Gepubliceerd op 01-12-17 | Categorie: Nieuws

Mensen met een beperking doen nog onvoldoende mee in de Nederlandse samenleving.

“Wij moeten er als samenleving voor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij”.  Dat staat in een rapport van het College voor de Rechten van de Mens, dat vandaag wordt aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het vinden van werk is een van de grootste problemen volgens het college.

Driekwart van de ondervraagde gehandicapten heeft daar naar eigen zeggen moeite mee. Zo hadden mensen met een beperking in 2015 en 2016 zeker twee keer zo vaak geen werk als mensen zonder beperking. Werkgevers vinden het volgens het college vaak gedoe om gehandicapten in dienst te nemen, omdat procedures voor extra voorzieningen vaak ingewikkeld zijn en lang duren. Bron: nos.nl 

Bij het in dienst nemen van een medewerker met een beperking, kan een ergotherapeut een uitkomst bieden voor zowel werkgever als werknemer. Ergotherapeuten met als expertise arbeid en re-integratie gaan het gesprek aan met de werkgever over de inhoud en verwachtingen van de functie. Samen met de werknemer analyseert de ergotherapeut diens mogelijkheden en beperkingen en evalueert of de functie passend is dan wel wordt de functie waar mogelijk passend gemaakt. Vervolgens biedt de ergotherapeut coaching en training, zowel aan werkgever als werknemer, om de functie zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, rekening houdend met de beperking maar met name om de mogelijkheden te vergroten. Indien nodig kan de ergotherapeut een langere periode begeleiding bieden. Door deze werkwijze en het maatwerk wordt een match gemaakt tussen werkgever en werknemer met als doel een langdurige samenwerking.

Het unieke aan het werk van de ergotherapeut, die zich bezig houdt met arbeid, is dat hij/zij breder kijkt dan alleen de werksituatie. De potentiële werknemer krijgt ook ondersteuning bij dagelijkse activiteiten buiten het werk om, zodat de optimale omstandigheden worden gecreëerd om op de werkvloer goed te kunnen functioneren.

Heeft u vragen omtrent het in dienst nemen van mensen met een gezondheidsbeperking? Of een concrete vraag omtrent re-integratie? Neem dan contact op met Ergotherapie Nederland via en@ergotherapie.nl of op 030-26 28 356.

 

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑