als u uw lidmaatschap voor het volgende jaar wilt opzeggen, dan dient u dit ons vóór 1 november van het lopende jaar te melden via en@ergotherapie.nl

De recente wetswijziging over het stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen is niet van toepassing op verenigingen (Staatsblad 2010 789 2).

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑