no image

Gepubliceerd op 02-02-16 | Categorie:

Nieuwsbrief 21 januari 2016

Inhoud:

  • Voorjaarsbijeenkomst REN Overijssel
  • OZET bij EN!
  • Promotie Ingrid Sturkenboom
  • Oproep leden commissie PR
  • Format Kwaliteitsjaarverslag voor leden
  • Studiedag oncologie
  • Studiedag ergotherapie en arbeid
  • Advertentie: Ergotherapie thuis
  • Advertentie: open dag HAN
  • Advertentie: heupbeleid bij cerebrale parese

Voorjaarsbijeenkomst REN Overijssel

Op donderdag 18 februari 2016 organiseert REN Overijssel haar voorjaarsbijeenkomst, een thema-avond voor alle ergotherapeuten in de regio. Het thema is de WMO/WLZ-transitie in de zorg. Nienke Belderink en Maaike Heidkamp verzorgen een presentatie waarbij er verschillende doelgroepen aan bod komen, zodat het voor ergotherapeuten uit alle werkvelden interessant is.

Maaike Heidkamp is WMO-consulent bij de gemeente Oldenzaal en Nienke Belderink is projectmedewerker transities jeugdzorg –WMO/AWBZ voor de regio Twente. Beiden zijn ook ergotherapeut.

Programma:

18.00 uur: inloop met mogelijkheid voor een kop soep en een broodje

18.30 uur: woord van welkom

18.45 uur: presentatie met aansluitend netwerkborrel

21.00 uur: afsluiting

De voorjaarsbijeenkomst vindt plaats bij Saxion Hogeschool te Enschede: M.H. Tromplaan 28, 7513 AB. Meer informatie op Routebeschrijving Saxion Enschede.

Meld je nu hier aan: Inschrijfformulier voorjaarsbijeenkomst 2016 REN Overijssel. Dit kan tot 14 februari 2016.


OZET bij EN!

Ergotherapie Nederland is verheugd te kunnen melden dat Overleg Ziekenhuizen Ergotherapie (de OZET) zich voortaan onder de vlag van Ergotherapie Nederland gaat inzetten voor de profilering en ontwikkeling van ergotherapie in ziekenhuizen. Binnenkort plaatsen wij informatie over deze overleggroep op onze website, met daarbij het missie/visiedocument. Vraagstukken op dit gebied die bij ons binnen komen zal Ergotherapie Nederland voortaan aan OZET voorleggen.


Promotie Ingrid Sturkenboom

Op donderdag 11 februari om 12.30 uur verdedigt Ingrid Sturkenboom haar proefschrift Occupational therapy for people with Parkinson’s disease: towards evidence-informed care aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het proefschrift beschrijft haar onderzoeken naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van eerstelijnsergotherapie bij thuiswonenden met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Ook onderzocht zij welke factoren de behandeling bevorderen of belemmeren.

Ingrid toont aan dat de behandeling effectief is in het verbeteren van het dagelijks functioneren van parkinsonpatiënten. Ook blijkt dat de totale zorgkosten niet verschillen tussen deelnemers die de persoonsgerichte ergotherapie kregen en deelnemers die deze behandeling niet kregen. De kosten voor zorg in instellingen zijn echter beduidend lager bij de eerste groep. De factoren die de behandeling bevorderen of belemmeren blijken divers te zijn. De resultaten van het onderzoek geven goede inzichten voor verdere verbetering van persoonsgerichte zorgverlening.

Een flipbook-versie van het proefschrift kunt u inzien via de link: http://goo.gl/SBZ7Vu.


Oproep leden commissie PR

Wil je meewerken aan zichtbaarheid en bekendheid van het beroep ergotherapeut? De commissie PR is op zoek naar nieuwe leden. Je denkt mee over het beleid van Ergotherapie Nederland en fungeert als klankbord. Voor meer informatie of om je interesse te melden stuur je een mailtje naar en@ergotherapie.nl o.v.v. ‘commissie PR’.


Format Kwaliteitsjaarverslag voor leden

Het maken van het kwaliteitsjaarverslag is een wettelijke verplichting vanuit de kwaliteitswet zorginstellingen. Het kwaliteitsjaarverslag is het instrument om inzicht te geven in de resultaten die geboekt zijn in het kader van het kwaliteitsbeleid binnen de instelling of praktijk.

Ergotherapie Nederland heeft voor u een nieuw format voor het kwaliteitsjaarverslag opgesteld. Hiermee heeft u een voorbeeld van een Kwaliteitsjaarverslag voor de zelfstandige vestiging.

Het format is een Word-document waardoor de praktijkhouder zelf tekst kan veranderen, toevoegen of weglaten (zoals bij de geel-gemarkeerde tekst). U kunt het document downloaden via het ledendeel van de website van Ergotherapie Nederland. Mocht u opmerkingen, correcties of aanvullingen hebben ter verbetering van dit format, dan horen we dit natuurlijk graag via en@ergotherapie.nl o.v.v. ‘Format kwaliteitsjaarverslag’.


Cursusdag ‘Ergotherapie & Oncologische problematiek’

De basis voor een goede behandeling!

Op donderdag 10 maart en donderdag 21 april 2016 organiseert de vakgroep ‘Ergotherapie & Oncologie’ een cursusdag ergotherapie bij cliënten die kanker hebben en hebben gehad. Deze cursusdag richt zich op ergotherapeuten die werkzaam zijn met volwassenen tijdens de curatieve behandeling, na de curatieve behandeling en met cliënten tijdens de palliatieve fase van de kankerbehandeling.

We gaan in op de verschillende typen kanker waar je als ergotherapeut mee te maken kunt krijgen. Daarbij bespreken we bepaalde klachten die van invloed zijn op het dagelijks handelen en de klinimetrie die je kunt benutten tijdens de behandeling. Er is gedurende de cursusdag voldoende ruimte voor specifieke oncologische en ergotherapeutische vragen en voor het delen van casuïstiek.

Deze cursusdag vindt plaats bij Ergotherapie Nederland te Utrecht. Leden betalen € 175,-, niet-leden € 225,-. Accreditatie wordt aangevraagd.

Voor de echte liefhebber organiseren we in het najaar, bij voldoende interesse, ook nog een follow up. Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.ergotherapie.nl/kennisplein/ergoacademie.


Studiedag Ergotherapie en Arbeid: Kansen op de arbeidsmarkt?!

Op vrijdag 1 april 2016 organiseert de commissie ‘Arbeid’ van Ergotherapie Nederland een eerste studiedag over ‘Kansen op de arbeidsmarkt?!’. De studiedag richt zich op ergotherapeuten die interesse hebben in vraagstukken rondom arbeid. Het plenaire gedeelte zal ingaan op wat het werken voor ergotherapeuten in het gebied van arbeidsgerelateerde vraagstukken inhoudt en welke rol een ergotherapeut hierin kan hebben. Daarna zijn er vier verschillende interactieve presentaties.

Programma:

09:30 – 10:00: Ontvangst

10:00 – 10:15: Plenaire opening (Joyce van Nes, Bureau VolZin)

10:15 – 11:15: Plenaire lezing, Natascha van Schaardenburg (Bureau VolZin) en Ellen Weustink (Weustink&Partners)

11:15 – 12:00: Presentatie ‘Wet- en regelgeving’ (Marly van Tuel, Paspast)

12:00 – 13:00: Lunch

13:00 – 13:45: Presentatie ‘Arbeidsrevalidatie’ (Erwin Huibers, Zintens)

13:45 – 14:30: Presentatie ‘Re-integratie’ (Joyce van Nes, Bureau VolZin)

14:30 – 14:45: Korte pauze

14:45 – 15:30: Presentatie ‘Werkplekaanpassing’ (Bart Pompe, voorzieningenspecialist UWV)

15:30 – 16:30: Plenaire nabespreking (stellingen) en afsluiting van de dag (Monique Joosten & Cathelijne Strijbosch).

De studiedag vindt plaats bij Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht. Leden betalen  €125,-, niet-leden €175,- (inclusief BTW, cursusmaterialen en catering). Accreditatie is aangevraagd en naar verwachting 4,5 punt. Deelnemers ontvangen achteraf een bewijs van deelname.

Je kunt je aanmelden via ergotherapie.nl/kennisplein/ergoacademie.


Advertentie: Open Avond HAN, 17 februari

‘Hoe lang je ook meedraait, en hoe goed je dacht dat de zorg geregeld is, er zijn altijd verbeterpunten. Die te leren herkennen, bespreekbaar te maken en te implementeren is de uitdaging.’ Margreet Heuvelman, ergotherapeut AMC Amsterdam, deed de Master Neurorevalidatie en Innovatie.

De zorgvraag van uw cliënten verandert; wordt complexer. Dit vraagt steeds meer van uw deskundigheid als Ergotherapeut. Veranker die deskundigheid met een erkende mastertitel. De beste  masteropleidingen voor paramedici vindt u bij de HAN. Kies voor verdieping van uw kennis met de Master Neurorevalidatie en Innovatie of de Master Musculoskeletale Revalidatie. Verbreedt u liever uw kennis? Kies dan voor de Master Physician Assistant.

Open Avond 17 februari, Nijmegen, 18.00 uur – 21.00 uur

Voor  meer informatie, zie: Open Avond HAN 17 februari


Advertentie: Programma Masterclass Heupbeleid voor kinderen met cerebrale parese
vrijdag 4 maart 2015, Radboudumc, Nijmegen

Op vrijdag 4 maart 2016 kunt u een masterclass bijwonen over Heupbeleid voor kinderen met cerebrale parese in het Radboudumc te Nijmegen. Deze masterclass heeft als doel paramedici, artsen, verstandelijk gehandicapten, revalidatieartsen en orthopeden samen te brengen als aanzet tot verdere ontwikkelingen binnen het heupbeleid.

Op dit moment is er in Nederland weinig op wetenschappelijk bewijs gebaseerde overeenstemming rondom het heupbeleid voor kinderen met cerebrale parese. Goede samenwerking en afstemming over het te volgen beleid ten behoeve van een kwaliteitsverbetering in het leven van het kind met cerebrale parese zijn belangrijk.

Door het preventief en operatief heupbeleid in Australië en Zweden lijken daar minder heupproblemen voor te komen dan in Nederland. Voor het ochtendprogramma zijn twee experts, dr. Gunnar Hägglund (orthopeed) en dr. Elisabet Rødby Bousquet (fysiotherapeut) uit Zweden uitgenodigd om hun beleid rond de heupproblematiek met u te delen.

Tijdens het middagprogramma komen Nederlandse sprekers aan het woord, zoals orthopeed drs. Arno ten Ham over het conservatieve heupbeleid, dr. Eric Boldingh, revalidatiearts, over evidence ten aanzien van heupbeleid en drs. Petra van Kampen over het te starten onderzoek naar de relatie tussen heupproblemen en scoliose.

Voor meer informatie en aanmelden, zie www.paoheyendael.nl/heupbeleidReacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑