no image

Gepubliceerd op 04-02-16 | Categorie:

Nieuwsbrief 4 februari 2016

Inhoud:

 • Vorige nieuwsbrief dinsdag herhaald
 • Toolkit Mantelzorg voor paramedici gelanceerd
 • REN Utrecht/Flevoland zoekt commissielid
 • Factsheet GGZ online
 • Heeft u uw KP-nummer al doorgegeven?
 • Advertentie: Cursus Ergotherapie Thuis bij Cliënten in de Palliatieve of Terminale Fase
 • Advertentie: Open Avond HAN, 17 februari
 • Advertentie: Post-HBO cursussen Zorgtechnologie en Wonen op Maat

Vorige nieuwsbrief dinsdag herhaald

Zoals je misschien gemerkt hebt zijn we overgegaan op een andere nieuwsbriefsoftware. Bij het versturen van de eerste nieuwsbrief op 21 januari is er iets misgegaan waardoor de nieuwsbrief is verzonden naar de verkeerde mailinglijst. Afgelopen dinsdag is de nieuwsbrief van 21 januari daarom nogmaals gestuurd.


Toolkit Mantelzorg voor paramedici gelanceerd

De toolkit Mantelzorg voor paramedici geeft paramedici concrete handreikingen hoe zij kunnen samenwerken met mantelzorgers en hen kunnen ondersteunen. Want een goede behandeling en zorg vraagt niet alleen om aandacht voor de cliënt, maar ook voor hun naasten. De toolkit is bedoeld voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en andere paramedici die willen samenwerken met mantelzorgers en hen willen ondersteunen.

De tookit bestaat uit twee delen. In het algemene deel vindt u basiskennis en praktische handvatten voor de samenwerking met mantelzorgers. Hoe kunt u ze nog beter in beeld krijgen en met hen in gesprek gaan over hun rol in de behandeling en ondersteuning van de cliënt? En hoe kunt u signalen van overbelasting herkennen? In het verdiepingsdeel van de toolkit vindt u informatie en methodieken voor de praktijk van het ondersteunen en coachen van mantelzorgers. Voorbeelden hiervan zijn Motiverende gespreksvoering, Oplossingsgericht werken en diverse vragenlijsten om inzicht te krijgen in de (over)belasting van mantelzorgers.

De toolkit Mantelzorg voor paramedici is geschreven op basis van praktijkervaringen, literatuur en behoeften van beroepskrachten en mantelzorgers. De toolkit is een gezamenlijke uitgave van het Expertisecentrum Mantelzorg, Ergotherapie Nederland, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Lees meer en download de toolkit op de website van Ergotherapie Nederland. http://ergotherapie.nl/voor-ergotherapeuten/toolkit-mantelzorg-voor-paramedici/


REN Utrecht/Flevoland zoekt commissielid

De REN Utrecht/Flevoland is op zoek naar een commissielid. Gezien de achtergrond van de andere commissieleden bij voorkeur iemand werkzaam in het gebied van de kinderergotherapie, de psychiatrie of een ergotherapeut-adviseur. Samen zorgen jullie voor interessante REN-bijeenkomsten voor de achterban van ergotherapeuten uit de regio’s Utrecht en Flevoland. Op de REN-bijeenkomsten kunnen zij netwerken, samenwerken en kennis opdoen over regionale en beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.

Belangstelling? Stuur een mailtje naar en@ergotherapie.nl o.v.v. ‘REN Utrecht/Flevoland’.


Factsheet GGZ online

De commissie GGZ heeft een factsheet voor managers ontwikkeld in samenwerking met EN. Met deze factsheet krijgen managers van GGZ-instellingen inzicht in waar en wanneer ergotherapeuten ingeschakeld kunnen worden bij psychische problemen. Indien u op dit document wilt reageren kan dit via en@ergotherapie.nl o.v.v. “factsheet Cie GGZ”.


Heb jij je KP-nummer al doorgegeven?

Heb jij je nummer van het Kwaliteitsregister Paramedici al doorgegeven aan EN? Wij hebben dit nummer nodig om je punten van het lidmaatschap te kunnen bijschrijven. Je kunt zelf door in te loggen rechtsboven in de website de gegevens doorgeven. Vul het nummer in bij je profiel. Heb je dat al gedaan, dan is alles in orde.

Bovenstaande geldt ook als je lid bent van een commissie of werkgroep. De punten voor het bijwonen van de bijeenkomsten gaat EN voortaan doorgeven (dat kun je zelf niet meer doen) en daar hebben we je KP-nummer voor nodig.

Heb je hier nog vragen over, stuur dan een mailtje naar: en@ergotherapie.nl.


Advertentie: Cursus Ergotherapie Thuis bij Cliënten in de Palliatieve of Terminale Fase

Door veranderingen in de zorg ontstaat er in de eerste lijn een doelgroep die we vaker en vaker tegen komen: mensen in de palliatieve of terminale fase. Hoe zorgt u er voor dat u de juiste adviezen geeft of passende begeleiding biedt? Wilt u meer kennis en weten wat u als ergotherapeut kunt betekenen voor deze mensen?

Samen met Pro Education heeft Doen een cursus ontwikkeld waarvoor u zich nu kunt inschrijven. Na afloop van deze cursus bent deskundig en vaardig in het begeleiden van mensen in de palliatieve en terminale fase en hun mantelzorgers. Daarnaast leert u via interactieve werkvormen, zoals groepsopdrachten en discussies, hoe u deze dienst in de markt kunt zetten. Hierdoor kunt u met vertrouwen de ergotherapeutische vragen van deze specifieke doelgroep oppakken en optimaal beantwoorden.

Schrijf u in via https://lnkd.in/dFjxNR5 of stuur een e-mail naar info@ergo-doen.nl.


Advertentie: Open Avond HAN, 17 februari

‘Hoe krijg je mensen mee in je ideeën, hoe ga je met conflicten om? Ik kwam om mijn kennis te ontwikkelen. Die upgrade krijg je zeker mee tijdens de Master Neurorevalidatie en Innovatie. Het zwaartepunt ligt echter bij de toepassing; bij het leren leiden en implementeren van projecten. Die bagage maakt dat je steviger achter je voorstel kan staan. Ik heb bijvoorbeeld onderzocht welk cognitief screeningsinstrument we het beste konden gebruiken voor CVA-patiënten in de acute fase. Dit meetinstrument gebruiken we nu ook.’ Jos Goos, fysiotherapeut Franciscus Ziekenhuis Roosendaal. Volgde de Master Neurorevalidatie en Innovatie aan de HAN.

Open Avond 17 februari, Nijmegen, 18.00 uur – 21.00 uur.


Advertentie: Post-HBO cursussen Zorgtechnologie en Wonen op Maat

De Post-HBO-opleiding Ergotherapie van de HvA organiseert dit voorjaar nieuwe cursussen; Zorgtechnologie en Wonen op Maat.

Zorgtechnologie
Het inspelen op hedendaagse trends vraagt om een nieuwe manier van werken. Door zorg en technologie te combineren zijn er voor een aantal van deze uitdagingen innovatieve oplossingen. Bevorder je deskundigheid op het gebied van ICT in de zorg tijdens een cursus zorgtechnologie van de HVA. Volg de eendaagse oriënterende cursus of de meerdaagse verdiepende cursus.

Eendaagse cursus: 25 februari 09:00-16:00 uur, €195,-.
Meerdaagse cursus: 3 & 4 maart 09:30-16:30 uur,19 mei & 30 juni 17.00 tot 20.00 uur, €795,-.

Wonen op Maat
In deze praktijkgerichte cursus verwerft u grondige kennis en vaardigheden op het gebied van wonen en het aanpassen van woningen. U leert:

 • een programma van eisen op te stellen en te beoordelen
 • woonplattegronden beoordelen
 • een inschatting te maken van bouwkundige mogelijkheden van ruimten
 • woonadviezen opstellen

De cursus is geschikt voor ergotherapeuten die betrokken zijn bij woonvraagstukken, Wmo- en (ver)bouwadviezen.

De cursus duurt 10 dagen. Lesdata: 21 maart t/m 14 november, van 09:30-17:00 uur. Kosten: €2050,-.

Overig cursusaanbod Post-HBO 2016

 • ACS-NL: 14 maart
 • Oplossingsgericht werken: 15 april
 • Studiedag ‘Kansen voor Kinderen’ – Assessments en participatie: 21 april
 • Professional in the lead-lezing met Frank Kronenberg: 26 april
 • Gezond Actief Ouder Worden: zesdaagse cursus, start 22 september.

Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd. De cursussen kunnen ook incompany worden gegeven. Mail uw vragen naar posthbo-ergotherapie@hva.nl. Inschrijven kan via de website van ACHIEVE.Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑