Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling met afwegingskader

Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling met afwegingskader Ergotherapie Nederland

Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling met Afwegingskader (december 2018)

Zorgverleners die werken met een meldcode gaan bewuster en makkelijker om met signalen van huiselijk geweld. In de praktijk blijken zij driemaal vaker in te grijpen dan collega’s die niet met zo’n code werken. Weet wat u kunt doen.

1 juli 2013 is de Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De Wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Als ergotherapeut, kunt u te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Professionals zoals ergotherapeuten zijn verplicht deze Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

In 2018 is de meldcode aangepast met een afwegingskader. Deze is hieronder te vinden.

Meldcode
De Meldcode beschrijft in 5 stappen wat de ergotherapeut moet doen bij vermoedens van geweld:
Stap 1: in kaart brengen van signalen.
Stap 2: overleggen met een collega en en verplicht advies inwinnen bij Veilig Thuis.
Stap 3: gesprek met de cliënt.
Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.

Meldcode versus meldplicht
Een verplichte Meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een Meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional. Het stappenplan van de Meldcode biedt houvast bij die afweging.

Beroepsgeheim versus meldcode
In de Wet Meldcode komt een meldrecht voor huiselijk geweld. Dit recht bestaat al voor kindermishandeling. Een meldrecht houdt in dat professionals met een beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld mogen melden bij Veilig Thuis.

Meldcode Ergotherapie Nederland
De meldcode voor ergotherapie vindt u HIER.

Aanvullende informatie:

Meer informatie:

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑