Gepubliceerd op 28-10-16 | Categorie: Nieuws

Herziene Richtlijn Valpreventie gepubliceerd

De Ergotherapierichtlijn Valpreventie is herzien en tijdens een congresdag aan de HAN in Nijmegen op donderdag 6 oktober algemeen beschikbaar gesteld. Het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN heeft in samenwerking met het Centre of Expertise Sneller Herstel, Radboudumc en Ergotherapie Nederland het initiatief genomen om het herzieningsproces handen en voeten te geven.

De volledige tekst van de Richtlijn vindt u hier: Richtlijn Valpreventie 2016

Meer informatie over Richtlijnen en Standaarden

Tags:Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑