no image

Gepubliceerd op 28-09-18 | Categorie:

Cursusaanbod ErgoAcademie najaar 2018

 

Cursusaanbod ErgoAcademie

Onder de naam ErgoAcademie organiseert Ergotherapie Nederland cursussen, opleidingen, trainingen, studiedagen & inhoudelijke evenementen. Al dan niet in samenwerking met andere partijen. Alle cursussen van ErgoAcademie zijn geaccrediteerd.

De zomer is weer achter de rug en er is een ruim scholingsaanbod bij de ErgoAcademie. In deze nieuwsbrief een samenvatting van het aanbod voor dit najaar, van complete cursussen tot workshops en symposia.

Voor meer informatie en cursusmogelijkheden: https://ergotherapie.nl/kennisplein/ergoacademie/


Overzicht cursussen najaar 2018:

  • Avondsymposium Ergotherapie Ontzorgt
  • Verdieping met je cliënt met behulp van NLP   
  • De ergotherapeutische re-integratiecoach’ (NIEUW)  
  • Oplossingsgericht werken: Stap voor stap progressie bereiken vanuit de kracht van de cliënt
  • Opfris-/vervolgcursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
  • Opfrisworkshop DTE 
  • Meer impact van je houdingsanalyse en -advies met het DAM-h© model
  • ESI (Evaluation of Social Interaction)

Avondsymposium Ergotherapie Ontzorgt
In het kader van Wereld Ergotherapie Dag is er op 25 oktober een avondsymposium. Een symposium voor huisartsen en hun praktijkondersteuners (POH’s) en ergotherapeuten.
Centraal staan de complexe vraagstellingen die voorkomen in de huisartspraktijk en waarbij een ergotherapeut kan ontzorgen. Tijdens dit avondsymposium behandelen we, samen met de zaal, complexe vraagstellingen op het gebied van dementie, chronische vermoeidheid, arbeid en kinderen met een cerebrale parese en is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen.

Huisartsen of praktijkondersteuner (POH)  breng een ergotherapeut mee!
Ergotherapeuten, breng een huisarts of POH mee!
Ook casemanagers zijn welkom!
Kom samen of apart!

 

Datum: 25 oktober 17.30-21.00 (inclusief soep en broodjes)
Locatie: Radboudumc, Nijmegen
Inschrijven en meer informatie: Avondsymposium ‘Ergotherapie Ontzorgt’


3-daagse training
Verdieping met je cliënt met behulp van NLP
In samenwerking met trainingsbureau ‘Je team voor elkaar’ organiseert ErgoAcademie de 3-daagse training Verdieping met je cliënt m.b.v. NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).
Heb jij ook vaak te maken met cliënten die chronische pijn hebben, of onbegrepen pijn, of chronische vermoeidheid? En merk je hoe dit de gedachten en motivatie van je cliënten kan beheersen? Weet je niet altijd hoe je hier handig op in kunt spelen? En lukt het je daarom soms niet om het optimale resultaat te bereiken met je behandelingen? Waardoor je een onvoldaan gevoel kunt hebben? Met praktische NLP-oefeningen (Neuro Linguïstisch Programmeren) leer jij om de juiste vragen te stellen aan je cliënt, zodat je duidelijkheid krijgt in de hulpvraag en kunt ‘afpellen’. Ook hoor je dan direct welke beperkende overtuigingen (wat kan wél). Tot slot leer je tijdens deze training wat het effect is op de fysiologie bij zowel jou als de cliënt.

Data: maandag 29 oktober, 26 november en 17 december 2018
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht
Meer informatie en aanmelden: Verdieping met je cliënt met behulp van NLP


Zevendaagse scholing
De ergotherapeutische re-integratiecoach’ (NIEUW)
Binnen en buiten de geijkte kaders van de zorg liggen volop kansen voor de ergotherapie. Zo houden steeds meer ergotherapeuten zich bezig met vraagstukken rondom arbeid; een vakgebied bij uitstek voor ondernemende en grensverleggende ergotherapeuten. De ErgoAcademie organiseert in samenwerking met Ellen Weustink (Weustink&Partners), Natascha van Schaardenburgh (Bureau VolZin) en Marly van Tuel (PASpast) de scholing ‘De ergotherapeutische re-integratiecoach’.

Met deze scholing leer je de wereld van de re-integratie kennen en ontwikkel je mogelijkheden om daarbinnen actief te worden. Je leert wat jij als ergotherapeutische re-integratiecoach kunt doen voor cliënten bij het behoud van werk bij de eigen werkgever of bij het verkrijgen en behouden van werk bij een nieuwe werkgever. Daarnaast is er veel aandacht voor wet- en regelgeving en bouw je een portfolio op om de jobcoach-erkenning aan te vragen.

Programma en data:
De zevendaagse scholing ‘De ergotherapeutische re-integratiecoach’ is opgebouwd uit drie modules.
Module 1:           Wet- en regelgeving rondom arbeid – woensdag 31 oktober 2018
Module 2:           Behoud van werk bij de eigen werkgever (eerste spoor/jobcoaching) – woensdag 7 november, 28 november 2018 (middag), 19 december 2018 (middag)
Module 3:           Verkrijgen en behouden van werk bij een andere werkgever (tweede spoor, WGA-trajecten, UWV-trajecten, Participatiewet enzovoort) – 2019 Woensdag 9 januari, 30 januari (middag), 13 maart 2019 (middag)

Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Meer informatie en aanmelden: Opleiding tot reintegratiecoach 


Workshop
Oplossingsgericht werken
Stap voor stap progressie bereiken vanuit de kracht van de cliënt
In deze interactieve workshop maak je kennis met de oplossingsgerichte werkwijze waarin je door het stellen van de juiste vragen de cliënt begeleidt om stap voor stap vooruitgang te boeken, door het expliciet herkennen en inzetten van de sterke kanten van de cliënt.
De oplossingsgerichte benadering vindt zijn oorsprong in de Solution-Focused Brief Therapy (De Shazer, Berg), is bewezen effectief. Het is een positieve benadering, zeer bruikbaar als aanvulling op de gangbare werkwijze van de ergotherapeut. Opgedane inzichten zijn direct toepasbaar in de praktijk.
Doelgroep: Ergotherapeuten die werken AGZ of GGZ met mensen met blijvende beperkingen en/of chronische (progressieve) aandoeningen en/of hun naasten/verzorgers.
Datum: Donderdag 1 november 2018, 17.30 – 21.00 uur
Locatie:
Haaglanden Medisch Centrum (locatie Antoniushove), Leidschendam
Meer informatie en aanmelden: Workshop Oplossingsgericht werken


Tweedaagse cursus
Opfris-/vervolgcursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
Heb jij de 5-daagse cursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) gedaan? Zou je graag je kennis over de AMPS weer opfrissen? Geef je dan op voor de vervolgcursus ‘AMPS’ van twee dagen bij Ergotherapie Nederland.
Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de taken, software en interpretatie en implementatie van de gegevens naar de behandeling. Tevens worden het observeren, scoren en rapporteren kritisch onder de loep genomen. Het is immers van uitermate groot belang dat de toepassing van de AMPS op een gestandaardiseerde en betrouwbare wijze blijft gebeuren. Het intercollegiaal uitwisselen van ervaringen met de AMPS is een belangrijk onderdeel van deze vervolgcursus. Deze vervolgcursus is bedoeld voor ergotherapeuten die de basiscursus gevolgd hebben en geijkt zijn. In de cursus wordt gewerkt met OTAP software. Indien men nog werkt met  software versie 2002 of 2005 die reeds verlopen zijn, kan niet worden deelgenomen aan de cursus.
Data:     Maandag 5 en 19 november 2018
Locatie:
Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Meer informatie en aanmelden: Opfris/vervolgcursus AMPS


 Opfrisworkshop DTE
Ergotherapie Nederland heeft de afgelopen jaren de cursus DTE (Directe Toegang Ergotherapie) georganiseerd binnen de ErgoAcademie. Inmiddels bent u en vele collega ergotherapeuten DTE geschoold. Wij merken dat sommige ergotherapeuten in de praktijk tegen vragen aanlopen over de DTE afname. Daarnaast komen er regelmatig vragen binnen over hoe de DTE in de praktijk toe te passen en dat ergotherapeuten tegen wijzigingen en/of veranderingen binnen de DTE aanlopen. Ook zijn veel praktijken aan het zoeken naar eventuele rode vlaggen. Hierdoor merken we dat er weinig gebruik gemaakt wordt voor DTE (Directe Toegang Ergotherapie). De ErgoAcademie organiseert daarom een ‘Opfrisworkshop DTE’. De deelnemers moeten DTE geschoold zijn.

Datum:  13 november 2018 van 18:00 uur tot 21:00 uur.
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, Utrecht
Meer informatie en aanmelden: Opfrisworkshop DTE


Tweedaagse training
Meer impact van je houdingsanalyse en -advies met het DAM-h© model
Je wilt de houding van je cliënt steunen of verbeteren. Maar waarop baseer je je advies voor een therapie, hulpmiddel of een voorziening? Wat is realistisch? En hoe maak je aannemelijk dat je aanpak ‘werkt’? Veel ergotherapeuten en paramedici lopen tegen deze vragen aan. Het analysemodel voor houdingen DAM-h© van Frank Kerkhof geeft antwoorden en richtingen.
Een houding die klachten oplevert of het handelen beperkt, staat niet op zichzelf. Er is altijd een relatie met de persoon en de omgeving, activiteiten, stoornissen en mechanische wetmatigheden als kracht, houding en balanspunt. In de cursus DAM-h© leer je systematisch een mechanische analyse te maken die ook inzichtelijk maakt welke oplossingen, stappen en keuzemomenten er zijn voor behandelaar, de cliënt en zijn omgeving.

Data: Vrijdag 16 & 30 november 2018
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht
Meer informatie en aanmelden: Training Meer-impact-houdingsanalyse-en-advies-dam-h-model


1-daagse cursus
Timemanagement ‘Baas over eigen tijd in de zorg’
“Een cursus waar je echt iets mee kunt; je kan er direct mee aan de slag.”
 “Heel leuk. Goede afwisseling van praktisch doen en input krijgen van de trainer en tenslotte zelf aan het werk ermee.”
 “Blij dat ik hier mijn (kostbare) tijd aan besteed.”

Een zorgprofessional heeft veel ballen in de lucht te houden. Je hebt je cliënten contacten, je werkoverleggen, je moet je uren bij houden om op een juiste manier te kunnen declareren en je hebt natuurlijk het bijhouden van gegevens in het zorgmanagementsysteem. Alles bij elkaar vergt dit veel tijd en er ontstaat mogelijk een conflict tussen waar je voor opgeleid bent en de administratieve rompslomp.
Heb jij jezelf wel eens afgevraagd welke taken, rollen en bevoegdheden je hebt binnen jouw werk als zorgprofessional? Welke drie rollen in jouw top drie staan en welke taken daarbij horen? Wat je als dringend ervaart en wat echt belangrijk is? Kortom welke keuzes maak jij en welke prioriteiten stel jij in de hoeveelheid taken en opdrachten die je wil of moet doen, en hoe maak jij dan deze keuzes? Met zorg voor je verantwoordelijkheden, taken en je eigen tijd.
Timemanagement kan je hierbij uitstekend helpen. Het is namelijk een aan te leren vaardigheid die gaat over prioriteiten stellen, delegeren, helder communiceren, onderhandelen en tijd besteden aan datgene dat belangrijk is voor jou.
Heb jij het permanent druk en ervaar jij regelmatig stress in verband met te veel deadlines en de klem tussen werk en privé, dan is deze training een uitstekende tijdinvestering voor zowel je werkgever als jezelf!

Data 2018: vrijdag 23 november 2018
Data 2019: maandag 8 april 2019 of vrijdag 22 november 2019
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Meer informatie en aanmelden: Cursusdag Timemanagement


Cursusmiddag
Het proces binnen de WMO; van probleem, naar aanvraag tot rolstoel
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Die ondersteuning thuis organiseren gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Iedere gemeente regelt de toegang en ondersteuning op zijn eigen manier. Maar wat is er nu eigenlijk in de WMO geregeld? En hoe gaat het in de praktijk als iemand zorg ondersteuning nodig heeft? En waarom duurt het soms zo lang voordat de rolstoel bij de cliënt thuis staat? Om antwoord op deze vragen te geven biedt ErgoAcademie in samenwerking met SCIOPENG de cursusmiddag ‘Het proces binnen de WMO; van probleem, naar aanvraag tot rolstoel’.
De cursusdag is bedoeld voor ergotherapeuten die te maken hebben met de WMO. Het maakt dus niet uit of je een eigen praktijk hebt of in een instelling werkzaam bent. Of je met kinderen of met ouderen werkt. Vooraf kunnen al specifieke leervragen worden aangeleverd, zodat deze kunnen worden meegenomen in de training.

Datum: Dinsdag 27 november 2018 van 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.
Meer informatie en aanmelden: Cursusmiddag Het proces binnen de WMO


3-daagse cursus
ESI (Evaluation of Social Interaction)
ESI is een relatief nieuw ergotherapeutisch instrument waarmee de kwaliteit van de sociale/interactieve vaardigheden bij personen vanaf 2 jaar beoordeeld kan worden.
Bij bijna alles wat we op een dag doen zijn andere mensen betrokken. Denk bijvoorbeeld aan werk, vrije tijd, school, huishouden, zelfs ook op onderdelen van de zelfzorg zoals bijvoorbeeld samen eten. Op al deze terreinen wisselen we informatie uit, spreken we onze wensen uit, maken we afspraken met elkaar, volgen we aanwijzingen op, vragen we om assistentie enz. Kortom actie en reactie zowel verbaal als non- verbaal: ofwel sociale/ interpersoonlijke actie.

Data: 28 t/m 30 november 2018
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.
Meer informatie en aanmelden: Cursus ESI-evaluation-social-interaction
Aanmelden kan tot 20 oktoberReacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑