Gepubliceerd op 25-09-14 | Categorie: Nieuws

EN protesteert tegen contracten zorgverzekeraars

Een beroeps vereniging moet (net als een vakbond) namens haar leden kunnen onderhandelen met zorgverzekeraars, de NZa mag geen beschermheer meer zijn voor de zorgverzekeraars en de zorgverzekeraars moeten de tarieven voor ergotherapeuten opwaarderen in plaats van deze te verlagen of te bevriezen zoals nu al jaren gebeurt. Daarnaast moet de administratieve druk omlaag. Dat vraagt Ergotherapie Nederland in een brief aan Minister Schippers van VWS en aan de Tweede Kamercommissie voor VWS.

Fatsoenlijke vergoeding
Voor het vierde jaar op rij weigeren de zorgverzekeraars de vergoedingen aan ergotherapeuten voor geleverde zorg op een fatsoenlijk niveau te brengen. De nullijn of zelfs verlaging van tarieven moet de rendementen van de verzekeraars verder opschroeven ten koste van de zorg en de zorgverleners. Ergotherapie Nederland waarschuwt er voor dat hierdoor het verlenen van goede zorg onmogelijk wordt door zorgverleners voor wie het water inmiddels aan de lippen staat. Omdat ergotherapeuten nu juist de specialisten zijn om mensen zo goed en zo lang mogelijk thuis te laten wonen en functioneren, wordt hiermee bovendien door de zorgverzekeraars het beleid van de regering onderuit gehaald.

Dictaten
Het genante hierbij is dat de zorgverzekeraars spreken van overeenkomsten met zorgverleners. Echter ook dit jaar weer zijn de zogenaamde overeenkomsten simpelweg dictaten van de zorgverzekeraars onder het motto ‘slikken of stikken’. Zorgverleners, niet alleen ergotherapeuten, in de eerste lijn zijn enerzijds niet opgewassen tegen deze grote zorgverzekeraars en anderzijds weigeren zorgverzekeraars simpelweg met zorgverleners te onderhandelen.

Rol Nza
En dat allemaal onder het toeziend oog van ‘marktmeester’ NZa. Deze marktmeester die feitelijk moet zorgen voor een evenwichtige markt, heeft zich onmogelijk gemaakt door de vooringenomen houding dat het maar goed is dat er sprake is van inkoopmacht (door de zorgverzekeraars) in plaats van verkoopmacht (door de zorgverleners). De NZa gaat er helemaal aan voorbij dat zij geen grond hebben waarop dit beweerd kan worden. Zie het rapport van Andersson Elffers Felix, Ordening en toezicht in de zorg, dat op verzoek van de minister van VWS is geschreven en 2 september jl is gepubliceerd. Het zou goed zijn de zorgverleners weer een stem aan de tafel te geven bijvoorbeeld door de beroepsorganisatie als onderhandelaar namens hen te laten optreden. Zoals vakbonden dat mogen bij het afsluiten van CAO’s. Wat is het verschil?!

Administratieve druk
Al jaren wordt gepleit voor verlaging van de administratieve druk binnen de zorg. Helaas hebben zorgverzekeraars slechts voornamelijk oog voor kostenbesparingen en nauwelijks meer voor kwaliteit van de zorg of de toegankelijkheid van de zorg. Zorgverzekeraars leggen pagina’s vol met dictaten op betreffende de administratie die zorgverleners moeten aanhouden. Het is zeer begrijpelijk dat in de loop der jaren veel zorgverleners de moed hebben opgegeven en wat anders zijn gaan doen. Hun primaire ‘drive’ is mensen te helpen en niet om achter een computer te zitten.

Competent
Burgers worden geacht meer zelfredzaam te zijn, langer op eigen kracht thuis te wonen, mee te doen in de participatiemaatschappij. Allemaal terreinen waar de ergotherapeut bij uitstek competent is. Ergotherapeuten willen niet rijk worden. Het zijn geen grootverdieners! Ergotherapeuten willen hard werken voor hun cliënten en daar normaal voor betaald worden. Niet meer en niet minder.

DSW heeft deze week als eerste zorgverzekeraar de premie voor 2015 bekend gemaakt. Geheel tegen de verwachting van de minister in blijft deze voor het derde jaar op rij gelijk. Wie de rekening dit jaar betaalt is duidelijk: de ergotherapeut en andere zorgverleners. En uiteindelijk de cliënt die als het zo door gaat geen zorg meer kan krijgen.

De brief aan ministers Schippers over de contracten met de zorgverzekeraars treft u
hier
 aan.

Tags:2 Reacties op EN protesteert tegen contracten zorgverzekeraars

  1. Thijssen zegt:

    Krachtige brief! Mijn complimenten!

  2. Jurgens zegt:

    Erg goede analyse. Ik denk dat veel mensen het inderdaad zat worden.

    Richard Jurgens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑