no image

Gepubliceerd op 19-10-18 | Categorie:

Nieuwsbrief 21 september 2018

In deze nieuwsbrief:

 • Zorgverzekeraars: PREM Ergotherapie 
 • Vereniging Lidmaatschap: Korting voor leden en niet-leden
 • Oproep: Commissie O.P.E.N. zoekt ondernemende leden
 • Zorgtechnologie: Uitslag enquête zorgtechnologie en ergotherapieEnquête   
 • Cao UMC: NFU doet eindbod voor nieuwe Cao UMC   
 • Verstandelijke beperkingen: Associatie van Academische Werkplaatsen
 • #WED18: Wereld Ergotherapie Dag 27 oktober 2018
 • Meldcode: Kindermishandeling en huiselijk geweld   
 • Najaarsbijeenkomsten REN:[Ont]regel de Zorg actieTechnologie 
 • Gezond en veilig werken: Werknemers in de zorg nemen vaker ontslag
 • Evenementen: Bijeenkomsten Hersenz voor cliënten | Symposium Dementie op Jonge Leeftijd  
 • ErgoAcademie: De ergotherapeutische re-integratiecoach’ | Meer impact van je houdingsanalyse en -advies met het DAM-h© model | Verdieping met je cliënt met behulp van NLP | Opfris-/vervolgcursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
 • Advertenties

 

zorgverzekeraars
PREM Ergotherapie   
Praktijkhouders moeten bij contracten met zorgverzekeraars aanvinken of ze gebruik maken van de Patient Reported Experience Measures (PREM). Bij PREMs gaat het om de ervaringen van de cliënt met het zorgproces. Over de PREM Ergotherapie komen bij Ergotherapie Nederland veel vragen binnen. Op dit moment is de PREM Ergotherapie nog niet vastgesteld. Het definitieve concept is verstuurd naar de begeleidingscommissie. Wij (inclusief alle PPN partijen, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie) zien de PREM als een leer- & verbeterinstrument en niet als een afrekeninstrument.

Dit is ook onderwerp van gesprek met de partijen van het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische Zorg (HLA PZ). De partijen zijn VWS, ZN, KNGF, Patiënten Federatie Nederland (PFN), Keurmerk fysiotherapie en de PPN partijen. Daarin is verder aangegeven dat:

 • Wij vinden dat een responspercentage onjuist is. De zorgverlener kan niet verantwoordelijk worden gemaakt voor de bereidwilligheid van de cliënt om wel/niet te antwoorden. Een uitzetpercentage daarentegen is juister.
 • Het respons/uitzetpercentage moet berekend worden over alle zorgverzekeraars en niet per zorgverzekeraar.
 • De PREM zo weinig mogelijk administratieve lasten voor de zorgverlener oplevert

De PFN vindt het in het kader van transparantie en keuzemogelijkheid voor de cliënt belangrijk dat er een PREM is/komt.
Wij verwachten dat de PREM-ergotherapie voor 1 januari is goedgekeurd en dat er dan mee gewerkt kan worden. Het overleg tussen de HLA PZ partijen gaat ondertussen door m.b.t. o.a. inzet en voorwaarden van de PREM.
Praktijkhouders kunnen aangeven dat ze de PREM Ergotherapie gaan gebruiken, omdat deze voor 1 januari 2018 (de ingangsdatum van de contracten) actief is.
Indien de PREM dus per 1 januari kan worden gebruikt is een contract met een erkend meetbureau noodzakelijk.
PREM en zorgverzekeraar Caresq: Indien bij zorgverzekeraar Caresq de vraag over de PREM met ‘nee’ wordt beantwoord lijkt men niet verder te kunnen in de vragenlijst. EN heeft contact gehad met Caresq en het is niet de bedoeling dat er sprake is van ‘einde vragenlijst’. Caresq geeft aan dat u gewoon door kunt gaan met het contracteerproces. Caresq kijkt na of dit probleem opgelost kan worden. Verder geeft  Caresq aan dat, indien de PREM Ergotherapie operationeel wordt en u neemt deel aan het uitzetten van de vragenlijst, u bij Caresq een opslag op het tarief kunt krijgen. Waarvan akte!

 

Vereniging lidmaatschap
Korting voor leden en niet-leden
Door de steun van onze leden kunnen we veel voor elkaar krijgen in onder andere belangenbehartiging, (internationale) contacten, professionalisering en diensten voor onze leden.
Meer leden betekent meer mogelijkheden, daarom loopt er nu een kortingsactie tot het einde van het jaar:

Kortingsactie voor leden:
Meld nu een andere ergotherapeut aan als lid en ontvang eenmalig 50 euro korting op de lidmaatschapsprijs. Meerdere nieuwe leden aanmelden mag natuurlijk! Nieuwe leden kunnen zich ook aanmelden via het aanmeldformulier rechtsboven op de website, en dan uw naam vermelden.

Kortingsactie voor niet-leden:
Voor jou persoonlijk biedt lidmaatschap vele voordelen: persoonlijke dienstverlening, korting op scholing, vier punten voor het kwaliteitsregister voor lidmaatschap per jaar, je ontvangt 6 keer per jaar het magazine. Op onze website staan nog meer voordelen beschreven.
Schrijf je in en 2018 is voor jou gratis. Kom je naar een REN bijeenkomst bij jou in de buurt, dan kan je je direct inschrijven.

 Oproep
Commissie O.P.E.N. zoekt ondernemende leden
De commissie O.P.E.N. wil het ondernemerschap in de ergotherapie stimuleren en bevorderen. De commissie wil daarbij een vraagbaak zijn voor ondernemen. Deze commissie zoekt nieuwe leden.
Ben of ken jij een ergotherapie waarbij het ondernemerschap ik het bloed stroomt?

De commissie O.P.E.N (Ondernemers Platform Ergotherapie Nederland) ) zoekt uitbreiding. Vind jij het leuk om mee te denken over kwesties die spelen in het werkveld zoals pensioen, AVG of werknemers? Binnen de commissie zijn wij bezig met het zoeken en delen van verdieping, een vraagbaak zijn voor de ondernemers en het organiseren van inspirerende avonden. O.P.E.N. vergadert 4x per jaar in Utrecht, kom gerust eens kennismaken, want wij zoeken jou. Aanmelden kan via en@ergotherapie.nl

 

Zorgtechnologie
Uitslag enquête zorgtechnologie en ergotherapie
De commissie Zorgtechnologie bedankt iedereen die de enquête ‘Zorgtechnologie en ergotherapie’ afgelopen weken heeft ingevuld. De hoge respons gaf al aan dat ergotherapeuten de meerwaarde en zien van technologie voor ergotherapie. 93% van de respondenten geeft aan bekend te zijn met zorgtechnologie en 73% gebruikt zorgtechnologie ook binnen ergotherapeutische interventies. Toch vindt 69% van de respondenten hun kennis over zorgtechnologie en nieuwe technologische ontwikkelingen matig of onvoldoende. Er zijn veel concrete onderwerpen aangedragen waarover meer kennis gewenst is. De commissie is gestart met het opstellen van een plan van aanpak hoe met name deze kennis, in de breedste zin, over het gebruik van zorgtechnologie binnen de ergotherapie, vergroot kan worden. Wordt vervolgd!

 


 

Cao UMC
NFU doet eindbod voor nieuwe Cao UMC 
De NFU heeft, mede dankzij de acties die werknemers de afgelopen tijd hebben gevoerd, een eindbod gedaan voor een nieuwe Cao UMC. Het bod bevat onder andere een salarisverhoging van in totaal 8,25 procent over drie jaar, een onkostenvergoeding voor coassistenten en een vijfsporenbeleid voor het verlagen van de werkdruk.
AC/FBZ gaat het eindbod begin volgende week eerst met de andere werknemersorganisaties bespreken. Daarna bepalen we hoe we ermee omgaan en zullen we u nader berichten.
Mocht u het eindbod alvast willen lezen, dan kunt u dit bekijken op de website van de NFU.

  

Verstandelijke beperkingen
Associatie van Academische Werkplaatsen
De Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen bundelen hun krachten. Als associatie dragen zij samen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving. Binnen iedere aangesloten Academische Werkplaats staat samenwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen centraal. Gezamenlijk bevorderen de Academische Werkplaatsen een landelijke en dynamische infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. Kennisvragen op het gebied van de gezondheid, het functioneren en de participatie van mensen met beperkingen en hun omgeving staan hierbij centraal.

Contact info@academischewerkplaatsen-vb.nl
Voor meer informatie over de Associatie en aangesloten Academische Werkplaatsen verwijzen wij u naar de website www.academischewerkplaatsen-vb.nl

 


 

#WED18
Wereld Ergotherapie Dag 27 oktober 2018
Op zaterdag 27 oktober is het weer Wereld Ergotherapie Dag (WED). Deze dag is een initiatief van de WFOT. Zij nodigen alle ergotherapeuten uit om op die dag ergotherapie bij het brede publiek onder de aandacht te brengen. Je kunt WED onder de aandacht brengen door het onder de aandacht brengen van het logo en ander promotiemateriaal op je eigen facebook pagina, twitter account of onder jouw email handtekening. Promotiemateriaal is te vinden op de WFOT website via het resource center: Het thema van de WFOT dit jaar is ‘Celebrating our global community. Voor promotiemateriaal: http://www.wfot.org/ResourceCentre.aspx filter op ‘World OT Day’.

Dit jaar heeft EN als thema ‘Thuis in zorg en Welzijn’. Dit is ook het thema van het jaarcongres 2019 op 22 maart 2019.
Waarom dit thema?
Ergotherapie in Nederland verbreedt zich in toenemende mate. Ergotherapie is bij uitstek de discipline die zich thuis voelt in zowel zorg als welzijn. Dit biedt kansen voor het vak en dienstverlening. Het thema wisselt jaarlijks.
Wat gaan we doen?
In de week van Wereld Ergotherapie Dag (vanaf maandag 23 oktober) zullen we op onze website en Socialmedia kanalen Thuis in zorg en Welzijn in de breedste zin aandacht geven: we vragen ergotherapeuten in Nederland om hun cliënten te laten vertellen over hun ervaringen met ergotherapie.
Richting stakeholders (zorgverzekeraars, VWS, media, andere paramedische beroepsgroepen) gaat er een persbericht uit met relevante links en fotomateriaal.

Doe je ook mee?
Ben jij ook al in volle voorbereiding van Wereld Ergotherapie Dag? Laat het ons weten! Alle foto’s en verslagen van acties lokaal en regionaal delen we met alle plezier via onze Facebookpagina. Bijdragen kan je sturen naar en@ergotherapie.nl  o.v.v. je naam/werkplek en evt relevante, bijkomende info.
Plaats je zelf ook berichten op Social media over jouw activiteit/actie? Gebruik dan de hashtag #WOTDay #WED2018.
Volg ons, like en deel via Facebook, Twitter en LinkedIn.
Laten we er opnieuw een fantastische dag voor de ergotherapie van maken!

In het kader van #WED18 en de benoeming van de nieuwe hoogleraar ergotherapie, is er in Nijmegen op donderdag 25 oktober een avondsymposium ‘Ergotherapie Ontzorgt’. Dit symposium is er voor huisartsen, praktijkondersteuners en ergotherapeuten. Voor meer informatie: https://ergotherapie.nl/cursussen_ergotherapie/avondsymposium-ergotherapie-ontzorgt/

 

Meldcode
Kindermishandeling en huiselijk geweld 
KNGF en PPN ontwikkelden gezamenlijk een afwegingskader voor de meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld. Er zijn voor de verschillende beroepsgroepen in Zorg & Welzijn verschillende afwegingskaders en documenten beschikbaar. Voor paramedici zijn deze tools te vinden via: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor paramedici; en
Het Algemeen Paramedisch Afwegingskader
Meer informatie over de meldcode: 
Video meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Veelgestelde vragen meldcode
Er zijn verschillende trainingen beschikbaar, een overzicht vindt u hier:
training meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

 


 

Najaarsbijeenkomsten REN
[Ont]regel de Zorg actie
Wat zou jij ‘ontregelt’ willen zien?
Voor de paramedische zorg is de regeldruk die door professionals wordt ervaren een hardnekkig en prangend probleem. Eind 2016 is een start gemaakt met het verminderen van administratieve lasten in de werkgroep Administratieve Lasten Paramedie. Ook in het hoofdlijnenakkoord 2017-2018 is het aanpakken van deze regeldruk een belangrijk onderdeel.

We horen graag jouw top 10 van overbodige administratieve lasten, die we op de REN Najaarsbijeenkomst kunnen bespreken. Deze ervaringen nemen we mee in de overleggen over het actieplan [Ont]regel de Zorg. De invullijst vind je via deze link: invullijst top 10 van overbodige administratieve lasten

 

Regio
Najaarsbijeenkomsten REN 
In oktober en november staan wederom diverse bijeenkomsten gepland van de REN Commissies. Wil je ook (opnieuw) kennis maken met collega’s uit jouw regio? Kom dan zeker langs!  Meld je vandaag nog aan bij de desbetreffende REN.

– Maandag 15 oktober: REN Noord
Van der Valk Groningen – Hoogkerk. Ontvangst 18.30, start 19.00.
Aanmelden: ren.noord@ergotherapie.nl
– Donderdag 18 oktober: REN Zuid-Holland
WZH De Prinsenhof – Leidschendam. Ontvangst 16.00, start 16.30.
Aanmelden: https://nl.surveymonkey.com/r/Q3QSZZR
– Donderdag 25 oktober: REN Noord-Holland
Van der Valk Oostzaan-Amsterdam. Ontvangst 18.30, start 19.00.
Aanmelden: ren.noord.holland@ergotherapie.nl
– Maandag 29 oktober: REN Overijssel/Noordoostpolder
Your Meeting Zwolle. Ontvangst 18.30, start 19.00.
Aanmelden: ren.overijssel@ergotherapie.nl
– Donderdag 1 november: REN Brabant-Oost
Van der Valk ’s Hertogenbosch – Vught. Ontvangst 17.30, start 18.00.
Aanmelden: ren.brabant.oost@ergotherapie.nl
– Dinsdag 6 november: REN Gelderland
Van der Valk Arnhem. Ontvangst 18.30, start 19.00
Aanmelden: ren.gelderland@ergotherapie.nl
– Dinsdag 13 november: REN Utrecht/Flevoland
Restaurant VvAA – Utrecht. Ontvangst 18.30, start 19.00
Aanmelden: ren.utrecht@ergotherapie.nl
– Donderdag 15 november: REN Noord-Brabant West / Zeeland
Van der Valk Breda-Princeville. Ontvangst 17.00, start 17.50
Aanmelden: west.brabant.zeeland@ergotherapie.nl
– Maandag 19 november: REN Limburg
Van der Valk Stein – Urmond. Ontvangst 18.30, start 19.00
Aanmelden: ren.limburg@ergotherapie.nl

 


 

Gezond en veilig werken
Werknemers in de zorg nemen vaker ontslag 
Werknemers in de zorg nemen steeds vaker ontslag om ergens anders te gaan werken. Dat kan bij een andere zorginstelling zijn waar meer wordt betaald, maar soms kiezen ze ook voor heel ander werk. Naast het verloop is ook het verzuim in de zorg in vijf jaar niet zo hoog geweest.
Het personeelsverloop ligt op ruim 13 procent en het ziekteverzuim op bijna 6 procent. In de GGZ, jeugdzorg en gehandicaptenzorg is het verloop en verzuim het hoogst.
Meerdere sectoren kampen momenteel met een tekort aan mensen. Maar de zorg is oververtegenwoordigd. Vijf van de tien beroepen waar grote tekorten zijn, zijn zorgberoepen, zoals wijkverpleegkundigen of psychiaters. Mensen stappen ook over naar andere beroepen waarbij de werktijden aantrekkelijker zijn en de werkdruk lager.
De cijfers worden gemeld door onderzoeksbureau EY. 

 

Hersenletsel
Bijeenkomsten Hersenz voor cliënten
Op zaterdag 3 november vindt ivan 10.00 – 12.00 uur in locatie Gagelbosch, Gagelboschplein 200 te Eindhoven.
Tijdens de informatiebijeenkomst gaan we in op (niet-aangeboren) hersenletsel en de behandeling van Hersenz. Ook deelt een oud-deelnemer aan Hersenz zijn eigen ervaringen. Aansluitend is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en een een-op-een gesprek met de aanwezige behandelaren.
Voor deze bijeenkomsten vragen wij geïnteresseerden zich aan te melden via http://www.archipelzorggroep.nl/hersenz of telefonisch via 040 – 264 64 64.

Het inloopspreekuur vindt plaats op donderdag 4 oktober en donderdag 6 december van 15.00 – 17.00 uur in het Gezondheidscentrum, Gagelboschplein 1 te Eindhoven. Het inloopspreekuur is voor de mensen die niet naar de informatiebijeenkomsten kunnen komen of die specifieke vragen hebben die ze graag een-op-een willen bespreken met een behandelaar. Ook professionals, die meer willen weten over hersenletsel en Hersenz, zijn van harte welkom.

Aangezien u vanuit uw werk te maken heeft met mensen met niet-aangeboren hersenletsel vragen wij u vriendelijk om deze informatie te delen met mensen die mogelijk baat hebben bij Hersenz.

 

symposium
Dementie op Jonge Leeftijd
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd organiseert op 3 oktober 2018 in Leusden een symposium dat in het teken staat van Dementie op Jonge Leeftijd. Het wordt georganiseerd in samenwerking met Alzheimer Nederland en het Deltaplan Dementie. Tijdens dit symposium ontmoeten wetenschappers, zorgprofessionals en beleidsmakers elkaar. Onder de sprekers zijn toonaangevende onderzoekers, maar ook mantelzorgers en iemand met dementie op jonge leeftijd zelf.
U kunt zich nog kosteloos aanmelden via https://www.aanmelder.nl/101992. Hier vindt u ook het volledige programma.

 


 

 

 

Zevendaagse scholing
De ergotherapeutische re-integratiecoach’ (NIEUW)
Binnen en buiten de geijkte kaders van de zorg liggen volop kansen voor de ergotherapie. Zo houden steeds meer ergotherapeuten zich bezig met vraagstukken rondom arbeid; een vakgebied bij uitstek voor ondernemende en grensverleggende ergotherapeuten. De ErgoAcademie organiseert in samenwerking met Ellen Weustink (Weustink&Partners), Natascha van Schaardenburgh (Bureau VolZin) en Marly van Tuel (PASpast) de scholing ‘De ergotherapeutische re-integratiecoach’.

Met deze scholing leer je de wereld van de re-integratie kennen en ontwikkel je mogelijkheden om daarbinnen actief te worden. Je leert wat jij als ergotherapeutische re-integratiecoach kunt doen voor cliënten bij het behoud van werk bij de eigen werkgever of bij het verkrijgen en behouden van werk bij een nieuwe werkgever. Daarnaast is er veel aandacht voor wet- en regelgeving en bouw je een portfolio op om de jobcoach-erkenning aan te vragen.

Programma en data:
De zevendaagse scholing ‘De ergotherapeutische re-integratiecoach’ is opgebouwd uit drie modules.
Module 1:           Wet- en regelgeving rondom arbeid
woensdag 31 oktober 2018
Module 2:           Behoud van werk bij de eigen werkgever (eerste spoor/jobcoaching)
woensdag 7 november, 28 november 2018 (middag), 19 december 2018 (middag)
Module 3:           Verkrijgen en behouden van werk bij een andere werkgever (tweede spoor, WGA-trajecten, UWV-trajecten, Participatiewet enzovoort)
2019 Woensdag 9 januari, 30 januari (middag), 13 maart 2019 (middag)
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Meer informatie en aanmelden reintegratiecoach

 

 

Tweedaagse training
Meer impact van je houdingsanalyse en -advies met het DAM-h© model
Je wilt de houding van je cliënt steunen of verbeteren. Maar waarop baseer je je advies voor een therapie, hulpmiddel of een voorziening? Wat is realistisch? En hoe maak je aannemelijk dat je aanpak ‘werkt’? Veel ergotherapeuten en paramedici lopen tegen deze vragen aan. Het analysemodel voor houdingen DAM-h© van Frank Kerkhof geeft antwoorden en richtingen.
Een houding die klachten oplevert of het handelen beperkt, staat niet op zichzelf. Er is altijd een relatie met de persoon en de omgeving, activiteiten, stoornissen en mechanische wetmatigheden als kracht, houding en balanspunt. In de cursus DAM-h© leer je systematisch een mechanische analyse te maken die ook inzichtelijk maakt welke oplossingen, stappen en keuzemomenten er zijn voor behandelaar, de cliënt en zijn omgeving.
Data: Vrijdag 16 & 30 november 2018
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht
Meer informatie en aanmelden meer-impact-houdingsanalyse-en-advies-dam-h-model

 

Driedaagse training
Verdieping met je cliënt met behulp van NLP
In samenwerking met trainingsbureau ‘Je team voor elkaar’ organiseert ErgoAcademie de 3-daagse training Verdieping met je cliënt m.b.v. NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).
Heb jij ook vaak te maken met cliënten die chronische pijn hebben, of onbegrepen pijn, of chronische vermoeidheid? En merk je hoe dit de gedachten en motivatie van je cliënten kan beheersen? Weet je niet altijd hoe je hier handig op in kunt spelen? En lukt het je daarom soms niet om het optimale resultaat te bereiken met je behandelingen? Waardoor je een onvoldaan gevoel kunt hebben?
Met praktische NLP-oefeningen leer jij om de juiste vragen te stellen aan je cliënt, zodat je duidelijkheid krijgt in de hulpvraag en kunt ‘afpellen’. Ook hoor je dan direct welke beperkende overtuigingen (wat kan wél). Tot slot leer je tijdens deze training wat het effect is op de fysiologie bij zowel jou als de cliënt.
Data: Maandag 29 oktober, 26 november en 17 december 2018
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht
Meer informatie en aanmelden NLP

 

Tweedaagse cursus
Opfris-/vervolgcursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
Heb jij de 5-daagse cursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) gedaan? Zou je graag je kennis over de AMPS weer opfrissen? Geef je dan op voor de vervolgcursus ‘AMPS’ van twee dagen bij Ergotherapie Nederland.
Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de taken, software en interpretatie en implementatie van de gegevens naar de behandeling. Tevens worden het observeren, scoren en rapporteren kritisch onder de loep genomen. Het is immers van uitermate groot belang dat de toepassing van de AMPS op een gestandaardiseerde en betrouwbare wijze blijft gebeuren. Het intercollegiaal uitwisselen van ervaringen met de AMPS is een belangrijk onderdeel van deze vervolgcursus. Deze vervolgcursus is bedoeld voor ergotherapeuten die de basiscursus gevolgd hebben en geijkt zijn. In de cursus wordt gewerkt met OTAP software. Indien men nog werkt met  software versie 2002 of 2005 die reeds verlopen zijn, kan niet worden deelgenomen aan de cursus.
Data:     Maandag 5 en 19 november 2018
Locatie:
Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Meer informatie en aanmelden Opfris/vervolgcursus AMPS

 


 

Advertentie
Lerend vermogen van mensen met dementie

Kom op donderdag 15 november 2018 naar de nascholing ‘Ergotherapie bij ouderen’ waarin het lerend vermogen van mensen met dementie centraal staat. Onder leiding van Frans Hoogeveen en aan de hand van zeer inspirerende voorbeelden worden drie vormen van leren bij dementie besproken:

 1. Associatieleren (klassiek conditioneren)
 2. Emotieleren
 3. Foutloos leren

Vervolgens zullen Manja Trouw en Tessa Karsten (ergotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van cliënten met dementie) dieper ingaan op jouw rol bij het overbrengen van deze kennis aan collega zorgverleners en mantelzorgers.
Met de kennis die je opdoet tijdens deze nascholing kun je je nog beter profileren als ergotherapeut werkzaam in de ouderenzorg!
Aanmelden
Ga naar: https://marktwo.nl/nascholingsaanbod/ergotherapeuten-bij-ouderen-2018/

 

Advertentie
Master Neurovalidatie: pure co-creatie!

‘Je eigen werksetting is het uitgangspunt van de lessen’, vertelt Rosa Garrett, fysiotherapeut bij verpleeghuis Evean Oostergouw en afgestudeerd aan de Master Neurorevalidatie. ‘Je leert het echte probleem op de werkvloer zien en analyseren.’ Waarom deze master? ‘Neurologie trok me. Maar ook verandermanagement en projectmatig werken. Die combinatie biedt deze opleiding: je leert de ideeën binnen jouw vakgebied daadwerkelijk in praktijk te brengen.’ Start met de Master Neurorevalidatie bij de HAN. Meer weten? Lees wat de master Rosa heeft opgeleverd.

 

Advertentie
IntramedReacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑