Soorten lidmaatschappen en contributietarieven

Soorten lidmaatschappen en contributietarieven Ergotherapie Nederland

Hieronder vindt u een overzicht van onze lidmaatschappen en tarieven:

Type lidmaatschap Omschrijving Contributie
Junior lid Studenten ergotherapie  €60,-
Medior lid Ergotherapeut eerste twee jaar na diplomering €246,-
Senior lid Ergotherapeut langer dan twee jaar geleden afgestudeerd  €410,-
Gepensioneerd lid Ergotherapeut die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt €100,-
Niet-werkzaam lid Ergotherapeut die langer dan 6 aansluitende maanden niet werkt als ergotherapeut €200,-
Buitenland lid Ergotherapeut die woont en werkt in het buitenland: 50% korting  €123/205,-   
Internationaal (WFOT) Lidmaatschap World Federation of Occupational Therapists (WFOT) €22,-
Ergotherapie Magazine Abonnement Ergotherapie Magazine – Nederland / buitenland € 82,50/
€ 97,50

Lid worden? Meld u dan aan via het aanmeldingsformulier.

De contributie kan in 4 termijnen worden voldaan, op voorwaarde dat u automatische incasso afgeeft. Wilt u hier gebruik van maken maar heeft u Ergotherapie Nederland nog niet gemachtigd? Mail of bel ons! Wilt u geen automatische incasso, dan zijn wij genoodzaakt per jaar € 13,00 aan administratiekosten in rekening te brengen.

Opzeggen lidmaatschap
Uw lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar waarin u lid bent geworden. Zonder tegenbericht wordt uw lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Als u uw lidmaatschap voor het volgende jaar wilt opzeggen, dan dient u dit ons vóór 1 november van het lopende jaar te melden via en@ergotherapie.nl

De recente wetswijziging over het stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen is niet van toepassing op verenigingen (Staatsblad 2010 789 2).

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑