Gepubliceerd op 09-02-15 | Categorie: Nieuws

Intentieverklaring Ergotherapie Nederland en Ketp

Het bestuur van Stichting Ketp Nederland en de bestuurder van EN hebben de intentie uitgesproken om in 2015 Ketp Nederland binnen de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland te brengen. Ketp Nederland krijgt een herkenbare status als Commissie binnen EN.
Beide organisaties erkennen het belang van het ene ergotherapie gezicht en de kracht van het als één groep profileren en presenteren naar de stakeholders in welke zin dan ook.

Met de eigen plaats binnen EN wordt de erkenning en erkentelijkheid  zichtbaar betreffende het werk dat Ketp Nederland en haar deelnemers de afgelopen jaren hebben verricht. De toegevoegde waarde van deze kennis en ervaring aan de totale beroepsgroep is evident. De bundeling van krachten, deskundigheid, faciliteiten en netwerk is van belang voor geheel ergotherapeutisch Nederland.

In de komende periode zal worden gewerkt aan een probleemloze en natuurlijke overgang van Ketp Nederland in EN. De streefdatum voor de voltooiing van het proces is gesteld op 1 juli 2015.

Theo. P.M. van der Bom MBA
Directeur bestuurder Ergotherapie Nederland

Angela H.J.M. Rozema- van Koeveringe
Voorzitter Ketp Nederland

Tags: ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑