Gepubliceerd op 16-04-15 | Categorie: Nieuws

Grote kans ergotherapeuten bij zorgvraag in 2030

De commissie onder leiding van Marian Kaljouw -voorzitter van de Commissie Zorgberoepen en Opleidingen- heeft op 10 april jl. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap advies uitgebracht over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg, gebaseerd op de zorgvraag in 2030.

Op basis van het huidige advies wordt ook duidelijk welke competenties de commissie Kaljouw van de zorgprofessionals van morgen verwacht. “ In plaats van “zorgen voor” moeten zorgprofessionals naar “zorgen dat”. In plaats van taken overnemen moeten ze zorgen dat mensen het zelf kunnen. Dat zit niet in de aard van de huidige zorgprofessional. Daar worden ze ook niet voor opgeleid. Maar professionals die dat kunnen vormen straks wel de eredivisie van de zorg.” Ergotherapie Nederland wil de Commissie graag het volgende meegeven: dat zorgprofessionals daar niet voor opgeleid zijn geldt niet voor ergotherapie. Integendeel, het is de kerncompetentie van ergotherapie. Ergotherapeuten leveren nu al een grote bijdrage aan een belangrijke doelstelling van dit Kabinet : zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.
En daarmee is ergotherapie ook het beroep voor de toekomst. Want centraal bij de zorgvraag in 2030 staat het bevorderen, behoud of herstel van het functioneren. Onder functioneren wordt door de commissie verstaan het kunnen uitoefenen van alle dagelijkse activiteiten die nodig zijn voor het huishouden, zelfzorg en deelname aan het maatschappelijk leven. Volgens het advies van de commissie Kaljouw zal in 2030 het aantal 65plussers die problemen hebben met (fysiek) functioneren met de helft zijn gegroeid. In 2030 zullen 10 miljoen mensen functioneringsproblemen hebben en 7 miljoen niet.

Ergotherapie Nederland constateert dat het advies van de Commissie Kaljouw veel perspectief biedt voor de ergotherapie!

Tags: ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑