no image

Gepubliceerd op 10-09-18 | Categorie:

Nieuwsbrief 24 augustus 2018

In deze nieuwsbrief:

 • Enquête zorgaanbieders monitor NZa
 • Noodkreet aan minister VWS over tarieven ergotherapie
 • Ergotherapie Nederland alsnog uitgenodigd voor project ´Langer Thuis´Agenda
 • Tweedelijn: Update CAO umc’c: al 6.500 medewerkers kwamen in actie!
 • Vereniging: Afscheid Evelyn Ballegeer (manager M&C)
 • Regio: De Najaarsbijeenkomsten van de RENnen  komen er weer aan!
 • Oproep: Becommentariëring conceptrichtlijn ´Artrose heup knie´
 • Herhaalde Oproepen: Enquête ´Ergotherapie & Zorgtechnologie´ | Enquête ´Ergotherapie en COPD´ | After WFOT congress bijeenkomst
 • Valpreventieweek 2018: Hup in de benen!   
 • Advertenties: Backshop zoekt een adviseur Ergonomie | Nascholing lerend vermogen mensen met dementie 
 • Regionale samenwerking: Bijeenkomst paramedisch samenwerken Breda
 • ErgoAcademie: Body & Mind Language Inzicht in wat jou beweegt in het dagelijks leven | Workshop Oplossingsgericht werken | Studiedag
  Ergotherapie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking | Participatieve Aanpak op de werkplek

 

Beste lezer,
Een lange nieuwsbrief deze keer, Ergotherapie Nederland heeft tijdens de vakantieperiode niet stil gezeten. Veel nieuws dus en houdt uw agenda bij de hand voor alle activiteiten in het najaar. We houden u graag op de hoogte.

Enquête zorgaanbieders monitor
Onderzoek naar betaalbaarheid paramedische zorg door NZa
Een van de acties uit het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische Zorg is een onderzoek dat de NZa doet naar de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de paramedische zorg. Dit is een belangrijk onderzoek. Het gaat over eerstelijnszorg, zowel geleverd vanuit eerstelijns praktijken als vanuit de instellingen. We hopen en verwachten dat hiermee een reëel beeld wordt gevormd en dat de data voldoende informatie geven om indringend te bespreken met o.a. de zorgverzekeraars.
Het is van belang dat zoveel mogelijk ergotherapeuten waar dit onderzoek op van toepassing is, de vragenlijst beantwoorden. Dus…doe mee! De enquête is beschikbaar tot 9 september 2018.
Voor meer informatie: Bericht monitor paramedische zorg
Rechtstreekse link naar de enquête:  Enquête monitor paramedische zorgaanbieders

Tarieven ergotherapie
Noodkreet aan minister VWS over tarieven ergotherapie
Op 20 augustus 2018 stuurde Theo van der Bom, directeur-bestuurder van EN een brief aan minister Bruins in verband met de lage tarieven in de contracten van de zorgverzekeraars. De tarieven voor eerstelijns ergotherapie, of dat nu vanuit een instelling wordt gegeven of vanuit een eerstelijns praktijk, zijn al jaren te laag. Inmiddels stijgt het water velen tot de lippen en kan er niet of nauwelijks meer worden geïnvesteerd in kwaliteit, bedrijfsvoering en, last but not least, in personeel. In de brief doet van der Bom een voorstel om te komen tot betaalbare, duurzame en kwalitatief goede zorg.

De volledige brief aan de minister van VWS is hier te lezen, evenals de bijlage.

Ergotherapie Nederland alsnog uitgenodigd voor project ´Langer Thuis´
In een recente nieuwsbrief las u dat Ergotherapie Nederland een brief stuurde aan de minister van VWS over het project ´Langer Thuis´. De inhoud van die brief kunt u hier terug lezen: Brief aan minister VWS Langer Thuis. Daarin zijn we onder andere ingegaan op de ‘ouderencoach’ en het belang van de inzet van de ergotherapeut in de ouderenzorg.
Hoewel het project ´Langer Thuis´ reeds gestart was, heeft men recentelijk, naar aanleiding van onze brief, Ergotherapie Nederland ook uitgenodigd om als vertegenwoordiger van deze belangrijke beroepsgroep in de ouderenzorg deel te nemen aan de werkgroep. Uiteraard gaat EN in op deze uitnodiging en zal EN ook de 4 andere PPN partijen vertegenwoordigen.

Bericht NFU
Update CAO umc’c: al 6.500 medewerkers kwamen in actie!
Er is nog geen beweging bij de werkgeversorganisatie NFU, anders dan de uitnodiging voor een informeel gesprek over een nieuwe Cao UMC. De vier werknemersorganisaties zullen dat gesprek binnenkort aangaan, maar wel met de boodschap dat onderhandelen pas zin heeft als de NFU bereid is met een beter bod te komen. Is die bereidheid er niet, dan volgen verdergaande acties.

De actiebereidheid in umc’s stijgt gestaag. Sinds 5 juli zijn al ruim 6.500 umc-werknemers in actie gekomen door het hele land voor een goede cao. Naast het UMCU en het LUMC zijn intussen ook in het Maastricht UMC+ stiptheidsacties gestart en in het Erasmus MC vindt op 30 augustus nog een actiebijeenkomst plaats.
De signalen van ontevredenheid hebben natuurlijk ook de NFU bereikt. De vier werknemersorganisaties hebben een uitnodiging ontvangen voor een informeel verkenningsgesprek. De vraag is in hoeverre wij die uitnodiging serieus kunnen nemen. De NFU moet immers eerst met betere voorstellen komen, voordat de werknemersorganisaties weer gaan onderhandelen over de cao. Toch hebben ze besloten het gesprek wel aan te gaan, om te verkennen in hoeverre er onderhandelingsruimte is. Is die ruimte er niet, dan volgen verdergaande acties. Een zondagsdienst ligt dan het meest voor de hand.
In een online vragenlijst heeft AC/FBZ gevraagd hoe u een zondagsdienst wilt invullen. De input die daarop is gegeven, heeft veel nuttige informatie opgeleverd. Een overgrote meerderheid is bereid om aan een zondagsdienst mee te doen, en heeft in de voorbereiding daarop vooral behoefte aan do’s en don’ts en aan een voorlichtingstekst voor patiënten. Als het inderdaad tot een zondagsdienst komt, krijgt u die informatie uiteraard aangeleverd.
Eind augustus/begin september weten we meer over het vervolg en zullen we u uiteraard informeren.
Meer weten? Lees dan ook het pamflet dat de vier werknemersorganisaties in alle umc’s zullen verspreiden.

 Vereniging

Afscheid Evelyn Ballegeer (manager M&C)
31 Augustus is de laatste werkdag van Evelyn Ballegeer, manager Marketing & Communicatie bij EN. In de afgelopen periode hebben we plezierig samen gewerkt en is haar inbreng voor de ergotherapie en Ergotherapie Nederland waardevol geweest. We zijn haar daar natuurlijk dankbaar voor. Veranderende omstandigheden hebben Evelyn doen besluiten een nieuwe uitdaging aan te gaan. We wensen haar daarbij veel succes!

Regio
De Najaarsbijeenkomsten van de RENnen  komen er weer aan!
Donderdag 18 oktober: REN Zuid Holland
WZH De Prinsenhof – Leidschendam. Ontvangst 16.00, start 16.30.
Aanmelden: ren.zuid.holland@ergotherapie.nl
Maandag 22 oktober: REN Noord
Van der Valk Groningen – Hoogkerk. Ontvangst 18.30, start 19.00.
Aanmelden: ren.noord@ergotherapie.nl
Donderdag 25 oktober: REN Noord Holland
Van der Valk Oostzaan-Amsterdam. Ontvangst 18.30, start 19.00.
Aanmelden: ren.noord.holland@ergotherapie.nl
Maandag 29 oktober: REN Overijssel/Noordoostpolder
Your Meeting Zwolle. Ontvangst 18.30, start 19.00.
Aanmelden: ren.overijssel@ergotherapie.nl
Donderdag 1 november: REN Brabant-Oost
Van der Valk ’s Hertogenbosch – Vught. Ontvangst 17.30, start 18.00.
Aanmelden: ren.brabant.oost@ergotherapie.nl
Dinsdag 6 november: REN Gelderland
Van der Valk Arnhem. Ontvangst 18.30, start 19.00
Aanmelden: ren.gelderland@ergotherapie.nl
Dinsdag 13 november: REN Utrecht/Flevoland
Restaurant VvAA – Utrecht. Ontvangst 18.30, start 19.00
Aanmelden: ren.utrecht@ergotherapie.nl
Donderdag 15 november: REN Noord Brabant West / Zeeland
Van der Valk Breda-Princeville. Ontvangst 17.00, start 17.50
Aanmelden: west.brabant.zeeland@ergotherapie.nl
Maandag 19 november: REN Limburg
Van der Valk Stein – Urmond. Ontvangst 18.30, start 19.00
Aanmelden: ren.limburg@ergotherapie.nl

 Oproep
Becommentariëring conceptrichtlijn ´Artrose heup knie´
Ergotherapie Nederland is uitgenodigd door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) om de concepttekst van de multidisciplinaire richtlijn ‘Artrose heup knie – conservatieve behandeling’  te becommentariëren.

De richtlijn is bedoeld voor de conservatieve behandeling van volwassen patiënten met artrose van de heup of knie, in zowel de eerste als tweede lijn. De richtlijn is niet bedoeld voor patiënten met knie- en/of heupartrose als gevolg van inflammatoire artritis zoals reumatoïde artritis of jichtartritis.
Becommentariëring van de richtlijn vraagt een bestudering van de richtlijn. Een reactie moet voor 13 september bij Ergotherapie Nederland aangeleverd worden. De commentaren zullen gebundeld als één reactie verstuurd worden. Het becommentariëren levert punten op voor het kwaliteitsregister.
Heb je als ergotherapeut expertise en ervaring in de behandeling van cliënten met artrose van de heup of knie en ben je op de hoogte van de werkwijzen, als ook knelpunten op dit gebied? Zou je als lid van Ergotherapie Nederland willen deelnemen aan deze commentaarronde? Als je geïnteresseerd bent, nodigen we je uit om een mail sturen naar en@ergotherapie.nl  o.v.v. “richtlijn Artrose heup knie”.

Herhaalde oproep
Enquête ´Ergotherapie & Zorgtechnologie´
Wat betekent dit voor de praktijk?
Zorgtechnologie* is van grote invloed op het vakgebied van de ergotherapeut.
De Commissie Zorgtechnologie van EN vraagt zich af: Waar staat ergotherapie op dit moment op het gebied van zorgtechnologie? Via deze enquête willen we ervaringen van ergotherapeuten inventariseren. Invullen neemt slechts enkele minuten in beslag. Alvast bedankt!
*Onder zorgtechnologie verstaan we o.a.: E-health, Robotica, Domotica, Serious Games, Virtual reality, Apps.

Herhaalde oproep
Enquête ´Ergotherapie en COPD´
Vanuit de Ergotherapie Nederland Werkgroep Ergotherapie en COPD van vragen wij uw medewerking voor het volgende:

Om de ´Standaard ergotherapie bij COPD´ verder door te ontwikkelen en uiteindelijk tot een richtlijn te komen, vragen we ergotherapeuten die met COPD-cliënten werken een enquête in te vullen. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in welke meetinstrumenten en vragenlijsten deze ergotherapeuten momenteel in de praktijk gebruiken. De Enquête vraagt slechts enkele minuten van uw tijd, maar helpt ons als werkgroep een stuk verder! Namens de werkgroep Ergotherapie en COPD, alvast bedankt voor uw medewerking! Namens de werkgroep Ergotherapie en COPD.

 

Herinnering
After WFOT congress
bijeenkomst
Vol inspiratie kwamen de deelnemers aan het WFOT congres 2018 terug uit Zuid-Afrika. We willen graag de belangrijke en inspirerende onderwerpen nog eens de revue laten passeren in Nederland en organiseren daarom een ‘After WFOT congress’ bijeenkomst. Iedereen is welkom, zowel de mensen die naar het congres geweest zijn, als mensen die geïnteresseerd zijn in internationale ontwikkelingen. Wil je zelf iets op de agenda zetten bij deze bijeenkomst? Meld dit dan via EN@ergotherapie.nl o.v.v. After WFOT18.

Voor soep en een broodje bij aankomst wordt gezorgd.
Aanmelden kan via EN@ergotherapie.nl, onder vermelding van ´AfterWFOT-aanmelding´ en eventueel lidnummer.
Datum en tijd: 18 september 2018, 17.30-19.30 uur
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 Utrecht

 


 

Valpreventieweek 2018: Hup in de benen!   

Van 1 t/m 7 oktober is de jaarlijkse valpreventieweek. In deze week vraagt VeiligheidNL samen met partners extra aandacht voor valpreventie en vitaal ouder worden. Professionals worden opgeroepen om activiteiten te organiseren om ouderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met valpreventie. Hup, in de benen!
DobbelFit: het kennis- en actiespel dat je fit en vitaal houdt.
Speciaal voor deze week ontwikkelde VeiligheidNL samen met partners (KBO-PCOB, KNMP, Nationaal Ouderen Fonds, NVFG, Rode Kruis, Buurtzorg) en in co-creatie met ouderen het spel DobbelFit. Dit kennis- en actiespel maakt ouderen op een leuke manier bewust dat zij veel kunnen doen om de kans op een val te verkleinen. In teamverband beantwoorden ouderen kennisvragen en doen beweeg-opdrachten. Samen lachen en bewegen staat voorop! Dit spel is in te zetten door zorgprofessionals en   vrijwilligers tijdens de valpreventieweek.

Toolkit valpreventieweek
Op de site van VeiligheidNL vindt staat de Toolkit voor de valpreventieweek die te gebruiken is bij de activiteiten. Professionals die hun organisatie en activiteiten in de schijnwerpers willen zetten kunnen zich inschrijven voor de Valpreventie Award, hiermee krijgt u extra bekendheid en maakt u kans op een geldprijs van €500,-.
Kijk voor meer informatie op www.veiligheid.nl/valpreventieweek

 


 

Advertentie
Backshop zoekt een adviseur Ergonomie
De Backshop is op korte termijn op zoek naar een zelfstandige en veelzijdige teamspeler die niet bang is voor een uitdaging, de mens centraal stelt en vanuit een klachtenanalyse ons advies- en productaanbod kan matchen. Ben jij de ergotherapeut, die in een klein team grootse verrichtingen uitvoert, dan nodigen we je graag uit om te solliciteren naar de functie van:

Adviseur Ergonomie V/M (parttime/fulltime)
Met een Arbo- of therapeutische opleiding

Functie inhoud:

– Je voert zelfstandig werkplekonderzoeken uit en rapporteert je bevindingen aan de klant
– Je adviseert (potentiële) klanten in de showroom zowel curatief als preventief
– Je zorgt voor het leveren van ergonomisch meubilair, de daarbij horende instructie en werkplekcheck
– Klanten kunnen bij jou terecht voor een integraal advies over onze producten, lichamelijke klachten en/of specifieke werkzaamheden
– Je zorgt voor het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand 

Heb je interesse?
Voor aanvullende informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Alex Rodi (010-4702611)
Je sollicitatie kan je, samen met je CV, vóór 30 augustus 2018 zenden aan alex@backshop.nl

Voor meer informatie: https://ergotherapie.nl/backshop-bv-adviseur-ergonomie/

 

 

Advertentie
Lerend vermogen mensen met dementie
Kom op donderdag 15 november 2018 naar de nascholing ‘Ergotherapie bij ouderen’ waarin het lerend vermogen van mensen met dementie centraal staat. Onder leiding van Frans Hoogeveen en aan de hand van zeer inspirerende voorbeelden worden drie vormen van leren bij dementie besproken:

 • Associatieleren (klassiek conditioneren)
 • Emotieleren
 • Foutloos leren

Vervolgens zullen Manja Trouw en Tessa Karsten (ergotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van cliënten met dementie) dieper ingaan op jouw rol bij het overbrengen van deze kennis aan collega zorgverleners en mantelzorgers.Met de kennis die je opdoet tijdens deze nascholing kun je je nog beter profileren als ergotherapeut werkzaam in de ouderenzorg!

Voor meer informatie en aanmelden: https://marktwo.nl/nascholingsaanbod/ergotherapeuten-bij-ouderen-2018/

 


 

Body & Mind Language Inzicht in wat jou beweegt in het dagelijks leven
Tweedaagse training
Body & Mind Language (BML) is een methode die toepast kan worden tijdens de ergotherapeutische behandeling van cliënten met chronische pijn, vermoeidheid en burn-out. BML is een ervaringsgerichte methode om gedragsverandering te bewerkstelligen.
Onderwerpen tijden de training:

– Waarom is het belangrijk het lichaam in te zetten bij coaching?
– Werken met lichaamssplitsingen. De betekenis van voor, achter, zij, boven en onder.
– Laban bewegingsanalyse naar de praktijk vertaald. Het kunnen inzetten van de elementen: wat (lichaam) kracht, ruimte en ritme/tijd.
– Het werken met houdingen. Verschillende manieren waarop een cliënt overtuigingen, emoties en/of zijn gebruikelijke reactie op een situatie kan beleven en veranderen.
– De verschillende fases van het coachen met BML: verkenning, verbreding, provocatie, integratie, reflectie.

Voor meer informatie over BML: Ergotherapie Magazine 2018 nummer 3.

Data: Vrijdag 5 oktober en woensdag 14 november 2018
Locatie:
Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Meer informatie en aanmelden Body en Mind Language

 

Workshop
Oplossingsgericht werken
Stap voor stap progressie bereiken vanuit de kracht van de cliënt
In deze interactieve workshop maak je kennis met de oplossingsgerichte werkwijze waarin je door het stellen van de juiste vragen de cliënt begeleidt om stap voor stap vooruitgang te boeken, door het expliciet herkennen en inzetten van de sterke kanten van de cliënt.
De oplossingsgerichte benadering vindt zijn oorsprong in de Solution-Focused Brief Therapy (De Shazer, Berg), is bewezen effectief. Het is een positieve benadering, zeer bruikbaar als aanvulling op de gangbare werkwijze van de ergotherapeut. Opgedane inzichten zijn direct toepasbaar in de praktijk.
Doelgroep: Ergotherapeuten die werken AGZ of GGZ met mensen met blijvende beperkingen en/of chronische (progressieve) aandoeningen en/of hun naasten/verzorgers.
Data: Donderdag 1 november 2018, 17.30 – 21.00 uur
Locatie:
Haaglanden Medisch Centrum (locatie Antoniushove), Leidschendam
Meer informatie en aanmelden workshop Oplossingsgericht werken

 

Studiedag
Ergotherapie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Op Vrijdag 21 september 2018 organiseert de ErgoAcademie in samenwerking met Paulien Duinkerken en Lisette Janssen van het “Landelijk netwerk ergotherapeuten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking” (ET-VG) van Ergotherapie Nederland de alweer 3e Studiedag ‘Ergotherapie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’.
Deze studiedag richt zich op ergotherapeuten werkzaam met volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking. Het plenaire gedeelte zal ingaan op wat het werken met deze doelgroep zo specifiek maakt. We gaan tijdens deze studiedag op zoek naar de specifieke toepassingsmogelijkheden binnen deze doelgroep. Ook is er tijd om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Data: Vrijdag 21 september 2018
Locatie:
Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Meer informatie en aanmelden Ergotherapie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

 

Tweedaagse training
Participatieve Aanpak op de werkplek
Hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op bij arbeidsvragen? Welke handvatten gebruik je om tot een plan van aanpak te komen om een cliënt aan het werk te houden of terug te brengen op zijn werkplek?
Ergotherapeuten zijn toenemend betrokken bij arbeidsvragen. In deze nieuwe training komt de participatieve Aanpak aan de orde.  De Participatieve Aanpak op de werkplek biedt een gestructureerde methode om deze vragen samen de werknemer en de werkgever aan te pakken en stelt je als ergotherapeut in staat naast de rol van behandelaar ook der rol van trajectbegeleider op je te nemen.
In de onlangs verschenen Multidisciplinaire Leidraad Participatieve Aanpak op de Werkplek heeft deze methode een duidelijke plek gekregen, onder andere voor ergotherapeuten.
Data: Donderdag 4 oktober en 1 november 2018, 14.00/17.00 uur
Locatie:
Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Meer informatie en aanmelden Participatieve Aanpak op de werkplekReacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑