Gepubliceerd op 13-03-15 | Categorie: Nieuws

Ergotherapie Nederland en andere beroepsverenigingen steunen actie huisartsen

De beroepsverenigingen Ergotherapie Nederland, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, Nederlandse Vereniging van diëtisten en Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie staan achter de actie van de huisartsen tegen de machtspositie van de zorgverzekeraars. Het is niet alleen voor huisartsen onmogelijk om te onderhandelen met zorgverzekeraars. Ook ergotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, diëtisten en logopedisten kunnen hooguit “tekenen bij het kruisje”.

Afhankelijkheidspositie
In de contractering voor 2015 konden ergotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten niet onderhandelen over de voorwaarden omdat zorgverzekeraars zoals zij het zelf zeggen “niet kunnen gaan onderhandelen met 30.000 zorgverleners”. Dat is ook onmogelijk, maar omdat beroepsverenigingen niet mogen onderhandelen volgens de Mededingingswet, worden de beroepsgroepen in een afhankelijkheidspositie geduwd. De vier beroepsverenigingen: “Het professionele, onafhankelijke oordeel dat iedere paramedicus zou moeten vellen in het belang van de patiënt, wordt steeds meer gedicteerd door de zorgverzekeraar – die alleen maar oog heeft voor de kosten. Niet de genezing lijkt voorop te staan, maar het economisch rendement.”

Marktdenken
Het gevolg van dit marktdenken in de zorg is dat ergotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten eenzijdig opgestelde overeenkomsten voor 2015 (en soms zelfs al 2016 en 2017) voorgelegd hebben gekregen. Daarnaast drukken de administratieve bepalingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om de geleverde zorg te kunnen declareren zwaar op de beschikbare behandeltijd per patiënt.
Bovendien hanteren de zorgverzekeraars nu al 3 jaar de nullijn wat betreft de vergoedingen voor paramedische behandelingen. Soms worden deze zelfs verlaagd met negatieve gevolgen voor de administratieve lastendruk die verhoudingsgewijs stijgt.

Kwaliteit
Een van de door overheid en verzekeraars gebezigde opmerkingen is dat de zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg moeten verbeteren en die tegen de laagst mogelijke prijs moeten inkopen. Ergotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten zijn professionals, die bij uitstek competent en zelfs noodzakelijk zijn om mensen, conform het regeringsbeleid, zo goed en zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Zij weten wat kwaliteit is! “De zorgverzekeraars hebben hun mond vol over het bevorderen van kwaliteit, maar wij constateren dat kwaliteit voor hen alleen maar synoniem is met goedkoop”, aldus de beroepsverenigingen. Zij pleiten daarom voor zorgstandaarden die in overleg met de NZa, de beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen worden samengesteld. Op basis van deze zorgstandaarden kan de kwaliteit onafhankelijk worden vastgesteld en conform afspraken gehonoreerd. Daarnaast willen de beroepsverenigingen de vaak noodzakelijke interdisciplinaire samenwerking van de beroepsgroepen hierin meenemen.

Motie Leijten/Dik-Faber
Deze oplossing is alleen mogelijk als zorgverleners in de eerstelijn een stem aan de onderhandelingstafel hebben. De beroepsorganisaties moeten als onderhandelaar namens de leden kunnen optreden zoals vakbonden dit ook doen bij het afsluiten van Collectieve Arbeids Overeenkomsten.

Ergotherapie Nederland, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, Nederlandse Vereniging van diëtisten en Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie steunen daarom de recent door de Tweede Kamer aangenomen motie Leijten/Dik-Faber die belemmeringen in de Mededingingswet wil wegnemen waardoor de onderhandelingspositie van de beroepsorganisaties namens hun leden mogelijk wordt.

Th.P.M. van der Bom MBA, directeur bestuurder Ergotherapie Nederland
Frans Koornberg, interim-voorzitter Vereniging van Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck
Anja Evers, directeur Nederlandse Vereniging van diëtisten
Theo de Koning, voorzitter NVLF

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑