Gepubliceerd op 19-08-15 | Categorie: Nieuws

Gesprek VWS en PPN over contracteringsproblematiek

Naar aanleiding van de brief die het Paramedisch Platform Nederland aan minister Schippers van VWS heeft gezonden over de contracteringsproblematiek in de eerste lijn heeft het ministerie het PPN uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats op maandag 28 september a.s. Ergotherapie Nederland vormt samen met de NVLF (logopedie), VvOCM (oefentherapeuten), NVD (diëtisten) en NVH (huidtherapeuten) het PPN.
In de brief van het PPN is gewezen op de ongelijke onderhandelingspositie tussen zorgverleners en zorgverzekeraars, het verminderen van bureaucratie en de regeldruk. Deze onderwerpen spelen in de gehele eerste lijngezondheidszorg. PPN heeft de minister verzocht om bij het zoeken naar oplossingen voor de genoemde problemen de gehele eerste lijn te betrekken. Tot op heden is door de minister uitsluitend overlegd met de huisartsen. Het PPN gaat hier nu met het ministerie over in gesprek. Voor de brief aan de minister klik HIER.Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑