no image

Gepubliceerd op 24-08-18 | Categorie:

Nieuwsbrief 27 juli 2018

In deze nieuwsbrief:

  • Oproepen: Wereld Ergotherapie Dag 2018: #WED18 | Leden landelijke Werkgroep Ergotherapie & COPD
  • Jongste ergotherapeut van Nederland?
  • After WFOT congress bijeenkomst
  • Agenda
  • Tweedelijn: Acties umc’s voor goede CAO
  • Herhaalde Oproepen: Deelname aan ontwikkeling JGZ-richtlijn ‘Houding en bewegen’ | Becommentariëring conceptrichtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’
  • Regionale samenwerking: Bijeenkomst paramedisch samenwerken Breda
  • ErgoAcademieOpfris-/vervolgcursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) | Zevendaagse scholing ‘De ergotherapeutische re-integratiecoach’ | Dé NLP-Practitioner-opleiding voor ergotherapeuten (NIEUW) | Timemanagement ‘Baas over eigen tijd in de zorg’

Oproep
Wereld Ergotherapie Dag 2018: #WED18

Delen cliëntervaringen
Op 27 oktober is het Wereld Ergotherapie Dag! De dag om extra aandacht aan ons mooie beroep te besteden. Ergotherapie Nederland is op zoek naar verhalen van cliënten om het effect van ergotherapie tijdens deze dag extra onder de aandacht te brengen. Deze ervaringsverhalen, eventueel met foto, delen wij graag via o.a. social media. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Heb jij een cliënt die het leuk vindt om een kort verhaal te schrijven over het effect van de ergotherapeutische behandeling en wat de ergotherapie voor hem/haar heeft betekend? Stuur dit verhaal (met schriftelijke toestemming van de cliënt) uiterlijk 14 oktober naar en@ergotherapie.nl zodat we tijdens Wereld Ergotherapie Dag massaal onder de aandacht kunnen brengen wat de kracht van ergotherapie is. Deel het verhaal rond 27 oktober vooral ook via je eigen kanalen!

Disciplines mee laten lopen
Wil jij helpen om ergotherapie nog beter op de kaart te zetten? Nog altijd is niet voor iedereen duidelijk wat ergotherapeuten kunnen bieden, ook niet bij de disciplines of verwijzers waar vaak mee wordt samengewerkt. Wereld Ergotherapie Dag 2018 is een mooie aanleiding om hen uit te nodigen om een dag(deel) mee te laten lopen met een ergotherapeut. Op deze manier zet je ergotherapie en jezelf goed op de kaart. Je hoeft uiteraard niet te wachten tot WED zelf om iemand mee te laten lopen, het kan zeker nu al van meerwaarde zijn om dat te doen. Ervaringen met deze meeloopsessie plaatsen we graag op social media, dit kan geschreven zijn door de discipline die meegelopen heeft of door de ergotherapeut zelf. Een kort verslag van deze meeloopervaringen ontvangen wij graag uiterlijk 21 oktober op en@ergotherapie.nl (denk aan het toestemmingsformulier).

Oproep
Leden landelijke Werkgroep Ergotherapie & COPD
De landelijke Werkgroep Ergotherapie & COPD is op zoek naar nieuwe leden. In de nabije toekomst willen we de Standaard Ergotherapie bij COPD verder ontwikkelen tot richtlijn. Heb je ervaring met en interesse in onderzoek en het schrijven van een richtlijn reageer dan door een mail te sturen naar en@ergotherapie.nl o.v.v. Werkgroep Ergotherapie & COPD.De werkgroep nodigt u dan uit voor een volgende vergadering, waarbij u de sfeer kunt proeven en inhoudelijk meer te weten komt over wat we als werkgroep doen.

Jongste ergotherapeut van Nederland?
In de vorige nieuwsbrief hadden we het bericht dat Esmee Mees mogelijk de jongste afgestudeerde ergotherapeute was. Er zijn verschillende reacties binnen gekomen van ergotherapeuten die op moment van afstuderen (enkele maandjes) jonger waren dan Esmee (leeftijd 20 jaar en 9 maanden):

– Rianne Rijksen studeerde in 2007 af en was toen 20 jaar en 8 maanden oud.
– Saskia van Bockel was 20 jaar en 9 maanden toen zij in 1970 afstudeerde. Zij werkt inmiddels nog met veel plezier in het vak.
– Veerle van Bergen studeerde af in januari 2014 en was toen 20 jaar en 7 maanden oud. Zij is geboren in juni 1993 en studeerde af in januari 2014. Zij heeft het nu al 4,5 jaar prima naar haar zin als ergotherapeut, SI-therapeut en kinderergotherapeut i.o. In de gehandicaptenzorg. Zij is daarmee (voorlopig) de jongste die zich meldde.

After WFOT congress bijeenkomst
Vol inspiratie kwamen de deelnemers aan het WFOT congres 2018 terug uit Zuid-Afrika. We willen graag de belangrijke en inspirerende onderwerpen nog eens de revue laten passeren in Nederland en organiseren daarom een ‘After WFOT congress’ bijeenkomst. Iedereen is welkom, zowel de mensen die naar het congres geweest zijn, als mensen die geïnteresseerd zijn in internationale ontwikkelingen. Wil je zelf iets op de agenda zetten bij deze bijeenkomst? Meld dit dan via EN@ergotherapie.nl o.v.v. After WFOT18.
Voor soep en een broodje bij aankomst wordt gezorgd.

Aanmelden kan via EN@ergotherapie.nl, onder vermelding van After WFOT aanmelding en lidnummer.
Datum en tijd: 18 september 2018, 17.30-19.30 uur
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 Utrecht


 

 

Agenda:
Noteer voor na de vakanties alvast de volgende data:
18 september   After WFOT congress bijeenkomst

REN bijeenkomsten in de regio, onderwerpen, locaties en tijdstippen volgen nog

18 oktober         REN Zuid-Holland
22 oktober         REN Noord
25 oktober         REN Noord-Holland
29 oktober         REN Overijssel/Noordoostpolder
1 november       REN Brabant-Oost
6 november       REN Gelderland
13 november    REN Utrecht/Flevoland
15 november    REN Brabant/West-Zeeland
19 november    REN Limburg

8 november       Algemene Ledenvergadering. Let op! Dit betreft een gewijzigde datum.


 

Tweedelijn
Acties umc’s voor goede CAO
Op maandag 9 juli zijn, met de aftrap in het LUMC, stiptheidsacties begonnen in de UMC’s. Wat betekenen de acties voor u?
Om tot een goede cao voor de umc’s te komen, blijkt het helaas noodzakelijk een actietraject in te gaan. De acties zijn een gezamenlijk initiatief van de vier werknemersorganisaties AC/FBZ, CMHF, FNV en CNV.

Oog voor patiëntenzorg
Elk umc heeft een actiecomité en er zijn verschillende werknemersbijeenkomsten gehouden. Per umc wordt de vorm en de duur van de actie bepaald. De werknemers nemen hun verantwoordelijkheid als het gaat om de patiëntenzorg, de acties hebben geen invloed op de kwaliteit van de zorg. De werkgever wordt tijdig geïnformeerd over de actieplannen, zodat hij hierop kan anticiperen.

Meer weten? Klik hier om de rest van het artikel te lezen.
Lees in de FAQ onder meer hoe u beschermd bent en wat stiptheidsacties zijn.

 


 

Herhaalde Oproep
Deelname aan ontwikkeling JGZ-richtlijn ‘Houding en bewegen’
Ergotherapie Nederland is door TNO uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep voor de ontwikkeling van een ‘Houding en Bewegen’. In september zal de eerste bijeenkomst plaats vinden. De looptijd van het project is twee jaar. De gevraagde tijdsinvestering is ongeveer vier werkgroepbijeenkomsten van circa 2-2,5 uur per keer en daarnaast de voorbereiding (lezen van de stukken). Er is een vergoeding voor deelname aan de bijeenkomsten.

Heb je expertise en ervaring in de behandeling van jongeren op gebied van houding en bewegen? Zou je als lid namens Ergotherapie Nederland willen deelnemen aan de werkgroep? Stuur dan een mail naar en@ergotherapie.nl  o.v.v. “Werkgroep JGZ-richtlijn”.

Herhaalde Oproep
Becommentariëring conceptrichtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’
Ergotherapie Nederland is uitgenodigd door IKNL om de Conceptrichtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase te becommentariëren.
Becommentariëring van de richtlijn vraagt een bestudering van de richtlijn en het aanleveren van het commentaar aan Ergotherapie Nederland. De gebundelde commentaren worden als één reactie door Ergotherapie Nederland verstuurd. Het becommentariëren levert punten op voor het kwaliteitsregister. Ben je lid van Ergotherapie Nederland, heb je expertise en ervaring in de behandeling van cliënten met kanker in de palliatieve fase? Dan vragen we jouw medewerking bij de commentaarronde van deze richtlijn. Stuur een mail aan en@ergotherapie.nl  o.v.v. “richtlijn vermoeidheid bij kanker”.

Regionale samenwerking
Bijeenkomst paramedisch samenwerken Breda.
 
Een van de belangrijke punten in het regeerakkoord is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. De essentie van het rapport de Juiste zorg op de juiste plek is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). PPN heeft een subsidie aanvraag ingediend bij VWS voor het project PPN regionaal samenwerken, omdat het een concreet voorbeeld is van de Juiste zorg op de juiste plek. <<https://paramedischplatform.nl/nieuws/taskforce-overhandigt-rapport-de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-wie-durft-aan-minister-bruno-bruins-vws>>

In de regio Breda is een pilot Regionaal Samenwerken in Breda in voorbereiding. Eind juni vond de tweede bijeenkomst plaats. Bij deze voorbereiding werkt het Paramedisch Platform Nederland (PPN) samen met de ROS Robuust. Het doel van de bijeenkomst was het bespreken van concrete vervolgstappen om het netwerk Breda op te zetten. Alle vijf de disciplines van PPN (ergotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en diëtetiek) waren vertegenwoordigd.

Wat hebben we 27 juni gedaan?

– Praktische vragen besproken
Ondersteuning van PPN en Robuust is gewenst, zowel financieel als met kennis en kunde.We spreken af dat het netwerk voor deze pilot zich beperkt tot de grenzen van de stad Breda.
De aanwezigen willen graag de fysiotherapeuten bij de start van de pilot betrekken.
– De huidige netwerken (van mono- tot multidisciplinair) in Breda geïnventariseerd
Voorstel en vervolg: wijken met kartrekkers
Om een concreet vervolg te geven komt er een groep van twaalf leden, bestaande uit twee leden per beroepsgroep. Deze groep gaat aan de slag met het opzetten van het netwerk. De wens is uitgesproken de aanpak per wijk te gaan uitvoeren. In september vindt er een vervolgbijeenkomst plaats.

 


Opfris-/vervolgcursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
Heb jij de 5-daagse cursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) gedaan? Zou je graag je kennis over de AMPS weer opfrissen? Geef je dan op voor de vervolgcursus ‘AMPS’ van twee dagen bij Ergotherapie Nederland.
Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de taken, software en interpretatie en implementatie van de gegevens naar de behandeling. Tevens worden het observeren, scoren en rapporteren kritisch onder de loep genomen. Het is immers van uitermate groot belang dat de toepassing van de AMPS op een gestandaardiseerde en betrouwbare wijze blijft gebeuren. Het intercollegiaal uitwisselen van ervaringen met de AMPS is een belangrijk onderdeel van deze vervolgcursus. Deze vervolgcursus is bedoeld voor ergotherapeuten die de basiscursus gevolgd hebben en geijkt zijn. In de cursus wordt gewerkt met OTAP software. Indien men nog werkt met  software versie 2002 of 2005 die reeds verlopen zijn, kan niet worden deelgenomen aan de cursus.

Data:     Maandag 5 en 19 november 2018
Locatie:
Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht

Meer informatie en aanmelden Opfris/vervolgcursus AMPS

 

 

Zevendaagse scholing ‘De ergotherapeutische re-integratiecoach’ (NIEUW)
Binnen en buiten de geijkte kaders van de zorg liggen volop kansen voor de ergotherapie. Zo houden steeds meer ergotherapeuten zich bezig met vraagstukken rondom arbeid; een vakgebied bij uitstek voor ondernemende en grensverleggende ergotherapeuten. De ErgoAcademie organiseert in samenwerking met Ellen Weustink (Weustink&Partners), Natascha van Schaardenburgh (Bureau VolZin) en Marly van Tuel (PASpast) de scholing ‘De ergotherapeutische re-integratiecoach’.

Met deze scholing leer je de wereld van de re-integratie kennen en ontwikkel je mogelijkheden om daarbinnen actief te worden. Je leert wat jij als ergotherapeutische re-integratiecoach kunt doen voor cliënten bij het behoud van werk bij de eigen werkgever of bij het verkrijgen en behouden van werk bij een nieuwe werkgever. Daarnaast is er veel aandacht voor wet- en regelgeving en bouw je een portfolio op om de jobcoach-erkenning aan te vragen.
Programma en data:
De zevendaagse scholing ‘De ergotherapeutische re-integratiecoach’ is opgebouwd uit drie modules.
Module 1:  Wet- en regelgeving rondom arbeid – woensdag 31 oktober 2018
Module 2: Behoud van werk bij de eigen werkgever (eerste spoor/jobcoaching) – woensdag 7 november, 28 november 2018 (middag), woensdag 19 december 2018 (middag)
Module 3: Verkrijgen en behouden van werk bij een andere werkgever (tweede spoor, WGA-trajecten, UWV-trajecten, Participatiewet enzovoort) – woensdag 9 januari 2019, woensdag 30 januari 2019 (middag), woensdag 13 maart 2019 (middag)
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Meer informatie en aanmelden reintegratiecoach

 

 

Dé NLP-Practitioner-opleiding voor ergotherapeuten
Met de methodiek NLP (neuro-linguïstisch programmeren) leer je praktische vaardigheden en technieken om je persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit enorm te vergroten en je leert hoe jij je gedrag en communicatie met cliënten, mantelzorgers en verzorgers, verwijzers, collega’s en medewerkers kunt verbeteren en verdiepen. Zodat jij nog beter je vak kunt uitoefenen, meer energie en tijd overhoudt en werkt vanuit persoonlijke kracht en plezier.
Tijdens deze opleiding word je bij de ErgoAcademie opgeleid tot ‘Internationaal gecertificeerd NLP-practitioner’.

Persoonlijke ontwikkeling en communicatie- en coachvaardigheden
NLP leren en elke dag toepassen gaat over het ontdekken ‘hoe jij de dingen doet die je doet’ en hoe je dat kunt veranderen. Je leert hoe je jouw veelal onbewuste gedrag- en denkpatronen kunt herkennen en ombuigen. Hoe reageer jij op bepaalde situaties? Welke emoties helpen of verzwakken je? Welk gedrag is effectief en welk gedrag niet? Zodat je sneller, slimmer en handiger de resultaten kunt bereiken die jij wilt, waarbij je lekkerder in je vel zit en vol overtuiging je werk kunt doen.

Diploma en accreditatie
Cursisten ontvangen een internationaal gecertificeerd diploma indien de eindopdracht is afgerond en bij een aanwezigheid van minimaal 90% op alle cursusdagen samen. De accreditatie voor deze opleiding bedraagt 129 punten.

Data: De cursusdagen zijn verdeeld over zeven blokken van twee aaneengesloten dagen (vrijdag en zaterdag): 25 en 26 januari, 8 en 9 maart, 12 en 13 april, 21 en 22 juni, 13 en 14 september, 11 en 12 oktober en 15 en 16 november 2019.
Locatie: Opmaat flexwerken en trainen, Huizermaatweg 31, 1272 NA Huizen
Meer informatie en aanmelden NLP practitioner

 

 

Timemanagement ‘Baas over eigen tijd in de zorg’

“Een cursus waar je echt iets mee kunt; je kan er direct mee aan de slag.”
“Heel leuk. Goede afwisseling van praktisch doen en input krijgen van de trainer en tenslotte zelf aan het werk ermee.”
“Blij dat ik hier mijn (kostbare) tijd aan besteed.”

Een zorgprofessional heeft veel ballen in de lucht te houden. Je hebt je cliënten contacten, je werkoverleggen, je moet je uren bij houden om op een juiste manier te kunnen declareren en je hebt natuurlijk het bijhouden van gegevens in het zorgmanagementsysteem. Alles bij elkaar vergt dit veel tijd en er ontstaat mogelijk een conflict tussen waar je voor opgeleid bent en de administratieve rompslomp.
Heb jij jezelf wel eens afgevraagd welke taken, rollen en bevoegdheden je hebt binnen jouw werk als zorgprofessional? Welke drie rollen in jouw top drie staan en welke taken daarbij horen? Wat je als dringend ervaart en wat echt belangrijk is? Kortom welke keuzes maak jij en welke prioriteiten stel jij in de hoeveelheid taken en opdrachten die je wil of moet doen, en hoe maak jij dan deze keuzes? Met zorg voor je verantwoordelijkheden, taken en je eigen tijd.
Timemanagement kan je hierbij uitstekend helpen. Het is namelijk een aan te leren vaardigheid die gaat over prioriteiten stellen, delegeren, helder communiceren, onderhandelen en tijd besteden aan datgene dat belangrijk is voor jou. Door inzicht leer je andere keuzes te maken met betrekking tot je rollen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en tijdbesteding. Het inzichtelijk maken van deze zaken maakt dat je sneller, slimmer en effectiever proactief beslissingen kunt nemen. Eigenlijk gaat Timemanagement over het nemen van persoonlijk leiderschap in je werk.
In deze training wordt gebruik gemaakt van zeer concrete methoden en technieken en je gaat naar huis met werkbare tips, trucs en een checklists die uw direct persoonlijke effectiviteit en efficiënt timemanagement zullen opleveren. Heb jij het permanent druk en ervaar jij regelmatig stress in verband met te veel deadlines en de klem tussen werk en privé, dan is deze training een uitstekende tijdinvestering voor zowel je werkgever als jezelf!

Data: Het betreft een eendaagse cursus. De eerstkomende data zijn: vrijdag 23 november 2018, maandag 8 april 2019, vrijdag 22 november 2019.
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Meer informatie en aanmelden Timemanagement

 Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑