Gepubliceerd op 12-11-14 | Categorie: Nieuws

Astrid Kinébanianprijs 2014 voor Stephanie Saenger

Op 7 november 2014 is tijdens de algemene ledenvergadering van Ergotherapie Nederland voor de derde keer de Astrid Kinébanian prijs uitgereikt.Stephanie Saenger ontving de prijs uit handen van Theo van der Bom, directeur bestuurder van de vereniging.

De Astrid Kinébanianprijs wordt toegekend aan een ergotherapeut die gedurende langere tijd een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van ergotherapie in Nederland. Uit de bijdrage blijkt expliciet dat ergotherapie een toegevoegde waarde heeft voor de cliënt en diens deelname aan de samenleving.

Hoge kwaliteit
In 2014 zijn drie personen door vakgenoten genomineerd. De jury was verrast door de hoge kwaliteit van de nominaties. Alle genomineerden voldeden ruimschoots aan de criteria voor toekenning van de prijs. De jury heeft haar bij keuze vooral gekeken naar in hoeverre de bijdrage van elke genomineerde van uitzonderlijke waarde is geweest voor de ontwikkeling van ergotherapie in Nederland. De jury is unaniem tot de conclusie gekomen dat de Astrid Kinébanianprijs 2014 toegekend diende te worden aan Stephanie Saenger.

Stephanie heeft als ergotherapeut vele jaren in de psychiatrie gewerkt. In verschillende instellingen heeft ze ergotherapie-afdelingen opgezet, ergotherapie producten en scholingsprogramma’s ontwikkeld en geïmplementeerd. In 1999 heeft ze haar eigen bedrijf Rol-maat opgericht Hier houdt ze zich bezig met ergotherapeutische training, advies en coaching strategieën.

Binnen het ergotherapie-onderwijs heeft Stephanie een groot scala aan taken en rollen vervuld zoals docent, trainer, tutor, adviseur en assessor. Daarnaast heeft zij ook voor andere professionele opleidingen en zorginstellingen gewerkt.

Diverse functies
Wat heel bijzonder is, is dat zij zich naast haar betaalde werk, vanaf haar diplomering in 1978, continu vrijwillig en energiek heeft ingezet voor de beroepsvereniging, waaronder lid raad van advies. Ook heeft Stephanie een aantal vertegenwoordigende functies in vereniging(en), advies- en begeleidingscommissies vervuld. Voor Ergotherapie Nederland heeft zij onder andere gewerkt als trainer cliëntgericht werken en is zij actief binnen commissies, zoals de commissie beroepsprofiel, beroepscode en internationale betrekkingen. Regelmatig geeft Stephanie dan ook workshops op congressen en studiedagen en heeft ze vele (inter) nationale publicaties op haar naam staan.

ENOTHE en COTEC
Al ruim 10 jaar is ze afgevaardigde namens Nederland naar de Council of Occupational Therapists for the European Countries en vanuit die functie is ze sinds vele jaren ENOTHE-Link person en bestuurslid van de ENOTHE en was ze actief lid van de Occupational Tuning Project Group.
Op 21 oktober 2013 heeft de General Assembly van COTEC Stephanie gekozen tot president van de COTEC. Met het nieuwe bestuur is zij van plan (en de start is reeds gemaakt) de ergotherapie in Europa een krachtige stem te geven. Redenen voldoende om haar de Astrid Kinébanianprijs toe te kennen.

De jury voor de Astrid Kinébanianprijs 2014 bestond uit Marie José Driessen (voorzitter),  Eva Gosman en Mieke le Granse.

Tags: , ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑