Gepubliceerd op 31-10-19 | Categorie: Nieuws

Ergotherapeuten wijzen de weg in kostenonderzoek!

Het kostenonderzoek waar we al meerdere keren op de diverse kanalen over hebben gecommuniceerd is goed op stoom gekomen.

Om een valide representatieve uitkomst van de steekproef te hebben moeten er per beroepsgroep minimaal 90 praktijken deelnemen. Dat is geen sinecure is wel gebleken, maar vol trots kunnen we zeggen dat de ergotherapie beroepsgroep de eerste groep was die aan de representativiteitsnorm voldeed. Hulde aan alle praktijkhouders die meedoen en zoveel tijd aan het onderzoek besteden. Zij doen dit in het belang van de gehele beroepsgroep. Voor zover nog nodig: zij die in de steekproef zitten en zich aangemeld hebben; houd vol, vul de vragenlijsten volledig en stuur deze z.s.m. op naar Gupta. Volledigheidshalve: alles is anoniem en de gegevens zullen door Gupta aan niemand worden verstrekt.

Meer weten? 

Nogmaals veel dank aan de invullers!

Tags: , ,Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑