Gepubliceerd op 24-05-16 | Categorie: Nieuws

Ergotherapie als beleidsregel vastgesteld bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Na 4 jaar intensieve gesprekken is Ergotherapie Nederland erin geslaagd om vanaf 1 januari 2017 ergotherapie te laten reguleren door de  NZa. Dit is een mijlpaal voor onze beroepsgroep omdat dit een enorme stap voorwaarts betekent in de erkenning van het beroep van ergotherapeut.

Deze regulering  houdt ook in dat Ergotherapie onderdeel wordt van wet- en regelgeving waardoor, als er beleid wordt gemaakt, we als beroepsgroep hier meer actief bij betrokken worden.  Ook betekent het een forse uitbreiding van de bestaande prestatiebeschrijvingen. Daardoor is het inzichtelijker hoe onze dienstverlening is opgebouwd en kunnen zorginkopers specifieker inkopen.

Deze beleidsregel is van toepassing op alle ergotherapeutische zorg; dus zowel voor  de eerste lijn als instellingen.  Hij is op dit moment nog onder voorbehoud en wordt definitief wanneer het ministerie van VWS hiertoe opdracht zal geven aan de NZa door middel van een aanwijzing. De verwachting is dat deze in het najaar van 2016 verzonden zal worden.

Voor meer informatie: BR-REG-17017 BR voor ergotherapie 2017

Over de NZa
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de zorgmarkt in Nederland, zowel op zorgaanbieders als verzekeraars.
De NZa stelt over een aantal van haar taken beleidsregels vast. In beleidsregels staat hoe de NZa haar beleidsruimte invult. Beleidsregels kunnen het volgende inhouden: normen, rekenkundige waarden, procedures, feiten en omstandigheden, voorschriften, voorwaarden en beperkingen, tariefsoorten en prestatiebeschrijvingen.

 

Tags: ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑