no image

Gepubliceerd op 24-10-18 | Categorie:

Nieuwsbrief 19 oktober 2018

In deze nieuwsbrief: 

 • Evenementen: Inschrijving jaarcongres 2019 geopend!
 • ALV: Algemene ledenvergadering met workshops 8 november
 • Oproep: De commissie GGZ zoekt enthousiaste leden 
 • Oproep: Becommentariëren multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’   
 • Vereniging lidmaatschap: Korting voor leden en niet-leden        
 • Aankondiging: Ledenonderzoek
 • CAO: Afschaffen herhaalverwijzing chronische behandeling
 • Ontwikkelingswerk: Project in Tanzania zoekt vrijwilligers
 • Vragen over hersenletsel: Breinlijn West-Brabant
 • Revalidatie: Behandeling aan comapatiënten vanaf 25 jaar
 • Nieuwsbrief: PPN, verbeterde meldcode
 • Nieuwsbrief: COTEC
 • ErgoAcademie: Avondworkshop ‘Effectief Consult Artrose voor ergotherapeuten’| Cursus ‘Oplossingsgerichte gespreksvoering’| training ‘Meer impact van je houdingsanalyse en -advies met het DAM-h© model’| Cursus ESI.
 • Advertenties

Inschrijving geopend!
Jaarcongres Ergotherapie 2019

Thema: Thuis in zorg en welzijn
´Thuis´ omdat dat vaak de plek is waar dagelijks handelen essentieel en relevant is. Maar ook ´thuis´ in het huidige landschap van veranderingen in zorg en welzijn. We sluiten goed aan bij landelijke beleidsprojecten zoals ‘Langer thuis’ voor ouderen en ‘De juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP). Ergotherapeuten zijn experts en thuis op het gebied van het betekenisvol dagelijks handelen in de gebruikelijke werkvelden zoals de zorg, maar zeker in toenemende mate in nieuwe werkgebieden zoals welzijn en technologie.

Het programma
Vooraanstaande sprekers bieden een interessant programma en zullen op het hoofdpodium het programma vullen met de stand van zaken in zorg en welzijn (Marije Beens, ministerie van VWS) en oplossingsgericht werken (Merel van Uden). De winnaar van de Astrid Kinébanianprijs (nog onbekend) houdt een toespraak. Eén van de hoogtepunten is de nieuwe hoogleraar Ergotherapie Maud Graff. Zij zal spreken over ergotherapie en wetenschap.
In het middagprogramma zijn er drie workshoprondes en maar liefst negen lijnen, dit jaar presenteren we twee nieuwe lijnen: zorgtechnologie en overig.

Ook is er weer een beursvloer met onze partners, waar u de nieuwste ontwikkelingen kunt ontdekken.
Wij kijken uit naar dit jaarcongres, vele ergotherapeuten hebben zich voorafgaande jaren al laten inspireren en dat zal dit jaar niet anders zijn.

Meer weten?

Bekijk onze video, mocht u daarna nog vragen hebben, stuur een mail naar congres@ergotherapie.nl.

Inschrijven met vroegboekkorting 
Via www.ergotherapiejaarcongres.nl kunt u het hele programma bekijken en u inschrijven. Wees er  snel bij zodat u gebruik kunt maken van de vroegboekkorting.


Algemene ledenvergadering met workshops 8 november

Op 8 november 2018 vindt de ledenvergadering plaats bij Ergotherapie Nederland. Voorafgaand aan de ledenvergadering zijn er twee mogelijkheden voor het volgen van workshops:

 • WFOT post conference meeting
 • Kwaliteitsregister Paramedici: evaluatie kwaliteitscriteria 2015-2020

Tijdens de vergadering vindt de uitreiking plaats van de Astrid Kinébanian prijs én de Ergotherapie Nederland HBO-afstudeerprijs 2018. De avond wordt feestelijk afgesloten met een borrel.

Datum: 8 november 2018. Workshops beginnen om 17.30-19.00 uur, de ALV begint om 19.30 uur. Broodjes en soep staan klaar om 19.00 uur.
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, Utrecht
Aanmelden: Meer informatie en aanmelden ‘Algemene ledenvergadering 8 november’


Oproep
Gezocht: enthousiaste leden voor de commissie GGZ

De Commissie GGZ zoekt op korte termijn leden die het team willen versterken. Wilt u zich inzetten om:

 • ergotherapie binnen de GGZ te profileren
 • de positie van ergotherapeuten in de GGZ te versterken;
 • ergotherapeuten bekend te maken met het gegeven dat psychische klachten binnen elke doelgroep voor kunnen komen;
 • te werken aan relevante thema’s binnen de GGZ en zelf op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen?

Dan is de commissie GGZ echt iets voor u! Voor meer informatie of om uw interesse te melden, stuur een mailtje naar: en@ergotherapie.nl met als onderwerp: ‘Commissie GGZ’.


Oproep
Becommentariëren multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’            

Ergotherapie Nederland is uitgenodigd door het Erasmus MC, namens de ‘Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)’ om de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ te becommentariëren.
Heeft u als ergotherapeut ervaring op het gebied van volwassenen met een verstandelijke beperking, en wilt u als lid samen met Ergotherapie Nederland de richtlijn van commentaar voorzien? Meld u dan aan vóór 30 oktober via e-mail en@ergotherapie.nl, met als onderwerp: ‘richtlijn VG’ o.v.v. van uw naam, lidnummer, KP-nummer en welke expertise u op dit gebied heeft. Bij deelname krijgt u 2 punten voor het kwaliteitsregister.

Na aanmelding krijgt u de benodigde informatie toegestuurd en vragen we u uiterlijk 26 november het commentaar aan ons retour te sturen. Zo kunnen wij alle ingestuurde commentaren tijdig bundelen en versturen aan het Erasmus MC.


Vereniging lidmaatschap
Korting voor leden en niet-leden 

Door de steun van onze leden kunnen we veel voor elkaar krijgen in onder andere belangenbehartiging, (internationale) contacten, professionalisering en diensten voor onze leden.

Meer leden betekent meer mogelijkheden, daarom loopt er nu een kortingsactie tot het einde van het jaar:

Kortingsactie voor leden
Meld nu een andere ergotherapeut aan als lid en ontvang eenmalig 50 euro korting op de lidmaatschapsprijs. Meerdere nieuwe leden aanmelden mag natuurlijk! Nieuwe leden kunnen zich ook aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Kijk hier voor meer informatie.

Kortingsactie voor niet-leden
Voor u persoonlijk biedt een lidmaatschap vele voordelen: persoonlijke dienstverlening, korting op scholing, vier punten voor het kwaliteitsregister voor lidmaatschap per jaar en u ontvangt 6 keer per jaar het magazine. Op onze website staan nog meer voordelen beschreven.
Schrijf u in en 2018 is voor u helemaal gratis. Gaat u naar een REN bijeenkomst in de buurt, dan kunt u zich direct inschrijven.


Aankondiging
Ledenonderzoek

Ergotherapie Nederland heeft de kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel staan. Met een ledenonderzoek willen op korte termijn meer inzicht krijgen in de mening en de tevredenheid van leden over Ergotherapie Nederland. Onafhankelijk marktonderzoeksbureau ‘Bright Marktonderzoek’ gaat voor ons dit tevredenheidsonderzoek uitvoeren. U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging van Bright Marktonderzoek. Het invullen neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag. Wij horen graag uw mening en hopen op een hoge respons. De resultaten koppelen we terug via de nieuwsbrief.


Afschaffen van de herhaalverwijzing bij chronische paramedische behandeling

Sinds 1 januari 2017 is hij niet meer nodig, maar toch wordt hij nog steeds gebruikt: de herhaalverwijzing bij een paramedische behandeling die langer dan 12 maanden duurt.

Het gaat hierbij om de behandeltrajecten met chronische indicatie, die langer duren dan twaalf maanden. De herhaalverwijzing is niet meer nodig, de paramedicus kan volstaan met een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelend arts. Wel dient de initiële verwijzing in het dossier aanwezig te zijn, ook bij een overstap naar een andere behandelaar. Dit geldt voor alle paramedische beroepsgroepen: diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie Cesar/Mensendieck.

Ter illustratie legt fysiotherapeute Petra Zwart in het filmpje kort uit waarom we deze regel hebben geschrapt, waarmee een stap is gezet naar minder regels en administratie in de zorg. Dit filmpje kwam tot stand in samenwerking met LHV, KNGF, PPN en VWS in het kader van (Ont)Regel de Zorg.


Ontwikkelingswerk
Project in Tanzania zoekt vrijwilligers

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep van SOMOI (Stichting Oefentherapeuten Mensendieck t.b.v. Ontwikkelingswerk in Indonesië). Zij zoeken ergotherapeuten, oefentherapeuten of fysiotherapeuten voor een nieuw project in Matamba, Tanzania. Per abuis stond in de vorige nieuwsbrief dat dit project in Zambia zou zijn.  

SOMOI zoekt mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger in projecten, maar ook in het bestuur vanuit Nederland. Voor meer informatie: www.somoi.nl of stuur een email naar info@somoi.nl.


Vragen over hersenletsel
Breinlijn West-Brabant

Hoe regel ik nu mijn gezinsondersteuning? Waar kan ik sporten en wie kan mij ondersteunen bij mijn re-integratie? Allemaal vragen die de hulplijn voor mensen met hersenletsel gaat beantwoorden. Vanaf 1 oktober start de hulplijn in West-Brabant. De hulpdienst beantwoord alle vragen met betrekking tot alle soorten hersenletsel van alle leeftijden. Mensen die bellen of een mail sturen, worden gegarandeerd binnen twee dagen geholpen met hun vraag. Klik hier als u meer informatie wilt.


Revalidatie
Libra Revalidatie biedt behandeling aan comapatiënten vanaf 25 jaar


Libra Revalidatie gaat vanaf 1 januari 2019 een intensief revalidatieprogramma bieden aan volwassenen boven de 25 jaar die in coma hebben gelegen. Het programma heet Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN) en kan gestart worden zodra patiënten stabiel zijn en niet meer afhankelijk van apparatuur om in leven te kunnen blijven Meer informatie is hier te vinden.

Op basis van voortschrijdend inzicht en de betrokkenheid van het netwerk rond comapatiënten (zowel professionals als naasten), de Hersenstichting, de zorgverzekeraars en de Vereniging van Revalidatieartsen merkt de Nederlandse Zorgautoriteit de behandeling vanaf 1 januari 2019 aan als medisch specialistische revalidatie en dus als verzekerde zorg.

Documentaire ‘Uit coma’
Op 27 september en 4 oktober a.s. zendt BNN Vara de documentaire Uit coma van Paul Witteman uit. In beeld komen de laatste stand van de wetenschap en de huidige praktijk rond coma, gerelateerd aan de zaak Stinissen, de juridische strijd rond een vrouw in coma die Paul Witteman 16 jaar volgde voordat de vrouw door euthanasie mocht komen te overlijden. In de documentaire zijn indringende getuigenissen van ex-comapatiënten te zien en komt Kim Santegoets, revalidatiearts bij Libra en verantwoordelijk voor de VIN behandeling, aan het woord.


Nieuwsbrief PPN verbeterde meldcode

KNGF en PPN hebben gezamenlijk een afwegingskader als onderdeel van de verbeterde meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling ontwikkeld. Met een speciale E-nieuwsbrief kunt u op de hoogte gehouden worden over de implementatie hiervan. Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) hebben zorgaanbieders, dus ook paramedici, een meldrecht. Dit meldrecht houdt in dat het doorbreken van het beroepsgeheim onder bepaalde omstandigheden wettelijk is toegestaan. De zorgaanbieder moet dus in bepaalde situaties een afweging maken of hij van het meldrecht gebruik maakt. Ze hebben geen meldplicht, maar een meldrecht. Wil je hier meer over weten en weten waar je recht op hebt? Lees de nieuwsbief of kijk op de website van PPN.


Nieuwsbrief COTEC

Afgelopen jaar mochten wij genieten van een lange en zeer warme zomer. Bij COTEC op kantoor waren ze druk met het nieuwe ontwerp voor de nieuwsbrief. Lees en bekijk hier de nieuwsbrief.


 

 

Avondworkshop ‘Effectief Consult Artrose voor ergotherapeuten’

Naar aanleiding van een Europees project gericht op uniformiteit in de artrose zorg is door het LUMC en ErasmusMC een project gestart om de Nederlandse artrose zorg vanuit patiëntperspectief te onderzoeken en te verbeteren. Deze workshop was in eerste instantie gericht op huisartsen en fysiotherapeuten, maar door samenwerking vanuit EN met het JIGSAW-project is de training nu zeker ook interessant voor ergotherapeuten.

Doelen van de avondworkshop

 • Na deze training kan je tijdens de anamnese een klinische diagnose stellen en uitleggen.
 • Na deze training kan je cliënten helpen de artrose beter te begrijpen en het zelfmanagement ondersteunen.
 • Na deze training heb je materiaal waarmee je met huisartsen en fysiotherapeuten een samenwerking rondom de artrosezorg in jouw praktijk kan optimaliseren en implementeren volgens de evidence-based richtlijn voor behandeling van artrose patiënten.
 • Na deze training heb je materiaal om de werklast van de huisarts te verminderen en een doorverwijzing naar de duurdere 2e-lijnszorg (in eerste instantie) kan voorkomen.

Datum:  Woensdag 19 december 2018 om 18:00 uur (inloop 17:30-18:00 uur)
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.
LET OP: Beperkt aantal plekken beschikbaar!
Meer informatie en aanmelden ‘Effectief Consult Artrose voor ergotherapeuten’


Cursus ‘Oplossingsgerichte gespreksvoering’(2-daagse)


Stap voor stap progressie bereiken vanuit de kracht van de cliënt.

“Al na de eerste cursusdag kon ik de werkwijze uitproberen met mijn cliënten. Het is opmerkelijk om te zien hoe de cliënt zich opstelt als je met hem bespreekt wat hij al bereikt heeft  en hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft!”

“De positieve manier voor benaderen van cliënten spreekt mij aan: ik heb oog gekregen voor de sterke kanten van mensen. Dat is juist van belang voor de cliënten die op het eerste gezicht kwetsbaar en hulpeloos lijken. Mijn gesprekken verlopen nu veel positiever!”

In samenwerking met Merel van Uden van De Vraag Centraal organiseert de Ergo-Academie een tweedaagse training Oplossingsgericht werken. Kenmerkend is dat de oplossingsgerichte therapeut geen aandacht besteedt aan het analyseren van het probleem, maar focust wat de cliënt wil in de toekomst. De cliënt wordt gestimuleerd te formuleren wat hij wil bereiken, hoe hij daar kan komen. Oplossingsgerichte gesprekvoering is een positieve benadering en een interessante aanvulling op de ‘gereedschapskist’ van de ergotherapeut. Movisie heeft de benadering in 2017 opgenomen in de databank van effectieve interventies.

De nadruk bij deze najaarscursus (uitvoering) ligt bij gespreksvoering met de mantelzorger/ouder.

Data: Donderdag 29 november en 13 december 2018
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, Utrecht
Meer informatie en aanmelden ‘Oplossingsgerichte gespreksvoering


Tweedaagse training ‘Meer impact van je houdingsanalyse en -advies met het DAM-h© model’


Je wilt de houding van je cliënt steunen of verbeteren. Maar waarop baseer je je advies voor een therapie, hulpmiddel of een voorziening? Wat is realistisch? En hoe maak je aannemelijk dat je aanpak ‘werkt’? Veel ergotherapeuten en paramedici lopen tegen deze vragen aan. Het analysemodel voor houdingen DAM-h© van Frank Kerkhof geeft antwoorden en richtingen.

Een houding die klachten oplevert of het handelen beperkt, staat niet op zichzelf. Er is altijd een relatie met de persoon en de omgeving, activiteiten, stoornissen en mechanische wetmatigheden als kracht, houding en balanspunt. In de cursus DAM-h© leer je systematisch een mechanische analyse te maken die ook inzichtelijk maakt welke oplossingen, stappen en keuzemomenten er zijn voor behandelaar, de cliënt en zijn omgeving.

Data: Vrijdag 16 & 30 november 2018
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht
Meer informatie en aanmelden ‘Meer-impact-houdingsanalyse-en-advies-dam-h-model


Cursus ESI (Evaluation of Social Interaction) (3-daagse)

Sociale vaardigheden en omgaan met anderen, lijkt vanzelfsprekend. Maar wat als het mis gaat? Is men onvoldoende sociaal vaardig dan heeft dit grote invloed op iemands deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Waar en wat er mis gaat en wat goed gaat in de interactie is nu duidelijk in kaart te brengen met de ESI (Evaluation of Social Interaction). Om de ESI te kunnen toepassen dien je een driedaagse cursus te volgen bij de ErgoAcademie.

De inhoud van de cursus bevat de theoretische achtergrond van de ESI en de verantwoording en inbedding van het instrument in het werkproces van de ergotherapeut. Het praktisch deel van de cursus bestaat uit het op een gestandaardiseerde wijze leren observeren van sociale/interactieve vaardigheden. De cursus wordt verzorgd in het Engels door Mette Sondergaard uit Denemarken. Het is van belang dat de cursist Engels kan verstaan/lezen. De live case is in het Nederlands evenals een gedeelte van de manual.

Data: maandag 30 oktober, dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november 2017 van 08:30 tot 17:30 uur
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.
Meer informatie en aanmelden ‘Evaluation of Social Interaction’


Advertenties 

Meest besteld: een trippelstoel, drempelhulpen en hoog-laagbed

Heeft je cliënt een trippelstoel, drempelhulp of hoog-laag bed nodig? Je kunt via Duxxie eenvoudig allerlei hulpmiddelen bestellen voor je cliënt.
1. Geen telefonische wachtrij meer!
2. Geef je cliënt of mantelzorger op als contactpersoon voor de bestelling. Zij kunnen de hulpmiddelen weer laten ophalen.
3. Een verwijsbrief of machtiging kun je direct uploaden. Of veilig later toevoegen bij je bestelling in Duxxie.
4. Spoedbestelling doen? Ook dat is zo gedaan! Vóór 17.30 besteld, dezelfde dag nog bezorgd.
Neem een kijkje in onze shop om te zien welke hulpmiddelen je nog meer kunt bestellen voor je cliënt.


Lerend vermogen mensen met dementie

Kom op donderdag 15 november 2018 naar de nascholing ‘Ergotherapie bij ouderen’ waarin het lerend vermogen van mensen met dementie centraal staat. Onder leiding van Frans Hoogeveen en aan de hand van zeer inspirerende voorbeelden worden drie vormen van leren bij dementie besproken:

 1. Associatieleren (klassiek conditioneren)
 2. Emotieleren
 3. Foutloos leren

Vervolgens zullen Manja Trouw en Tessa Karsten (ergotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van cliënten met dementie) dieper ingaan op jouw rol bij het overbrengen van deze kennis aan collega zorgverleners en mantelzorgers.

Met de kennis die je opdoet tijdens deze nascholing kun je je nog beter profileren als ergotherapeut werkzaam in de ouderenzorg!

Aanmelden
Ga naar: https://marktwo.nl/nascholingsaanbod/ergotherapeuten-bij-ouderen-2018/Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑