no image

Gepubliceerd op 05-10-18 | Categorie:

Nieuwsbrief 5 oktober 2018

In deze nieuwsbrief:

 • Contractering Ergotherapie: Minister Bruins erkent het belang van goede ergotherapeutische zorg |  Antwoord zorgverzekeraars op tegenvoorstellen ergotherapeuten
 • Vereniging: Algemene ledenvergadering met workshops 8 november | Secretaresse gezocht 
 • Wereld Ergotherapie dag 2018
 • Regio: Najaarsbijeenkomsten REN – [Ont]regel de zorg  
 • Ontwikkelingswerk: Project in Zambia zoekt vrijwilligers   
 • ErgoAcademie: Workshop oplossingsgericht werken | Opfrisworkshop DTE | Timemanagement “Baas over eigen tijd in de zorg” | Masterclass Using the Co-OP approach
 • Advertenties

 


 

Contractering Ergotherapie
Minister Bruins erkent het belang van goede ergotherapeutische zorg
Theo van der Bom stuurde op 20 augustus een brief aan de minister van VWS over de zorgen die Ergotherapie Nederland zich maakt over de tarieven Ergotherapie. De minister erkent in zijn antwoordbrief d.d. 24 september 2018 het belang van goede ergotherapeutische zorg en ziet dat ergotherapeuten een belangrijke rol spelen in de beweging die het kabinet heeft ingezet rond het thema ‘de juiste zorg op de juiste plaats’. Ook sluit ergotherapie aan bij het streven van het kabinet om cliënten langer thuis te laten wonen en de zorg samen met de wijkverpleging meer in netwerken rond de cliënt te organiseren. De minister juicht het toe dat ergotherapeuten zich daarbij richten op het functioneren en participeren van de cliënt in zijn omgeving.
Begin 2019 worden de resultaten verwacht van de monitor die opgesteld is door de NZa over het tarief, de kwaliteit en toegankelijkheid van de paramedische zorg. Indien de uitkomsten van de monitor daartoe aanleiding geeft gaat de minister in gesprek met de betrokken partijen, waaronder Ergotherapie Nederland.

Contractering ergotherapie
Antwoord zorgverzekeraars op tegenvoorstellen ergotherapeuten
Veel ergotherapeuten hebben een tegenvoorstel aan zorgverzekeraars gedaan m.b.t. de contracten. Meestal volgt er een standaardreactie van de zorgverzekeraar. Een van de statements in die reactie is dat er niet individueel onderhandeld kan worden. Ergotherapie Nederland vindt dit geen goede zaak en neemt deze opmerkingen mee naar het ministerie.
Verder zien we reacties die zeggen dat de methodiek van tarifering met EN is besproken. Dat suggereert dat EN hier mee akkoord is. Dit is onjuist! Een van onze grote bezwaren betreffende de te lage tarieven is dat het volstrekt onduidelijk is hoe verzekeraars tot een tarief komen. Ook dit bezwaar nemen we mee naar Den Haag.

 


 

Ledenvergadering 8 november
Algemene Ledenvergadering met workshops
Op 8 november 2018 vindt de ledenvergadering plaats bij Ergotherapie Nederland. Voorafgaand aan de ledenvergadering zijn er twee mogelijkheden voor het volgen van workshops:
– WFOT post conference meeting
– Kwaliteitsregister Paramedici: evaluatie kwaliteitscriteria 2015-2020

Tijdens de vergadering vindt de uitreiking plaats van de Astrid Kinébanian prijs én de Ergotherapie Nederland HBO-afstudeerprijs 2018. De avond wordt feestelijk afgesloten met een borrel.

Datum: 8 november 2018. Workshops beginnen om 17.30-19.00 uur, de ALV begint om 19.30 uur. Broodjes en soep staan klaar om 19.00 uur.
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, Utrecht
Aanmelden: via EN@ergotherapie.nl onder vermelding van de workshop die u wilt bijwonen, uw lidmaatschapsnummer en eventueel uw KP registratienummer.

WFOT post conference meeting:
Vol inspiratie kwamen de deelnemers aan het WFOT congres in mei 2018 terug uit Kaapstad. We willen graag de belangrijke en inspirerende onderwerpen nog eens de revue laten passeren in Nederland en organiseren daarom een ‘After WFOT congress’ bijeenkomst. Iedereen is welkom, zowel de mensen die naar het congres geweest zijn, als mensen die geïnteresseerd zijn in internationale ontwikkelingen. Wil je zelf iets op de agenda zetten bij deze bijeenkomst? Meld dit dan via EN@ergotherapie.nl o.v.v. After WFOT18.

Workshop ledenraadpleging kwaliteitsregister paramedici
De registratiecommissie van het Kwaliteitsregister Paramedici overlegt reeds over de kwaliteitscriteria 2020-2015 voor de 9 deelnemende beroepsgroepen. Omdat ook inbreng van alle ergotherapeuten daarvoor van belang is, geeft de Commissie Kwaliteitsregister van EN tijdens een workshop de gelegenheid hierover mee te denken.
De commissie zal de workshop ophangen aan 3 vragen die er momenteel binnen de commissie en in zorgland spelen:

 • Missen we de activiteit ‘ondernemen” bij de criteria en zo ja, hoe zouden we die dan vorm willen geven?
 • Vinden we dat de activiteit ‘IPO’ (Individuele Professionele Ontwikkeling) een verplichte activiteit moet worden?
 • Hoe kunnen we specifieke deskundigheid in het KP kwijt (naast de specialiteitenregisters)?

Graag horen we van het werkveld hoe jullie hier tegen aankijken. Schrijf je bij interesse in voor 1 van de onderwerpen. Bij elke workshop is ook de mogelijkheid om aan te geven welke criteria je mist in het KP. Elke workshop wordt gegeven door leden van de commissie.
Verder is Lucelle van de Ven van EN aanwezig bij deze workshop.

 

Collega gezocht
Secretaresse op het secretariaat van Ergotherapie Nederland
Om ons secretariaat op sterkte te houden zijn we op zoek naar een secretaresse voor 24 uur per week. Het takenpakket is gevarieerd en bestaat uit reguliere secretariële taken zoals:

 • Telefoon aannemen
 • Email verwerken
 • Afspraken maken (complex agendabeheer, vergaderruimte, catering)
 • Beheer vergaderruimte EN
 • Aanmelding bezoekers
 • Ondersteunen van de directeur-bestuurder
 • Ondersteunen beleidsmedewerkers
 • Ondersteunen bij activiteiten van de ErgoAcademie
 • Etc.

Als je interesse hebt stuur dan voor 31 oktober je CV en motivatiebrief naar en@ergotherapie.nl o.v.v. ‘vacature secr.’ t.a.v. Th.P.M. van der Bom, directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland. Kijk op onze website voor de uitgebreide vacature

 


Wereld Ergotherapie Dag
#WED2018: Wat zijn jouw plannen?
Zaterdag 27 oktober is het weer Wereld Ergotherapie Dag. Deze dag is een initiatief van de WFOT. Op die dag is er wereldwijd extra aandacht voor ergotherapie. Tegelijkertijd is deze dag een gelegenheid om ons mooie beroep te vieren. Ergotherapie Nederland geeft #WED2018 dit jaar het thema: ‘Thuis in zorg en welzijn’. Dit is ook het thema van het ergotherapie jaarcongres op 22 maart 2019. Er zijn al heel wat initiatieven voorbij gekomen bij EN en op social media in het kader van Wereld Ergotherapie Dag 2018. Wat kun jij doen om deze dag zichtbaar te maken en het beroep in een feestelijk daglicht te zetten?
Ter inspiratie hieronder wat ideeën:

 • Gebruik het WFOT promotiemateriaal in jouw email handtekening. Materialen zijn te vinden op http://www.wfot.org/ResourceCentre.aspx -> kies World OT Day 2018 Logo Screen -> Kleine moeite, veel zichtbaarheid: meteen doen dus! Er is nu zelfs ook een Nederlandstalige versie beschikbaar!  ->kies World OT Day 2018 Logo print
 • Gebruik het WorldOTday logo op facebook, linkedIn, Twitter.
 • Vraag cliënten om in steekwoorden op een groot vel op te schrijven wat ergotherapie voor hen betekent.
 • Laat kinderen kleuren of tekenen over wat zij doen bij ergotherapie.
 • Verzamel reacties van cliënten en deel deze (anoniem) op social media.
 •  Maak het WFOT zichtbaar op ongewone plekken: vervang alle labels van de thee voor het logo of maak cake of presenteer fruit met vlaggetjes met het WorldOTday logo.
 •  Versier de ergotherapieruimte feestelijk en hang een poster op de deur.
 •  Gebruik de hashtags #WOTDay en # WED2018, wanneer je zelf berichten plaatst.
 •  Volg ons, like en deel via Facebook, Twitter en LinkedIn.

 

De volgende initiatieven kwamen al binnen bij Ergotherapie Nederland:
Mini-symposium ‘Kanker en Werk’

Ergo & Arbeid en Ergotherapie Zeker organiseren een mini-symposium over ‘Kanker en Werk’. De toegang is gratis. Gezien de beperkte plaatsen, graag tijdig aanmelden bij: astridvanleest@ergoenarbeid.nl. U krijgt dan een bevestiging van deelname.
Datum: Dinsdag 30 oktober 17.00-19.30 uur
Locatie: Denemarkenlaan 2, Zoetermeer

ErgoVeltman
Ergotherapie in beeld 


Monique Veltman telt af naar #WED2018 door elke dag een tekening te plaatsen op Twitter. Volg haar inspirerende tekeningen via haar account: @ErgoVeltman. Monique verzorgt ook een workshop over zakelijk tekenen op het Ergotherapie  jaarcongres op 22 maart 2019.

Oproep
Ergotherapie Nederland besteed natuurlijk aandacht aan WED2018 en wil daar graag jullie verhalen voor gebruiken. Een aantal leden stuurde al verhalen in, meestal door de cliënt zelf geschreven. Meer verhalen zijn nog welkom! Bijdragen kun je sturen naar en@ergotherapie.nl o.v.v. je werkplek/naam en evt. relevante informatie.

 


 

Regio
Najaarsbijeenkomsten REN 

In oktober en november staan wederom diverse bijeenkomsten gepland van de REN Commissies. Wil je ook (opnieuw) kennis maken met collega’s uit jouw regio? Kom dan zeker langs!  Meld je vandaag nog aan bij de desbetreffende REN.

Maandag 15 oktober: REN Noord
Van der Valk Groningen – Hoogkerk. Ontvangst 18.30, start 19.00.
Aanmelden: ren.noord@ergotherapie.nl
Donderdag 18 oktober: REN Zuid-Holland
WZH De Prinsenhof – Leidschendam. Ontvangst 16.00, start 16.30.
Aanmelden: https://nl.surveymonkey.com/r/Q3QSZZR
Donderdag 25 oktober: REN Noord-Holland 
Van der Valk Oostzaan-Amsterdam. Ontvangst 18.30, start 19.00. Accreditatie voor deze avond is aangevraagd.
Aanmelden: ren.noord.holland@ergotherapie.nl
Maandag 29 oktober: REN Overijssel/Noordoostpolder
Your Meeting Zwolle. Ontvangst 18.30, start 19.00.
Aanmelden: ren.overijssel@ergotherapie.nl
Donderdag 1 november: REN Brabant-Oost
Van der Valk ’s Hertogenbosch – Vught. Ontvangst 17.30, start 18.00.
Aanmelden: ren.brabant.oost@ergotherapie.nl
Dinsdag 6 november: REN Gelderland
Van der Valk Arnhem. Ontvangst 18.30, start 19.00
Aanmelden: ren.gelderland@ergotherapie.nl
Dinsdag 13 november: REN Utrecht/Flevoland 
Restaurant VvAA – Utrecht. Ontvangst 18.30, start 19.00. Accreditatie voor deze avond is aangevraagd.
Aanmelden: ren.utrecht@ergotherapie.nl
Donderdag 15 november: REN Noord-Brabant West / Zeeland
Van der Valk Breda-Princeville. Ontvangst 17.00, start 17.50
Aanmelden: aanmelden REN Noord-Brabant West/Zeeland
Maandag 19 november: REN Limburg
Van der Valk Stein – Urmond. Ontvangst 18.30, start 19.00
Aanmelden: ren.limburg@ergotherapie.nl

Accreditatie wordt aangevraagd voor de REN bijeenkomsten waarbij de betreffende REN een aanvullend programma heeft, naast de presentatie van EN.

Onderwerp op de REN: [Ont]regel de Zorg
Wat zou jij ‘ontregelt’ willen zien?
Voor de paramedische zorg is de regeldruk die door professionals wordt ervaren een hardnekkig en prangend probleem. Eind 2016 is een start gemaakt met het verminderen van administratieve lasten in de werkgroep Administratieve Lasten Paramedie. Ook in het hoofdlijnenakkoord 2017-2018 is het aanpakken van deze regeldruk een belangrijk onderdeel.

We horen graag jouw top 10 van overbodige administratieve lasten, die we op de REN Najaarsbijeenkomst kunnen bespreken. Deze ervaringen nemen we mee in de overleggen over het actieplan [Ont]regel de Zorg. De invullijst vind je via deze link: invullijst top 10 van overbodige administratieve lasten

 


 

Ontwikkelingswerk
Project in Zambia zoekt vrijwilligers

SOMOI (Stichting Oefentherapeuten Mensendieck t.b.v. Ontwikkelingswerk in Indonesie) heeft als doel om mogelijkheden van kinderen met een lichamelijke handicap te vergroten. Dit doet zij middels therapie, waar nodig hulpmiddelen inzetten en kenis over te dragen aan de locale bevolking. Somoi was actief in Indonesië, maar start nu in Matamba (Tanzania) met een nieuw project. Dit doen zij onder een nieuwe naam: SOMOI- A step forward for kids. 

Inmiddels zijn er contacten met het dorpje Matamba en een revalidatiecentrum en ziekenhuis. Er is in Matamba een initiatief voor een speciale klas voor kinderen met een fysieke beperking. Het plan is om in dit najaar de eerste twee therapeuten (oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten) af te laten reizen naar Matamba. SOMOI zoekt mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger in projecten, maar ook in het bestuur vanuit Nederland. Voor meer informatie: www.somoi.nl of stuur een email naar info@somoi.nl
Financiële bijdragen zijn natuurlijk ook altijd welkom.

 


 

 

Workshop
Oplossingsgericht werken
Stap voor stap progressie bereiken vanuit de kracht van de cliënt
In deze interactieve workshop maak je kennis met de oplossingsgerichte werkwijze waarin je door het stellen van de juiste vragen de cliënt begeleidt om stap voor stap vooruitgang te boeken, door het expliciet herkennen en inzetten van de sterke kanten van de cliënt.
De oplossingsgerichte benadering vindt zijn oorsprong in de Solution-Focused Brief Therapy (De Shazer, Berg), is bewezen effectief. Het is een positieve benadering, zeer bruikbaar als aanvulling op de gangbare werkwijze van de ergotherapeut. Opgedane inzichten zijn direct toepasbaar in de praktijk.
Doelgroep: Ergotherapeuten die werken AGZ of GGZ met mensen met blijvende beperkingen en/of chronische (progressieve) aandoeningen en/of hun naasten/verzorgers.
Datum: Donderdag 1 november 2018, 17.30 – 21.00 uur
Locatie:
Haaglanden Medisch Centrum (locatie Antoniushove), Leidschendam
Meer informatie en aanmelden: Workshop Oplossingsgericht werken

 

Workshop
Opfrisworkshop DTE
Ergotherapie Nederland heeft de afgelopen jaren de cursus DTE (Directe Toegang Ergotherapie) georganiseerd binnen de ErgoAcademie. Inmiddels bent u en vele collega ergotherapeuten DTE geschoold. Wij merken dat sommige ergotherapeuten in de praktijk tegen vragen aanlopen over de DTE afname. Daarnaast komen er regelmatig vragen binnen over hoe de DTE in de praktijk toe te passen en dat ergotherapeuten tegen wijzigingen en/of veranderingen binnen de DTE aanlopen. Ook zijn veel praktijken aan het zoeken naar eventuele rode vlaggen. Hierdoor merken we dat er weinig gebruik gemaakt wordt voor DTE (Directe Toegang Ergotherapie). De ErgoAcademie organiseert daarom een ‘Opfrisworkshop DTE’. De deelnemers moeten DTE geschoold zijn.
Datum: 13 november 2018 van 18:00 uur tot 21:00 uur
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, Utrecht
Meer informatie en aanmelden: Opfrisworkshop DTE

 1-daagse cursus
Timemanagement ‘Baas over eigen tijd in de zorg’
“Een cursus waar je echt iets mee kunt; je kan er direct mee aan de slag.”
“Heel leuk. Goede afwisseling van praktisch doen en input krijgen van de trainer en tenslotte zelf aan het werk ermee.”
“Blij dat ik hier mijn (kostbare) tijd aan besteed.”

Een zorgprofessional heeft veel ballen in de lucht te houden. Je hebt je cliënten contacten, je werkoverleggen, je moet je uren bij houden om op een juiste manier te kunnen declareren en je hebt natuurlijk het bijhouden van gegevens in het zorgmanagementsysteem. Alles bij elkaar vergt dit veel tijd en er ontstaat mogelijk een conflict tussen waar je voor opgeleid bent en de administratieve rompslomp. Heb jij jezelf wel eens afgevraagd welke taken, rollen en bevoegdheden je hebt binnen jouw werk als zorgprofessional? Welke drie rollen in jouw top drie staan en welke taken daarbij horen? Wat je als dringend ervaart en wat echt belangrijk is? Kortom welke keuzes maak jij en welke prioriteiten stel jij in de hoeveelheid taken en opdrachten die je wil of moet doen, en hoe maak jij dan deze keuzes? Met zorg voor je verantwoordelijkheden, taken en je eigen tijd. Timemanagement kan je hierbij uitstekend helpen. Het is namelijk een aan te leren vaardigheid die gaat over prioriteiten stellen, delegeren, helder communiceren, onderhandelen en tijd besteden aan datgene dat belangrijk is voor jou. Heb jij het permanent druk en ervaar jij regelmatig stress in verband met te veel deadlines en de klem tussen werk en privé, dan is deze training een uitstekende tijdinvestering voor zowel je werkgever als jezelf!
Data 2018: vrijdag 23 november 2018
Data 2019: maandag 8 april 2019 of vrijdag 22 november 2019
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Meer informatie en aanmelden: Cursusdag Timemanagement

 

Eendaagse masterclass
Using the CO-OP approach
“Het is echt goed om aan de hand van je eigen casus na te denken over hoe je CO-OP toepast” (Oud-cursist)
De CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) ApproachTM is een cliëntgecentreerde, evidence en occupation based interventie voor verschillende doelgroepen. Sinds 2005 zijn meer dan 300 therapeuten in Nederland geschoold in de CO-OP ApproachTM.  Door het bespreken van eigen casuïstiek als onderdeel van de CO-OP workshop ontstaat er een beter begrip van de achterliggende theorie en voelen cursisten zich competenter in de toepassing bij eigen cliënten.  De masterclass biedt inspiratie en informatie over nieuwe ontwikkelingen en toepassingsgericht werken met de CO-OP ApproachTM aan de hand van eigen casuïstiek. Via interactieve werkvormen komen nieuwe theoretische inzichten en  vragen van participanten aan bod. Tevens oefent de cursist met technieken om deze occupationbased interventie in te zetten.
Doelgroep: HBO-geschoolde ergotherapeuten die het CO-OP workshop certificaat hebben en geïnteresseerd zijn in deze masterclass. Men neemt eigen vragen, ervaringen en casuïstiek mee.
Meer informatie over CO-OP: http://co-opacademy.ca/  en Facebook: @CO-OP in Nederland
Meer informatie en aanmelden: masterclass CO-OP ApproachTM
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Datum: maandag 28 januari 2019

 


Advertentie
“Spoedbestelling? Zo gedaan via Duxxie!”

 

Iedereen kan een spoedbestelling via Duxxie doen. Zie je bij een cliënt dat er met spoed een toiletstoel en een hoog-laagbed moet worden ingezet? Plaats je bestelling binnen een paar minuten en laat de hulpmiddelen dezelfde dag nog bezorgen. Zo klaar!
Spoedbestelling doen? Log nu in
Nieuw bij Duxxie? Maak een gratis account aan

 


Advertentie
IntramedReacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑