no image

Gepubliceerd op 29-06-18 | Categorie:

Nieuwsbrief 27 juni 2018


In deze nieuwsbrief:

  • Belangenbehartiging: Brief aan Ministerie van VWS: Langer Thuis | Kwaliteitsregister nieuws | Ergotherapie Nederland aangesloten bij Samenwerkingsverband Pijn Alliantie in Nederland (P.A.I.N.) | Verplichte meldcode huiselijk geweld
  • Vereniging: Oproep leden Commissie Internationale betrekkingen | Oproep leden Landelijke Werkgroep Ergotherapie & COPD
  • ErgoAcademieSchoolAMPS | Ondernemerschap voor ergotherapeuten: Hoe start ik mijn eigen praktijk? | Verdieping met je cliënt m.b.v. NLP | Het proces binnen de Wmo; van probleem, naar aanvraag tot rolstoel
  • Advertentie: IPT: Tweejarige opleiding Psychosomatische Therapie

Brief aan Ministerie van VWS: Langer Thuis

In het beleidsprogramma ‘Langer Thuis’ noemt minister de Jonge van VWS het belang van een ‘ouderencoach’. In reactie op deze suggestie van de minister stuurde directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland, Theo van der Bom, een reactie aan de minister. In deze reactie schrijft Theo van der Bom onder andere:

“Met de inzet van de ergotherapie is inmiddels bewezen dat op een doelmatige, kosteneffectieve en cliëntgerichte wijze ouderen op een voor hun wenselijke manier langer thuis kunnen blijven wonen. Een van de voordelen van de ergotherapeut is dat deze gewend is in de verschillende domeinen actief te zijn. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de Zvw, als de WLz en is van oudsher actief in de Wmo.

Daarnaast is de ergotherapeut de deskundige op het gebied van zorgtechnologie: van eenvoudige maar uiterst effectieve hulpmiddelen tot en met domotica en robotica.

Graag draagt de ergotherapie bij aan het tot een succes maken van het programma ‘Langer thuis’.”

Voor de gehele tekst van de brief: Brief aan minister de Jonge inzake Langer Thuis nwsbfrief 27 juni 2018


 

Kwaliteitsregister nieuws

Activiteit ‘begeleiden of beoordelen van een afstudeerscriptie’

In de nieuwsbrief van 8 februari is vermeld dat de activiteit ‘Begeleiden en beoordelen afstudeerscriptie’ in het KP is toegevoegd. Deze activiteit is opgenomen in de criteria van alle aangesloten beroepsgroepen/-verenigingen. De activiteit kan opgevoerd worden met terugwerkende kracht, d.w.z. voor de registratieperiode van de individuele beroepsbeoefenaar, vanaf nu dus tot uiterlijk 5 jaar geleden.

Als iemand als docent een studentenproject begeleid, kan dit opgevat worden als werkzaamheden van de docent en komt dit niet in aanmerking als activiteit in het Kwaliteitsregister Paramedici. Als de ergotherapeut vanuit de praktijk echter zowel de opdrachtgever als ook de betaalde begeleider (‘docent’) is (bijvoorbeeld omdat anders de werkgever niet akkoord gaat met de tijdsinvestering), is het toegestaan om een certificaat af te geven door de hogescholen. Het gaat hierbij dus om het begeleiden en beoordelen van het afstudeerproject van de student (als opdrachtgever), en “alleen opdrachtgever zijn” levert geen punten op.

Specialistenregister: hoe werkt het dossier?

Zoals in eerdere berichten vermeld is het specialistenregister van de hand-ergotherapie en kinderergotherapie actief. We krijgen veel vragen binnen over dit register, zoals:

  • Hoe kan ik het dossier aanmaken?
  • Heb ik te weinig punten voor mijn Post HBO kinderergotherapie door dispensatie?
  • Hoe voeg ik scholingen toe?

Veel van deze vragen worden beantwoord in het document: EHDP aanvragen specifieke deskundigheid te vinden op de website van Kwaliteitsregister Paramedici op de EN beroepenpagina onder het item ‘Bijzonderheden’.  Informatie over de dispensatie is te vinden onder het kopje “vrijstelling”.

Tevens is op de website van Ergotherapie Nederland informatie te vinden over de criteria van de verschillende specialistenregister.


Ergotherapie Nederland aangesloten bij Samenwerkingsverband Pijn Alliantie in Nederland (P.A.I.N.)

Mensen met Chronische pijn zijn een belangrijke doelgroep voor de ergotherapie. Dit is ook gebleken tijdens de succesvolle en inspirerende studiedag ‘Ergotherapie en Chronische Pijn: What’s new?’ die op 13 juni bij de ErgoAcademie plaats vond.

Het Samenwerkingsverband Pijn Alliantie in Nederland (P.A.I.N.) heeft als doel het bevorderen van een integrale benadering van chronische pijn of het risico daarop, in een multidisciplinaire opzet. Om dit alles te realiseren heeft de samenwerking ook ten doel chronische pijn op de maatschappelijke en politieke agenda te positioneren als ziekte en als aandachtspunt voor structureel beleid. De P.A.I.N.  is een Samenwerkingsverband van (wetenschappelijke) verenigingen van medici en niet-medici en het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem(SWP). Ergotherapie Nederland heeft zich recent bij Samenwerkingsverband P.A.I.N. aangesloten, en zal deelnemen aan het algemeen bestuur.


Oproep leden Commissie Internationale betrekkingen

Was jij ook aanwezig in Cape Town en ben je geïnspireerd teruggekomen? Maar ook als je niet bij het WFOT-congres in Kaapstad aanwezig kon zijn is dit misschien iets voor jou.

Meer informatie: IB vacature


Oproep leden Landelijke Werkgroep Ergotherapie & COPD

De landelijke Werkgroep Ergotherapie & COPD is op zoek naar nieuwe leden. In de nabije toekomst willen we de Standaard Ergotherapie bij COPD verder ontwikkelen tot richtlijn. Heb je ervaring met en interesse in onderzoek en het schrijven van een richtlijn reageer dan door een mail te sturen naar en@ergotherapie.nl o.v.v. Werkgroep Ergotherapie & COPD.

De werkgroep nodigt u dan uit voor een volgende vergadering, waarbij u de sfeer kunt proeven en inhoudelijk meer te weten komt over wat we als werkgroep doen.

 


Verplichte meldcode huiselijk geweld

Gebruik afwegingskader per 1 januari 2019 verplicht

Op 1 juli 2013 is de Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Professionals zoals ergotherapeuten zijn sindsdien verplicht deze Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Per 1 januari 2019 wordt het gebruik van de meldcode met een afwegingskader verplicht. De paramedische beroepsorganisaties (KNGF, VvOCM, NVH, EN, NVLF en NVD) hebben zich de afgelopen maanden gezamenlijk ingezet om het Algemeen Paramedisch Afwegingskader (APA) op te stellen. Het APA past op één A4 en zal opgenomen worden in de meldcode van Ergotherapie Nederland.

Lees verder: Afwegingskader


 

 

 

Cursus SchoolAMPS

Assessment of Motor and Process Skills voor in school

De SchoolAMPS is ontwikkeld voor ergotherapeuten om een leerling in de schoolse omgeving te observeren en meet de kwaliteit van de schoolse vaardigheden. Dit van oorsprong Amerikaanse instrument is door de internationale betrokkenheid van ergotherapeuten bij de standaardisatie in alle culturen te gebruiken. De structuur en de werkwijze van de SchoolAMPS zijn nagenoeg gelijk aan die van de AMPS. De achtergronden en toepassing van de SCHOOLAMPS komen in de cursus uitgebreid aan bod. Met behulp van casuïstiek op DVD wordt intensief geoefend in het observeren.
De Schoolamps cursus is een vijfdaagse cursus en wordt verzorgd door 2 buitenlandse docenten die verbonden zijn met het Center for Innovative OT solutions. De cursus wordt daarom gegeven in het Engels. Een gedeelte van het cursusmateriaal is vertaald in het Nederlands.

Cursus data: 10 t/m 14 september 2018

Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Voor meer informatie over SchoolAMPS


 

Cursusdag Ondernemerschap voor ergotherapeuten: Hoe start ik mijn eigen praktijk?

In navolging op de Startersdag voor Ergotherapeuten en PPN Startersdag bieden wij deze cursusdag aan voor diegene die op het punt staan een ergotherapie praktijk te starten of net zijn begonnen. Een eigen praktijk starten is een grote stap. Naast de behandeling van cliënten moet je als praktijkhouder rekening houden met de wet- en regelgeving, heb je een ondernemersplan nodig en moet de praktijk aan regels voldoen om contracten te krijgen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op wat je juist wel moet doen en beter niet, waar loop je tegen aan als je een praktijk runt. Daarnaast krijg je handvatten aan de hand van een stappenplan, aan welke regels je moet voldoen en waar moet je allemaal rekening mee houden.

Onderwerpen die aan bod komen: Ondernemersplan, eisen voor een ergotherapie praktijk, contracteren met zorgverzekeraars, samenwerkingsvormen.

Datum: Donderdag 6 september 2018

Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht

Voor meer informatie over Hoe start ik mijn eigen praktijk?


 

Cursus Verdieping met je cliënt m.b.v. NLP

3-daagse training
In samenwerking met trainingsbureau Je team voor elkaar organiseert ErgoAcademie de 3-daagse training Verdieping met je cliënt m.b.v. NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).

Pijn en vermoeidheid kunnen alles overheersend zijn en beïnvloeden je gedachten en overtuigingen enorm. Als ergotherapeut wil jij je cliënten zo goed mogelijk helpen met jouw behandelingen. Toch voel je vaak al aan dat er nog veel meer speelt bij je cliënten; lichaam en geest zijn één. Je vraag je af hoe je de juiste vragen kunt stellen om nog beter maatwerk te kunnen leveren. Het liefst kruip je even in de huid van je cliënt, zodat je zelf voelt wat hij/zij nodig heeft. En je wilt samen met je cliënt haalbare en positieve doelen stellen. Zodat jullie allebei tevreden zijn.

Met praktische NLP-oefeningen leer jij om de juiste vragen te stellen aan je cliënt, zodat je duidelijkheid krijgt in de hulpvraag en kunt ‘afpellen’. Ook hoor je dan direct welke beperkende overtuigingen (wat kan wél). Tot slot leer je tijdens deze training wat het effect is op de fysiologie bij zowel jou als de cliënt.

Cursusdata: Maandagen 29 oktober, 26 november en 17 december 2018

Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht

Voor meer informatie over Verdieping met je cliënt m.b.v. NLP


 

Het proces binnen de Wmo; van probleem, naar aanvraag tot rolstoel

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit wordt georganiseerd via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedere gemeente regelt de toegang en ondersteuning op zijn eigen manier. Maar wat is er nu eigenlijk in de Wmo geregeld? En hoe gaat het in de praktijk als iemand zorg ondersteuning nodig heeft? En waarom duurt het soms zo lang voordat de rolstoel bij de cliënt thuis staat? Om antwoord op deze vragen te geven biedt ErgoAcademie in samenwerking met SCIOPENG de cursusmiddag ‘Het proces binnen de Wmo; van probleem, naar aanvraag tot rolstoel’.

De cursusdag is bedoeld voor ergotherapeuten die te maken hebben met de Wmo. Het maakt dus niet uit of je een eigen praktijk hebt of in een instelling werkzaam bent. Of je met kinderen of met ouderen werkt.

Cursusdata: Dinsdag 27 november 2018

Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht

Voor meer informatie over Het proces binnen de Wmo


ADVERTENTIE

Tweejarige opleiding Psychosomatische Definitieve start: vrijdag 21 september 2018

  • Ben je ergotherapeut en overweeg je psychosomatisch werkend therapeut te worden?
  • Kijk je met een brede blik naar het werkveld?
  • Wil je psychosomatische klachten leren herkennen, durven benoemen en kunnen behandelen?Kies dan voor deze opleiding met praktisch onderwijs. Accenten liggen op therapeutische coaching vaardigheden, lichaamsgerichte therapie, reflectie en supervisie. Het docententeam bestaat uit professionals uit de praktijk.

Collega-ergotherapeut:
‘Dankzij deze praktijkgerichte opleiding heb ik mijn ‘gereedschapskist’ flink uitgebreid. Ik heb meer in huis om mensen met psychosomatische klachten te kunnen begeleiden naar een betere kwaliteit van leven.’

Meer informatie: www.iptopleiding.nl. Voor vragen: info@iptopleiding.nl.

P.S. De kosten zijn aftrekbaar voor werkgever en/of deelnemer.Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑