Gepubliceerd op 10-05-16 | Categorie: Nieuws

PERSBERICHT: Ergotherapie verhoogt zelfredzaamheid dementiepatiënt en bespaart daardoor tot € 236 miljoen per jaar

Utrecht, 10 mei 2016 – Gisteren heeft het ministerie van VWS de campagne ‘Samen dementievriendelijk’ gelanceerd in het kader van het vergroten van de kennis en besef van dementie. Behalve de directe omgeving, onder wie de mantelzorger, is de inzet van een zorgprofessional c.q. een ergotherapeut van onschatbare waarde. De ergotherapeut verhoogt de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven door training en advies op maat. Dit levert bovendien netto maatschappelijk baten van € 140 tot € 236 miljoen per jaar.

Aantoonbare effecten voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers Op korte termijn (3 tot 4 maanden na start van de behandeling) neemt – als resultaat van een behandeling door de ergotherapeut – de kwaliteit van leven en mentale gezondheid van zowel de dementerende oudere als zijn mantelzorger toe. Ook de zelfredzaamheid van dementiepatiënten neemt toe door ergotherapie. Ze hebben minder hulp nodig bij hun dagelijkse activiteiten. Een logisch gevolg daarvan is dat de mantelzorger van de patiënt wordt ontlast. Mantelzorgers houden meer tijd over voor zichzelf en kunnen na de tips van de ergotherapeut beter omgaan met hun dementerende partners.

Minder professionele zorg nodig Niet alleen de mantelzorger wordt ontlast, de patiënt heeft na interventie door de ergotherapeut ook minder professionele zorg nodig. Ouderen die worden behandeld door de ergotherapeut maken naderhand minder gebruik van ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg en van andere specialisten zoals fysiotherapie en huisartsen. De dalingen zijn het grootst bij verpleeghuiszorg. Het gebruik van thuiszorg neemt wel toe, vermoedelijk omdat opname in het verpleeghuis wordt uitgesteld.

Baten van de behandeling van dementerende ouderen: netto € 140 tot € 236 miljoen per jaar De behandeling van thuiswonende dementerende ouderen en hun mantelzorger kost gemiddeld € 840 (9,3 uur consult plus extra kosten voor de huisbezoeken). Daar tegenover staan baten in termen van een hogere kwaliteit van leven van patiënt en mantelzorger (€ 3.659 tot € 7.318) en een besparing op overige zorgkosten (ten minste € 2.564). Elke euro die wordt besteed aan de behandeling van thuiswonende patiënten met dementie levert daarom € 7,40 tot € 11,80 op: € 4,40 tot € 8,70 in termen van gezondheidswinst voor de patiënt en mantelzorger samen, en € 3,10 besparing op overige zorgkosten. Dat zijn de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek in 2014 in opdracht van Ergotherapie Nederland heeft gehouden.

Ergotherapie kan en doet meer Ergotherapie is paramedische zorg gericht op ‘het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten’ van de cliënt. Dit betekent dat de ergotherapeut tijdens een behandeling altijd kijkt welke dagelijkse activiteiten bijdragen aan zijn of haar kwaliteit van leven. Voorbeelden zijn zelfstandig kunnen aankleden (bij ouderen) of kunnen concentreren op een schoolles (bij kinderen). De ergotherapeut stelt samen met de cliënt vast in welke activiteiten de cliënt zich beperkt voelt. De behandeling is vervolgens gericht op het weer kunnen uitvoeren van deze activiteiten, en het leren omgaan met beperkingen bij de uitvoering. De ergotherapeut betrekt de hele omgeving van de cliënt, zoals de mantelzorger, bij de behandeling. Ergotherapie wordt ook ingezet in de revalidatie, bij mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson, Reuma, bij werkgerelateerde problemen, herstellen na een CVA etc. Ook hier kunnen grote maatschappelijke rendementen worden behaald.

Voor nadere informatie:
Theo van der Bom, directeur-bestuurder Ergotherapie Nederland: 06 – 29 41 92 41
Heeft u interesse in het SEO rapport, stuur dan een e-mail naar en@ergotherapie.nl

De campagne ‘Samen dementievriendelijk’ is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.

 

Tags:Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑