no image

Gepubliceerd op 27-07-18 | Categorie:

Nieuwsbrief 13 juli 2018

In deze nieuwsbrief:

  • Oproepen: Enquête Ergotherapie & Zorgtechnologie | Oproep voor deelname aan ontwikkeling JGZ-richtlijn ‘Houding en bewegen’ | Oproep voor becommentariëring conceptrichtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’ Oproep Commissie PR
  • Vereniging: Gezocht:  Medewerker Marketing en Communicatie 
  • Jongste ergotherapeut van Nederland?
  • Toolkit Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel 
  • ErgoAcademie: Cursusdag Ondernemerschap voor ergotherapeuten: Hoe start ik mijn eigen praktijk? | Cursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
    | Opfrisworkshop DTE | Cursus ‘Oplossingsgerichte gespreksvoering’

 

Enquête Ergotherapie & Zorgtechnologie

Wat betekent dit voor de praktijk?
Zorgtechnologie* is van grote invloed op het vakgebied van de ergotherapeut.
De Commissie Zorgtechnologie van EN vraagt zich af: Waar staat ergotherapie op dit moment op het gebied van zorgtechnologie? Via deze enquête willen we ervaringen van ergotherapeuten inventariseren. Invullen neemt slechts enkele minuten in beslag. Alvast bedankt!

*Onder zorgtechnolgie verstaan we o.a.: E-health, Robotica, Domotica, Serious Games, Virtual reality, Apps.

Oproep voor deelname aan ontwikkeling JGZ-richtlijn ‘Houding en bewegen’

Ergotherapie Nederland is door TNO uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep voor de ontwikkeling van een JGZ-richtlijn ‘Houding en Bewegen’. In september zal de eerste bijeenkomst plaats vinden. De looptijd van het project is twee jaar. De gevraagde tijdsinvestering is ongeveer vier werkgroepbijeenkomsten van circa 2-2,5 uur per keer en daarnaast de voorbereiding (lezen van de stukken). Er is een vergoeding voor deelname aan de bijeenkomsten.

Heb je expertise en ervaring in de behandeling van jongeren op gebied van houding en bewegen? Zou je als lid namens Ergotherapie Nederland willen deelnemen aan de werkgroep? Stuur dan een mail naar en@ergotherapie.nl  o.v.v. “Werkgroep JGZ-richtlijn”.

Oproep voor becommentariëring conceptrichtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’

Ergotherapie Nederland is uitgenodigd door IKNL om de Conceptrichtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase te becommentariëren.

Becommentariëring van de richtlijn vraagt een bestudering van de richtlijn en het aanleveren van het commentaar aan Ergotherapie Nederland. De commentaren worden gebundeld en als één reactie door Ergotherapie Nederland verstuurd. Het becommentariëren levert punten op voor het kwaliteitsregister.

Ben je lid van Ergotherapie Nederland, heb je expertise en ervaring in de behandeling van cliënten met kanker in de palliatieve fase? Dan vragen we jouw medewerking bij de commentaarronde van deze richtlijn. Stuur een mail aan en@ergotherapie.nl  o.v.v. “richtlijn vermoeidheid bij kanker”.

Oproep Commissie PR

Je herkent het vast wel, die vragende blik of reactie ‘O, ja dat is toch iets met uh…’, als je enthousiast op een verjaardag vertelt ergotherapeut te zijn. De afgelopen jaren is er beslist vooruitgang geboekt, maar nog steeds is ons unieke beroep bij nog veel te weinig mensen bekend. Wil jij je ook inzetten, om deze teleurstelling structureel te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand meer om ons heen kan, neem dan zitting in de commissie PR! Ergotherapie moet voor iedereen in woord en beeld uit te leggen zijn.

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen om tijdens Wereld Ergotherapie Dag op 27 oktober de ergotherapie zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.

Wij zijn op zoek naar collega’s die lid zijn van EN, gemotiveerd zijn om meerdere keren per jaar (dit jaar zijn het er acht) op dinsdagmiddag naar het kantoor van EN in Utrecht te komen, die actief meedenken/-doen en vol (vernieuwende) ideeën zitten! Het maakt niet uit in welke sector je werkzaam bent en ook studenten zijn natuurlijk welkom. Wanneer dit je aanspreekt, mail dan naar en@ergotherapie.nl met als onderwerp ‘Commissie PR’.

Graag verwelkomen wij nieuwe leden bij onze eerstvolgende vergadering op dinsdag 21 augustus van 15.00 tot 17.00 uur om te ervaren of de commissie inderdaad wat voor je is!


Gezocht:  Medewerker Marketing en Communicatie

De vereniging is op zoek naar een medewerker die met enthousiasme een substantiële bijdrage wil leveren aan het profileren van het beroep, Ergotherapie Nederland en de ErgoAcademie in brede zin. De functie wordt het eerste jaar aangegaan voor minimaal 24 uur per week.

Doel van de functie:
De medewerker M&C beheert en actualiseert de website, de social media kanalen, ziet toe op PR activiteiten, maakt de 2-wekelijkse nieuwsbrief, bewaakt de huisstijl in communicatie-uitingen en organiseert (mede) congressen en bijeenkomsten.
Informatie
De volledige vacaturetekst is terug te vinden op onze website of via deze link. Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. Th. van der Bom, directeur- bestuurder,  030 2628356.
Sollicitatie:
U kunt per mail of brief solliciteren.
Email: secretariaat@ergotherapie.nl  o.v.v. ‘sollicitatie medewerker M&C’
Postadres: Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht.


 

Jongste ergotherapeut van Nederland?

Ergotherapie Nederland studentlid Esmee Mees behaalde recent haar Bachelor ergotherapie op Zuyd Hogeschool. Bijzonder aan Esmee is dat zij wellicht de jongste ergotherapeut van Nederland is, zij is 20 jaar oud (geboren in september 1997).  We feliciteren Esmee van harte met dit mooie resultaat. We horen graag of zij inderdaad de jongste afgestudeerde ergotherapeut in Nederland is.

Alle andere geslaagden aan de vijf opleidingen ergotherapie natuurlijk ook gefeliciteerd namens Ergotherapie Nederland en welkom in dit mooie vak.


Toolkit Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel 

Elke dag komen er 129 patiënten op de spoedeisende hulp met traumatisch hersenletsel als gevolg van een klap of val op het hoofd. In totaal kampen 67.000 mensen met de gevolgen ervan. Klachten als gevolg van traumatisch hersenletsel worden onvoldoende herkend en erkend, met name de onzichtbare gevolgen waardoor patiënten vaak geen adequate zorg en behandeling krijgen.

De sterke behoefte aan kwaliteitsafspraken heeft er toe geleid dat zorgprofessionals en de patiëntenvereniging gezamenlijk één norm hebben vastgesteld in de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL). Om de implementatie van deze standaard te bevorderen is er een toolkit beschikbaar. Deze toolkit bevat een stappenplan met implementatietips, een video waarin deskundigen  het belang van de Zorgstandaard benadrukken, het antwoord op veel gestelde vragen en hulpmiddelen voor betere zorg. Ook kunt u via de toolkit de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel downloaden of bestellen.

Vragen
Op de website van de hersenstichting vindt u meer informatie over de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.


 

Cursusdag Ondernemerschap voor ergotherapeuten: Hoe start ik mijn eigen praktijk?

In navolging op de Startersdag voor Ergotherapeuten en PPN Startersdag bieden wij deze cursusdag aan voor diegene die op het punt staan een ergotherapie praktijk te starten of net zijn begonnen. Een eigen praktijk starten is een grote stap. Naast de behandeling van cliënten moet je als praktijkhouder rekening houden met de wet- en regelgeving, heb je een ondernemersplan nodig en moet de praktijk aan regels voldoen om contracten te krijgen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op wat je juist wel moet doen en beter niet, waar loop je tegen aan als je een praktijk runt. Daarnaast krijg je handvatten aan de hand van een stappenplan, aan welke regels je moet voldoen en waar moet je allemaal rekening mee houden.

Onderwerpen die aan bod komen: Ondernemersplan, eisen voor een ergotherapie praktijk, contracteren met zorgverzekeraars, samenwerkingsvormen.

Datum: Donderdag 6 september 2018
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, Utrecht

Meer informatie en aanmelden Ondernemerschap voor ergotherapeuten

Cursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
5-daagse en 1 terugkomdag

De Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) is een gestandaardiseerd en gevalideerd observatie instrument waarmee de ergotherapeut het functioneren van een cliënt in alledaagse huishoudelijke en zelfzorg taken kan beoordelen. De kwaliteit van dit functioneren wordt beoordeeld op de fysieke inspanning die het kost om de taak te kunnen uitvoeren, of het handelen efficiënt en veilig gebeurd en of de persoon dit zelfstandig kan.
Doordat bij elke uitgevoerde taak de sterke en zwakke motorische en procesvaardigheden duidelijk worden, wordt inzichtelijk waarom een cliënt problemen heeft met alledaagse taken.
De AMPS bevat 125 huishoudelijke en zelfzorg taken die gerangschikt zijn naar moeilijkheid en in diverse culturen gebruikt worden.

Bij wie kan de AMPS afgenomen worden?
De AMPS kan afgenomen worden bij personen waarbij men problemen vermoedt of constateert bij het uitvoeren van alledaagse taken. De AMPS is geschikt voor alle leeftijden vanaf ± 3 jaar, ongeacht de diagnose

Deel van het cursusmateriaal is in het Engels, de cursist dient over voldoende Engelse leesvaardigheid te beschikken.

Data: Maandag 8 oktober t/m vrijdag 12 oktober 2018, terugkomdag op maandag 3 december 2018
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, Utrecht

Meer informatie en aanmelden AMPS

Opfrisworkshop DTE

Ergotherapie Nederland heeft de afgelopen jaren de cursus DTE (Directe Toegang Ergotherapie) georganiseerd binnen de ErgoAcademie. Inmiddels bent u en vele collega ergotherapeuten DTE geschoold. Wij merken dat sommige ergotherapeuten in de praktijk tegen vragen aanlopen over de DTE afname. Daarnaast komen er regelmatig vragen binnen over hoe de DTE in de praktijk toe te passen en dat ergotherapeuten tegen wijzigingen en/of veranderingen binnen de DTE aanlopen. Ook zijn veel praktijken aan het zoeken naar eventuele rode vlaggen. Hierdoor merken we dat er weinig gebruik gemaakt wordt voor DTE (Directe Toegang Ergotherapie). De ErgoAcademie organiseert daarom een ‘Opfrisworkshop DTE’. De deelnemers moeten DTE geschoold zijn.

Datum:  13 november 2018 van 18:00 uur tot 21:00 uur.
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, Utrecht

Meer informatie en aanmelden Opfrisworkshop DTE

Cursus ‘Oplossingsgerichte gespreksvoering’
(2-daagse)

Stap voor stap progressie bereiken vanuit de kracht van de cliënt.

“Al na de eerste cursusdag kon ik de werkwijze uitproberen met mijn cliënten. Het is opmerkelijk om te zien hoe de cliënt zich opstelt als je met hem bespreekt wat hij al bereikt heeft  en hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft!”

“De positieve manier voor benaderen van cliënten spreekt mij aan: ik heb oog gekregen voor de sterke kanten van mensen. Dat is juist van belang voor de cliënten die op het eerste gezicht kwetsbaar en hulpeloos lijken. Mijn gesprekken verlopen nu veel positiever!”

In samenwerking met Merel van Uden van De Vraag Centraal organiseert de Ergo-Academie een tweedaagse training Oplossingsgericht werken. Stap voor stap progressie bereiken vanuit de eigen kracht van de cliënt. Oplossingsgerichte therapie werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw in de VS ontwikkeld en wordt inmiddels in Nederland toegepast in de GGZ, de jeugdhulpverlening, het onderwijs en in managementcoaching. Kenmerkend is dat de oplossingsgerichte therapeut geen aandacht besteedt aan het analyseren van het probleem, maar focust wat de cliënt wil in de toekomst. In plaats van het geven van adviezen stelt de therapeut vragen: Waar hoopt u op? Welk verschil zou dat maken? Wat werkt al in de goede richting? Wanneer gaat het al wat beter? Hoe geeft u dat voor elkaar gekregen? Wat zou een volgend teken van vooruitgang zijn? De cliënt wordt gestimuleerd te formuleren wat hij wil bereiken, hoe hij daar kan komen. Oplossingsgerichte gesprekvoering is positieve benadering en is een interessante aanvulling zijn de ‘gereedschapskist’ van de ergotherapeut. Movisie heeft de benadering in 2017 opgenomen in de databank van effectieve interventies.

De nadruk bij deze najaarscursus (uitvoering) ligt bij gespreksvoering met de mantelzorger/ouder.

Datum: Donderdag 29 november en 13 december 2018
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, Utrecht

Meer informatie en aanmelden Oplossingsgerichte gespreksvoering

 Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑